Alege Campofrio Active Snack si Da Snooze de sarbatori

CAMPANIA PUBLICITARA

“Alege Campofrio Active Snack si Da Snooze de sarbatori”

REGULAMENTUL OFICIAL

 Regulamentul oficial al campaniei poate fi gasit aici.

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 1.Campania publicitara “Alege Campofrio Active Snack si Da Snooze de sarbatori” este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

 1. Campania se deruleaza prin intermediul Front Line Marketing, cu sediul in Strada Andrei Barseanu nr. 14, sector 3, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului J40/16308/2003, C.U.I. RO15956672, Cod IBAN : RO95 INGB 0001 0081 8767 8910 la ING Bank sau Cod IBAN : RO72 BACX 0000 0045 1402 4001 la Unicredit Bank, prin Octavian Sava, Director General (“Agentia”)

3.Regulamentul Oficial este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe si pe www.campofrio.ro/regulamente, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe intreaga durata a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 sau trimitand o scrisoare la sediul Organizatorului.

 1. Caroli Foods Group SRL in calitate de Organizator, declara prin intermediul agentiei imputernicite ca isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe site-ul mentionat la articolul 1.3.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 1. Campania va incepe in 23 decembrie 2020 ora 11:00:00 , se va finaliza in 03 ianuarie 2021 ora 23:59 :59 si se va desfasura pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/CampofrioRomania

Dupa incetarea duratei Campaniei promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campania promotionala.

 1. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul Oficial publicat pe  pe site-ul mentionat la Articolul 1.  sau in link-ul din discrierea postarii.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 23.12.2020 (ora 14:00:00) si se va desfasura pana cel mai tarziu  in data de 03.01.2021 (ora 23:59.59) inclusiv.

Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

4.1 Marca participanta si promovata: Campofrio

4.2.   Produsele participante in campanie sunt :

 • Campofrio Active Snack din porc - 25 gr/buc
 • Campofrio Active Snack cu curcan - 25 gr/buc

4.3. Prin intermediul concursului “Alege Campofrio Active Snack si Da Snooze de sarbatori” organizat pe durata prevazuta in Art.3, pe pagina de Facebook  https://www.facebook.com/CampofrioRomania/  participantii care se vor conecta  pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/CampofrioRomania/ si vor adaua comentarii la postarea campaniei « Alege Campofrio Active Snack si Da Snooze de sarabatori », ca raspuns la doua intrebari :

 • “La ce ai dat snooze in 2020? “
 • “Ce asteptari ai de la anul 2021?”

4.4. Pentru ca raspunsul sa fie considerat eligibil si introdus in tragerea la sorti, participantul trebuie sa distribuie public postarea Campofrio de la punctul 4.3. si mentioneze la distribuirea respectiva textul #DaSnoozeFoamei.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta chiar temporara in Romania care detin adrese de e-mail valabile pe toata perioada campaniei (de la data inscrierii in campanie, cel mai devreme), create pe baza/asociate unui numar de telefon valid/real; atat numarul de telefon cat si adresa de email precum si asocierea (prin unic sau acelasi titular/proprietar/utilizator) dintre cele doua date trebuia sa fie valide/reale si astfel associate/corelate pe toata durata campaniei si  pana la data de 03 ianuarie 2021, inclusiv. Conditiile privind email si numar de telefon, precizate, trebuie respectate de catre orice participant, in orice categorie s-ar incadra.

La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Agentiei;
 3. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
 4. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
 5. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, si anume la data de 23.12.2020 (conform procedurii descrise in prezentul regulament). Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

5.2.Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.1 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.3.Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Participantii se pot inscrie participand la concursul organizat pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/CampofrioRomania/  adaugand  in comentarii,  sub postarea campaniei « Alege Campofrio Active Snack si da Snooze de sarbatori », raspunsurile la intrebarile

 • “La ce ai dat Snooze in 2020? “
 • “Ce asteptari ai de la anul 2021?”

6.2 Pentru ca raspunsul sa fie introdus in tragerea la sorti, participantul trebuie sa distribuie public postarea campaniei « Alege Campofrio Active Snack si da Snooze de sarbatori » si sa adauge la distribuirea respectiva #DaSnoozeFoamei.

