Campofrio vrea să te cunoască

Regulamentul oficial al campaniei promotionale

„Campofrio vrea sa te cunoasca”

Regulamentul oficial autentificat se găsește aici.

Anexa 1 autentificată  la regulamentul oficial se găsește aici.

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

1.Campania „Campofrio vrea sa te cunoasca” ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris (total RON): 2110.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001 la BCR, sucursala Mall Plazza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

 1. Campania se deruleaza prin intermediul Front Line Marketing, cu sediul in Strada Andrei Barseanu nr. 14, sector 3, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului J40/16308/2003, C.U.I. RO15956672, Cod IBAN : RO95 INGB 0001 0081 8767 8910 la ING Bank sau Cod IBAN : RO72 BACX 0000 0045 1402 4001 la Unicredit Bank, prin Octavian Sava, Director General (“Agentia”)
 2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 3. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei promotionale pe pe site-ul https://www.campofrio.ro/campanii.
 4. Caroli Foods Group SRL in calitate de Organizator, declara prin intermediul agentiei imputernicite ca isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens prin publicarea pe https://www.campofrio.ro/campanii.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizata si desfasurata online, pe intreg teritoriul Romaniei, la adresa www.campofrio.ro/campanii .

 • Inregistrarea in campanie se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 06.10.2020, ora 16:00 si 08.10.2020 ora 18:00.

Orice inscriere inregistrata inainte de data de  06.10.2020 ora 16:00 sau dupa data de 08.10.2020 ora 18:00 nu va fi luata in considerare.

 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul https://www.campofrio.ro/regulamente .

 

SECTIUNEA 3. MARCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

 • Marcile participante si promovate : Campofrio

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara in Romania, care detin adrese de e-mail valabile pe toata perioada campaniei (de la data inscrierii in campanie, cel mai devreme) si pana la 08-10-2020 ora 18:00, adrese create pe baza/asociate unui numar de telefon valid/real utilizat de participant; atat numarul de telefon cat si adresa de email precum si asocierea (prin unic sau acelasi titular/proprietar/utilizator) dintre cele doua date trebuia sa fie valide/reale si astfel associate/corelate pe toata durata campaniei si cel putin pana la data de 08-10-2020 ora 18:00, inclusiv. Conditiile privind email si numar de telefon, precizate, trebuie respectate de catre orice participant, in orice categorie s-ar incadra.

La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Agentiei;
 3. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, data inscrierii in campanie fiind data la care se trimite participantului pmesajul de confirmare a participarii (conform sectiunii 5) . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

4.2.Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie, desi se aflau sub incidenta art. 5.1 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

4.3.Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

In vederea participarii la Campanie, participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:

 • sa acceseze linkul www.campofrio.ro
 • sa fie logat intr-un cont activ pe platforma www.campofrio.ro
 • participantii trebuie sa completeze formularul disponibil despre unul din produsele Campofrio Activ Snack, consultand https://www.campofrio.ro/produse/snacking/active-snack
 • participantii trebuie sa completeze corect spatiile libere din versurile « Are ...... proteine » si « ....... foamei ai dat », pe baza informatiilor disponibile consultand https://www.campofrio.ro/produse/snacking/active-snack
 • sa fie de acord cu Termenii si conditiile prin bifa  “Sunt de acord cu Termenii si conditiile”
 • sa apese butonul “Trimite”, disponibil la sfarsitul formularului de participare
 • dupa completarea formularului, participantul va primi un mesaj de confirmare a participarii lui la campanie, iar in cazul in care a completat corect prin completarea celor doua versuri, va fi inscris in tragerea la sorti pentur unul dintre cele 5 premii mentionate in sectiunea 6
 • completarea chestionarului poate fi realizata o singura data pentru fiecare cont activ de pe campofrio.ro, prima data cand sunt parcursi pasii mai sus-mentionati.

 

Completarea chestionarului poate fi realizata o singura data pentru fiecare cont activ de pe campofrio.ro, prima data cand sunt parcursi toti pasii mai sus-mentionati.

 

Toti cei care completeaza aceste date corect vor intra in tragerea la sorti pentru unul din cele 5 premii acordate la finalul campaniei.

Pentru fiecare castigator se vor extrage 3 rezerve, folosind platforma random.org, in prezenta unui notar public.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

6.1 In cadrul campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Sectiunea 5, urmatoarele premii:

Premiu

Cantitate

Valoarea premiului

in lei, cu TVA

Valoarea totala a premiilor

In lei, cu TVA

Voucher E-mag

5

500

 2500

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1  Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, premiul Campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

7.2 Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Campaniei.

