Caroli iti creste venitul familiei by Flick

CAMPANIA PUBLICITARA

“Caroli iti creste venitul familiei by Flick”

REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Campania publicitara „Caroli iti creste venitul familiei By Flick” este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  inmatriculata la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris (total RON): 2110, IBAN RO30RNCB0721027072290001 BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”).

 

 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit  oricarei persoane interesate, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei promotionale pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro/promotii .

1.5 Caroli Foods Group SRL in calitate de Organizator, isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba unilateral orice clauza a prezentului Regulament, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare de la data afisarii actului modifacator/completator pe  https://www.casacarolistilor.ro/promotii/

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI  

3.1 Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 07.09.2022 ora 19:30 si se va desfasura pana cel mai tarziu  in data 09.09.2022 23:59 inclusiv , aceasta fiind „Durata Campaniei”

3.2  Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. MARCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

4.1 Marca participanta si promovata: Caroli;

4.2 Prin intermediul campaniei promotionale Caroli iti creste venitul familiei by Flick” organizat pe durata prevazuta in art.3.1.,  pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro/promotii participantii vor trebui să raspunda provocarii lui Flick și vor avea sansa sa castige unul din premiile precizate in sectiunea 7.

 

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice care intrunesc cumulativ urmatoarele conditii:  nu fac parte din categoriile precizate la pct. 5.2., au varsta de peste 18 ani impliniti la data inceperii campaniei, cetateni romani sau cetateni straini, rezidenti in Romania sau cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara in Romania,  detin adrese de e-mail valabile pe toata perioada campaniei (de la data inscrierii in campanie, cel mai devreme) si pana la 10.12.2022, adrese create pe baza/asociate unui numar de telefon valid/real utilizat de participant; atat numarul de telefon cat si adresa de email precum si asocierea (prin unic sau acelasi titular/proprietar/utilizator) dintre cele doua date trebuia sa fie valide/reale si astfel associate/corelate pe toata durata campaniei. Conditiile privind email si numar de telefon, precizate, trebuie respectate de catre orice participant, in orice categorie s-ar incadra.

 

5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, si anume la data postarii efectuate conform art 4.2 (conform procedurii descrise in prezentul regulament). Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
 3. persoanele care au castigat vreun/orice premiu in cadrul campaniilor promotionale desfasurate/organizate in anul/incepand cu anul 2020 de catre Caroli Foods Group pentru  brandurile pe care le detine in portofoliu (Caroli, Sissi, Maestro, Campofrio)  sau pentru anumite produse sub oricare din aceste brand-uri.

 

5.3.Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie, desi se aflau sub incidenta art. 5.1 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4.Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

5.5. Pot participa la campanie cu intentia de a castiga premii doar persoanele care nu au castigat vreun/orice premiu in cadrul campaniilor promotionale desfasurate/organizate in anul/incepand cu anul  2021 de catre Caroli Foods Group pentru  brandurile pe care le detine in portofoliu (Caroli, Sissi, Maestro, Campofrio) sau pentru anumite produse sub oricare din aceste brand-uri.

 

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Campania este destinata doar acelor persoane care vor accepta provocarea lui Flick, si anume, vor raspunde in comentarii cu o strofa/catren, la postarea lui Flick si vor spune ce ar face daca ar castiga 60.000 de lei, in perioada de desfasurare a campaniei - 07.09.2022-09.09.2022. Pentru a fi luat in considerare raspunsul si respectiv participarea, sintagma obligatorie care trebuie folosita este : 60.000 de lei. Data la care este oferit raspunsul in comentarii este data la care se dobandeste calitatea de participant. Cei care vor accepta provocarea, adica vor oferi un raspuns la postarea lui, vor intra automat in cursa pentru castigarea unuia dintre premiile puse la dispozitie de catre organizator. *Prin inscrierea la campanie, participantii accepta si eventuala postare a poeziilor lor pe pagina de facebook a lui Flick Domnul Rima https://www.facebook.com/FlickDomnulRima, pe pagina de facebook a organizatorului https://www.facebook.com/caroli.romania, la alegerea organizatorului, in mod aleatoriu, cu citarea autoului/numelui participantului.