6.3 Premiile acordate in cadrul campaniei sunt 4 vouchere Emag cu valoare individuala de 300RON, TVA inclus.

6.4 Castigatorii premiilor oferite in campania descrise la 6.2  vor fi stabiliti prin tragere la sorti care va avea loc la data de 04.01.2021. Pentru fiecare castigator vor fi extrase si doua rezerve.

Numele castigatorilor si al rezervelor vor fi publicate pe site-ul www.campofrio.ro in perioada 05-08.2021.

6.5 Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii:

PREMII

Cantitate

Pret Unitar (in lei, TVA inclus)

Valoare totala (in lei, TVA inclus)

Voucher Emag

4

300

1200

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1 Premiile  Campaniei se vor acorda pana la data de 01 martie 2021, in urma validarii datelor de identificare a castigatorilor primite prin metodele mai sus mentionate.

8.2.Persoanele care au avut/dobandit calitatea de castigator al unui/oricarui premiu in cadrul/pe durata unei campanii promotionale/a unui concurs/tombole organizate sau derulate de Caroli Foods Group SRL in intervalul de 12 luni anterioare datei de incepere a prezentei campanii nu sunt eligibili pentru a fi castigatori in cadrul prezentei campanii.

8.3 In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.), organizatorul isi rezerva dreptul sa nu mai acorde premiul respectiv.

8.4 Castigatorii pot ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane, pe propria raspundere.

8.5 Premiile vor fi livrate castigatorilor sau rezervelor, dupa caz, numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, numar de telefon, adresa de livrare si adresa de mail) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, precum si datele care il califica drept castigator. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit in doua exemplare, in original.

8.6 Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita castigatorilor urmatoarele date personale, in functie de tipul de premiu, conform descrierii de mai sus: nume, prenume, numar telefon, semnatura,  adresa de email, adresa de livrare. Aceste date vor fi mentionate intr-un formular centralizat /locatie care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este conditionata de obtinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovada a acordarii premiilor.

8.7 Campania se adreseaza participantilor din sectiunea 5, cu varsta implinita de 18 ani, la data emiterii inscrierii in concurs.

8.8 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.9 Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve,  fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi  30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3 Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 10 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participantii la prezenta Campanie sunt informati cu privire la urmatoarele aspecte legate de viata privata si protectia datelor.

 

Cine este operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal?

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790denumit in continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat in mod oficial un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal care sa va raspunda solicitarilor dumneavoastra, responsabil care poate fi contactat folosind urmatorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

Informarea persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal este efectuata de Operator prin afisarea notei de informare pe website-ul http://www.carolifoods.ro/protectia-datelor-personale.

 

Cum obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 

 1. Sursele din care provin datele personale.

                                  

 • Furnizate de participant in cadrul relatiei sale cu Operatorul, prin participarea la Campania in cauza.

 

 1. Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

 

 • Date de identificare: nume, prenume, numar telefon, semnatura,  adresa de email, adresa de livrare.
 • Date cu caracteristici personale: semnatura
 • Date economice si financiare, exclusiv in cazul in care acestea sunt necesare pentru a se permite acordarea si intrarea in posesia premiului pentru castigatorul prezentei Campanii: locatia in care au fost acordate/inmanate premiile.

Care este scopul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

In cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile detaliate mai jos:

 • Gestionarea Campaniei si/sau participarea dumneavoastra la aceasta, precum si furnizarea de informatii, astfel incat participarea dumneavoastra la Campanie sa respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Asigurarea inexistentei unor actiuni sau participari frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Gestionarea furnizarii si/sau facilitarea accesului si a intrarii in posesia premiului acordat castigatorilor.
 • Respectarea obligatiilor legale si/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului in calitate de organizator al prezentei Campanii.

Datele castigatorilor nu se vor face publice pe niciunul din canalele de comunicare interne sau externe administrate de Organizator.

 

Care este temeiul juridic in baza caruia Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastra se bazeaza pe executarea unei obligatii contractuale, avand in vedere ca Regulamentul Oficial al Campaniei reprezinta contractul dintre Organizator si participanti. Prin inregistrarea dumneavoastra in calitate de participant la Campanie si prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datele dumneavoastra in scopuri care sa faca posibila gestionarea participarii dumneavoastra la Campanie, inclusiv in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei.

 

In cele din urma, va informam ca Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastra in vederea respectarii obligatiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin in calitate de organizator al Campanie si de a va acorda premiul.

 

Ce informatii cu caracter personal trebuie sa ne furnizati?