7.3  In ziua lucratoare imediat urmatoare inchiderii inscrierilor se va efectua extragerea la sorti in prezenta unui notar

7.4 Vor fi extrasi 5 castigatori si cate 3 rezerve pentru fiecare castigator.

7.5  In plus fata de verificarile privind intrunirea conditiilor de participare si respectare a mecanismului campaniei, pentru a fi validat castigator, participantul va furniza organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la campanie, in termen de maxim 24 ore de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza: pe parcursul celor 24 h de la tragerea la sorti un reprezentant al Organizatorului va face maxim 3 incercari telefonice de a contacta castigatorul, in intervale de timp diferite;

7.6 Pentru validarea preliminara a castigatorului Campaniei, acestuia i se vor solicita telefonic urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de mail cu care a participat la campanie.

7.7  Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participantul castigator a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezeÍva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva desemnata in cadrul tragerii la sorti. Daca nici acesta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a extragerii, celelalte rezerve. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 24 ore de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul initial extras a conditiilor prezentului Regulament. Daca la epuizarea rezervelor premiul va ramane neacordat, acesta va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului, decizia de a organiza o noua tragere la sorti pentru realocarea premiului in cauza ramanand la latitudinea acestuia. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.

Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

7.9  Numele castigatorilor validati vor fi publicate pe site-ul Campaniei www.campofrio.ro/campanii, dupa validarea acestora

7.10 Premiul va fi  transmis prin e-mail la adresa mentionata ce catre castigator la momentul contactarii telefonice.

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3 Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 10 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participantii la prezenta Campanie sunt informati cu privire la urmatoarele aspecte legate de viata privata si protectia datelor.

 

Cine este operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal?

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790denumit in continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat in mod oficial un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal care sa va raspunda solicitarilor dumneavoastra, responsabil care poate fi contactat folosind urmatorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

Informarea persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal este efectuata de Operator prin afisarea notei de informare pe website-ul http://www.carolifoods.ro/protectia-datelor-personale.

 

Cum obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal?

 Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 Sursele din care provin datele personale.

 Furnizate de participant in cadrul relatiei sale cu Operatorul, prin participarea la Campania in cauza.

 Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

 Date de identificare:  nume, prenume, , numar telefon, semnatura,  adresa de email, adresa de livrare.

 • Date cu caracteristici personale: semnatura
 • Date economice si financiare, exclusiv in cazul in care acestea sunt necesare pentru a se permite acordarea si intrarea in posesia premiului pentru câstigatorul prezentei Campanii: locatia in care au fost acordate/inmanate premiile.

Care este scopul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

In cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile detaliate mai jos:

 • Gestionarea Campaniei si/sau participarea dumneavoastra la aceasta, precum si furnizarea de informatii, astfel incât participarea dumneavoastra la Campanie sa respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Asigurarea inexistentei unor actiuni sau participari frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Gestionarea furnizarii si/sau facilitarea accesului si a intrarii in posesia premiului acordat câstigatorilor.
 • Respectarea obligatiilor legale si/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului in calitate de organizator al prezentei Campanii.

Datele castigatorilor nu se vor face publice pe niciunul din canalele de comunicare interne sau externe administrate de Organizator.

 

Care este temeiul juridic in baza caruia Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastra se bazeaza pe executarea unei obligatii contractuale, având in vedere ca Regulamentul Oficial al Campaniei reprezinta contractul dintre Organizator si participanti. Prin inregistrarea dumneavoastra in calitate de participant la Campanie si prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datele dumneavoastra in scopuri care sa faca posibila gestionarea participarii dumneavoastra la Campanie, inclusiv in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câstigatorilor Campaniei.

 

In cele din urma, va informam ca Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastra in vederea respectarii obligatiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin in calitate de organizator al Campanie si de a va acorda premiul.

 

Ce informatii cu caracter personal trebuie sa ne furnizati?

Daca participarea la prezenta Campanie implica transmiterea de catre dumneavoastra a unor date cu caracter personal intr-un formular/ modalitate in care se indica faptul ca anumite date sunt obligatorii, trebuie sa furnizati cel putin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastra la Campanie sa poata fi gestionata. In cazul in care nu furnizati cel putin aceste date, participarea dumneavoastra la Campanie nu va fi posibila.

 

Ce trebuie sa garantati atunci când furnizati date cu caracter personal?