 

6.2  Participantii pentru premiile puse la dispozitie de organizator vor fi alesi prin deliberarea obiectiva a lui Flick Domnul Rima si a organizatorului la finalul campaniei. Organizatorul isi rezerva dreptul de a avea  2 rezerve pentru fiecare premiu;

 

6.4.Selectia pentru castigarea premiilor se va face din lista numelor/profilurilor de facebook ale participantilor care intra in campanie.  

6.5 Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarea valoare in lei cu TVA:

PREMII pentru participanti

                         

Nr. buc

Pret Unitar cu TVA (lei cu tva)

Valoare Total cuTVA (lei cu tva)

Sandwich maker

5

149

745

                                                                             Valoare totala  a campaniei    745 lei cu cu tva inclus

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

8.1 Premiile  Campaniei se vor acorda pana la data de 01.11.2022 in urma selectiei si a validarii castigatorilor, constand in verificarea intrunirii conditiilor de participare si de acordare/predare a premilor exclusiv pe teritoriul Romaniei.

8.2 In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.), organizatorul isi rezerva dreptul sa nu mai acorde premiul respectiv si sa se indrepte catre contactarea rezervei extrase prin tragere la sorti. In cazul nevalidarii unui castigator va fi contactata rezerva selectata.

8.3 Castigatorii nu pot ceda/instraina premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane, pe propria raspundere.

8.4 Premiile vor fi livrate castigatorilor,sau rezervelor, dupa caz, numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, numar de telefon, adresa de livrare si adresa de mail) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, precum si datele care il califica drept castigator. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit in doua exemplare, in original.

8.5 Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita castigatorilor urmatoarele date personale, in functie de tipul de premiu, conform descrierii de mai sus: nume, prenume, numar telefon, semnatura,  adresa de email, adresa de livrare. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat /locatie care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionata de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovada a acordarii premiilor. In cazul premiilor cu valoare mai mare de 600 lei inclusiv tva, castigatorii vor comunica si CNP-ul , in vederea asigurarii informatiilor impuse de lege  pentru raportari fiscale

8.6 Campania se adreseaza persoanelor ce intrunesc conditiile de participare din sectiunea 5, cu varsta implinita de 18 ani la data inscrierii in campanie.

8.7 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.8 Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui tabel centralizator, in care se vor consemna nume si prenume castigator, numar telefon, semnatura, locatia in care au fost acordate/inmanate si  datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Tabelul centralizator de predare-primire a premiilor va fi  intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

8.9 Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve,  fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi  30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

8.10. In conformitate cu art. 42(2) din OG 99/2000 esteobligația organizatorului de a face publice numele câștigătorilor și câștigurile acordate, obligatie ce va fi indeplinita prin publicarea acestor informatii pe https://www.casacarolistilor.ro/promotii-lunare.

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3 Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 10 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu dispozițiile legislației in vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la urmatoarele aspecte legate de viața privata și protecția datelor.

 

Cine este operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal?

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  inmatriculata la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790denumit in continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat in mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care sa va raspunda solicitarilor dumneavoastra, responsabil care poate fi contactat folosind urmatorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

Informarea persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal este efectuata de Operator prin afisarea notei de informare pe website-ul http://www.carolifoods.ro/protectia-datelor-personale.

 

Cum obținem datele dumneavoastra cu caracter personal?

 Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 Sursele din care provin datele personale.

 Furnizate de participant in cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania in cauza.

 Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

 Date de identificare:  nume, prenume, CNP (pentru premiile ale caror valoare unitara depaseste 600 lei cu TVA inclus), numar telefon, semnatura,  adresa de email, adresa de livrare.

 • Date cu caracteristici personale: semnatura
 • Date economice și financiare, exclusiv in cazul in care acestea sunt necesare pentru a se permite acordarea și intrarea in posesia premiului pentru câștigatorul prezentei Campanii: locatia in care au fost acordate/inmanate premiile.

Care este scopul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

In cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile detaliate mai jos:

 • Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastra la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel incât participarea dumneavoastra la Campanie sa respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participari frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Gestionarea furnizarii și/sau facilitarea accesului și a intrarii in posesia premiului acordat câștigatorilor.
 • Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului in calitate de organizator al prezentei Campanii.

Datele castigatorilor  se vor face publice pe niciunul din canalele de comunicare interne sau externe administrate de Organizator.