Daca participarea la prezenta Campanie implica transmiterea de catre dumneavoastra a unor date cu caracter personal intr-un formular/ modalitate in care se indica faptul ca anumite date sunt obligatorii, trebuie sa furnizati cel putin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastra la Campanie sa poata fi gestionata. In cazul in care nu furnizati cel putin aceste date, participarea dumneavoastra la Campanie nu va fi posibila.

 

Ce trebuie sa garantati atunci cand furnizati date cu caracter personal?

Atunci cand furnizati date, trebuie sa va asigurati ca acestea sunt reale, exacte, complete si actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a incalcarii acestei obligatii. In plus, prin furnizarea datelor dumneavoastra, garantati ca aveti peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru aceasta declaratie.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Operatorul utilizeaza serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligatiilor pe care si le asuma fata de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre Agentie sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii si ii solicitam acestora sa nu utilizeze datele cu caracter personal in niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispozitie autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise catre autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor societatii noastre, care solicita societatii sa furnizeze informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor societatii noastre sau ale altor entitati sau persoane, sau unor terti achizitori, in masura in care activitatea societatii ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

De asemenea, in scopurile prelucrarii de mai sus, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre societati din grupul nostru, care isi desfasoara activitatea in Romania, societati care vor respecta instructiunile Operatorului in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

In conformitate cu cele de mai sus, comunicarile de date mentionate anterior urmaresc garantarea unei desfasurari corecte a relatiei stabilite intre participant si Operator, precum si respectarea obligatiilor legale care impun efectuarea comunicarilor mentionate.

 

Cat timp pastram datele dumneavoastra?

Datele personale vor fi pastrate cat timp relatia stabilita intre participant si Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu conditia de a nu se fi exercitat dreptul la stergere, aceste date vor fi pastrate in conformitate cu termenele legale aplicabile in fiecare caz specific, tinand cont de tipul de date, precum si de scopul prelucrarii.

Puteti solicita Operatorului mai multe informatii cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum protejam datele dumneavoastra cu caracter personal?

Ca raspuns la preocuparea noastra de a asigura securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protectia datelor cu caracter personal si am instalat mijloacele tehnice aflate la dispozitia dumneavoastra pentru a preveni pierderea, utilizarea abuziva, modificarea, accesul neautorizat si furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveti in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra?

Operatorul va informeaza ca aveti dreptul de a va accesa datele cu caracter personal si de a obtine confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate acestea.

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastra:aveti dreptul de a va accesa datele pentru a sti care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucram va privesc si care sunt conditiile in care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau stergerea datelor dumneavoastra:aveti dreptul sa solicitati rectificarea datelor inexacte sau, daca este cazul, sa solicitati stergerea acestora atunci cand, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare in scopurile in care au fost colectate de catre Operator.
 • De a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra: in anumite circumstante, puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra, caz in care Operatorul va pastra datele in legatura cu care ati solicitat restrictionarea prelucrarii numai pentru exercitarea sau apararea unui drept in justitie.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstante, veti avea dreptul sa primiti datele personale care va privesc, si pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si ca acestea sa fie transmise de Operator catre alt operator.
 • De a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra:in anumite circumstante si din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra, caz in care prelucrarea va inceta, cu exceptia cazului in care Operatorul trebuie sa continue sa faca acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apararea unui drept in justitie. De asemenea, va reamintim ca puteti oricand sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri publicitare sau promotionale.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin urmatoarele canale:

-Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, in atentia Departamentului Juridic prin intermediul unei scrisori care trebuie sa includa mentiunea „Protectia datelor”.

-dpo.external@campofriofg.com

 

In ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante

 

Operatorul va va furniza informatiile solicitate in termen de maximum o luna de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu inca doua luni, daca este necesar, in functie de complexitatea cererilor si de numarul acestora.

 

Va puteti retrage consimtamantul in orice moment, in cazul in care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamant anterior retragerii acestuia.

 

Puteti depune o plangere la Autoritatea de supraveghere competenta in materie de protectie a datelor. Cu toate acestea, va incurajam sa transmiteti in prima instanta reclamatia dumneavoastra responsabilului cu protectia datelor, pentru a fi solutionata in mod amiabil.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii de pe pagina de Facebook  si pe platforma https://www.casacarolistilor.ro 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL

 

 

Prin Agentie,