Atunci când furnizati date, trebuie sa va asigurati ca acestea sunt reale, exacte, complete si actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a incalcarii acestei obligatii. In plus, prin furnizarea datelor dumneavoastra, garantati ca aveti peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru aceasta declaratie.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Operatorul utilizeaza serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligatiilor pe care si le asuma fata de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre Agentie sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii si ii solicitam acestora sa nu utilizeze datele cu caracter personal in niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispozitie autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise catre autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor societatii noastre, care solicita societatii sa furnizeze informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor societatii noastre sau ale altor entitati sau persoane, sau unor terti achizitori, in masura in care activitatea societatii ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

De asemenea, in scopurile prelucrarii de mai sus, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre societati din grupul nostru, care isi desfasoara activitatea in Romania, societati care vor respecta instructiunile Operatorului in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

In conformitate cu cele de mai sus, comunicarile de date mentionate anterior urmaresc garantarea unei desfasurari corecte a relatiei stabilite intre participant si Operator, precum si respectarea obligatiilor legale care impun efectuarea comunicarilor mentionate.

 

Cât timp pastram datele dumneavoastra?

Datele personale vor fi pastrate cât timp relatia stabilita intre participant si Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu conditia de a nu se fi exercitat dreptul la stergere, aceste date vor fi pastrate in conformitate cu termenele legale aplicabile in fiecare caz specific, tinând cont de tipul de date, precum si de scopul prelucrarii.

Puteti solicita Operatorului mai multe informatii cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum protejam datele dumneavoastra cu caracter personal?

Ca raspuns la preocuparea noastra de a asigura securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protectia datelor cu caracter personal si am instalat mijloacele tehnice aflate la dispozitia dumneavoastra pentru a preveni pierderea, utilizarea abuziva, modificarea, accesul neautorizat si furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveti in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra?

Operatorul va informeaza ca aveti dreptul de a va accesa datele cu caracter personal si de a obtine confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate acestea.

 

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastra:aveti dreptul de a va accesa datele pentru a sti care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucram va privesc si care sunt conditiile in care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau stergerea datelor dumneavoastra:aveti dreptul sa solicitati rectificarea datelor inexacte sau, daca este cazul, sa solicitati stergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare in scopurile in care au fost colectate de catre Operator.
 • De a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra: in anumite circumstante, puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra, caz in care Operatorul va pastra datele in legatura cu care ati solicitat restrictionarea prelucrarii numai pentru exercitarea sau apararea unui drept in justitie.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstante, veti avea dreptul sa primiti datele personale care va privesc, si pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si ca acestea sa fie transmise de Operator catre alt operator.
 • De a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra:in anumite circumstante si din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra, caz in care prelucrarea va inceta, cu exceptia cazului in care Operatorul trebuie sa continue sa faca acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apararea unui drept in justitie. De asemenea, va reamintim ca puteti oricând sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri publicitare sau promotionale.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin urmatoarele canale:

-Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, in atentia Departamentului Juridic prin intermediul unei scrisori care trebuie sa includa mentiunea „Protectia datelor”.

-dpo.external@campofriofg.com

 

In ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante 

Operatorul va va furniza informatiile solicitate in termen de maximum o luna de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu inca doua luni, daca este necesar, in functie de complexitatea cererilor si de numarul acestora.

Va puteti retrage consimtamântul in orice moment, in cazul in care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamânt anterior retragerii acestuia.

Puteti depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competenta in materie de protectie a datelor. Cu toate acestea, va incurajam sa transmiteti in prima instanta reclamatia dumneavoastra responsabilului cu protectia datelor, pentru a fi solutionata in mod amiabil.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii pe www.campofrio.ro 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL

 

 

Prin Agentie,

Front Line Marketing SRL

 

ACT ADITIONAL 1 

REGULAMENT CAMPANIE PUBLICITARA

" Campofrio vrea sa te cunoasca

 

Subscrisa

Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris (total RON): 2110, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plazza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10

(”Organizator” sau „CFG”).

 

A hotărât de comun acord si in mod expres completarea regulamentului, avand urmatoarea formulare:

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizata si desfasurata online, pe intreg teritoriul Romaniei, la adresa www.campofrio.ro/campanii .

 • Inregistrarea in campanie se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 06.10.2020, ora 14:00 si 11.10.2020 ora 18:00.

Orice inscriere inregistrata inainte de data de  06.10.2020 ora 14.00 sau dupa data de 11.10.2020 ora 18.00 nu va fi luata in considerare.

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cu varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara in Romania, care detin adrese de e-mail valabile pe toata perioada campaniei (de la data inscrierii in campanie, cel mai devreme) si pana la 11-10-2020 ora 18:00, adrese create pe baza/asociate unui numar de telefon valid/real utilizat de participant; atat numarul de telefon cat si adresa de email precum si asocierea (prin unic sau acelasi titular/proprietar/utilizator) dintre cele doua date trebuia sa fie valide/reale si astfel associate/corelate pe toata durata campaniei si cel putin pana la data de 11-10-2020 ora 18:00, inclusiv. Conditiile privind email si numar de telefon, precizate, trebuie respectate de catre orice participant, in orice categorie s-ar incadra.