 

Care este temeiul juridic in baza caruia Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastra se bazeaza pe executarea unei obligații contractuale, având in vedere ca Regulamentul Oficial al Campaniei reprezinta contractul dintre Organizator și participanți. Prin inregistrarea dumneavoastra in calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datele dumneavoastra in scopuri care sa faca posibila gestionarea participarii dumneavoastra la Campanie, inclusiv in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigatorilor Campaniei.

 

In cele din urma, va informam ca Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastra in vederea respectarii obligațiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin in calitate de organizator al Campanie si de a va acorda premiul.

 

Ce informații cu caracter personal trebuie sa ne furnizați?

Daca participarea la prezenta Campanie implica transmiterea de catre dumneavoastra a unor date cu caracter personal intr-un formular/ modalitate in care se indica faptul ca anumite date sunt obligatorii, trebuie sa furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastra la Campanie sa poata fi gestionata. In cazul in care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastra la Campanie nu va fi posibila.

 

Ce trebuie sa garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Atunci când furnizați date, trebuie sa va asigurați ca acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a incalcarii acestei obligații. In plus, prin furnizarea datelor dumneavoastra, garantați ca aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru aceasta declarație.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

 

Pentru indeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizeaza serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asuma fața de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre Agentie sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și ii solicitam acestora sa nu utilizeze datele cu caracter personal in niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitațile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in condiții de siguranța și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise catre autoritați publice, auditori sau instituții cu competențe in realizarea de inspecții și controale asupra activitații și activelor societații noastre, care solicita societații sa furnizeze informații, in virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societații noastre sau ale altor entitați sau persoane, sau unor terți achizitori, in masura in care activitatea societații ar fi transferata (in totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, in scopurile prelucrarii de mai sus, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre societați din grupul nostru, care iși desfașoara activitatea in Romania, societați care vor respecta instrucțiunile Operatorului in ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

In conformitate cu cele de mai sus, comunicarile de date menționate anterior urmaresc garantarea unei desfașurari corecte a relației stabilite intre participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicarilor menționate.

 

 

Cât timp pastram datele dumneavoastra?

Datele personale vor fi pastrate cât timp relația stabilita intre participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi pastrate in conformitate cu termenele legale aplicabile in fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrarii.

Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com;

 

 

Cum protejam datele dumneavoastra cu caracter personal?

Ca raspuns la preocuparea noastra de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastra, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastra pentru a preveni pierderea, utilizarea abuziva, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveți in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra?

Operatorul va informeaza ca aveți dreptul de a va accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate acestea.

 

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastra: aveți dreptul de a va accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucram va privesc și care sunt condițiile in care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastra: aveți dreptul sa solicitați rectificarea datelor inexacte sau, daca este cazul, sa solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare in scopurile in care au fost colectate de catre Operator.
 • De a solicita restricționarea prelucrarii datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrarii datelor dumneavoastra, caz in care Operatorul va pastra datele in legatura cu care ați solicitat restrictionarea prelucrarii numai pentru exercitarea sau apararea unui drept in justiție.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul sa primiți datele personale care va privesc, și pe care ni le-ați furnizat, intr-un format structurat utilizat in mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea sa fie transmise de Operator catre alt operator.
 • De a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastra particulara, aveți dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra, caz in care prelucrarea va inceta, cu excepția cazului in care Operatorul trebuie sa continue sa faca acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apararea unui drept in justiție. De asemenea, va reamintim ca puteți oricând sa va opuneți prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri publicitare sau promoționale.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin urmatoarele canale:

-Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, in atenția Departamentului Juridic prin intermediul unei scrisori care trebuie sa includa mențiunea „Protecția datelor”.

-dpo.external@campofriofg.com

 

In ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante 

Operatorul va va furniza informațiile solicitate in termen de maximum o luna de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu inca doua luni, daca este necesar, in funcție de complexitatea cererilor și de numarul acestora.

Va puteți retrage consimțamântul in orice moment, in cazul in care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea prelucrarii bazate pe consimțamânt anterior retragerii acestuia.

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competenta in materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, va incurajam sa transmiteți in prima instanța reclamația dumneavoastra responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționata in mod amiabil.

 

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forţa majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii de pe pagina https://www.casacarolistilor.ro/promotii;

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL