Mergi la spectacolele Puterea cornetelor? Șervețel te premiază

REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

 • Campania publicitara Quiz „Cum ai îmbunătăți planul alimentar al copilului tau?” ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plazza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 • Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe https://www.casacarolistilor.ro/campanii/caroli/carolino-si-prietenii , fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe intreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimitand o scrisoare la sediul Organizatorului.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestor modificari pe https://www.casacarolistilor.ro/campanii/caroli/carolino-si-prietenii

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

 • Campania este organizata si desfasurata online, pe intreg teritoriul Romaniei, pt participantii la spectacolele “Puterea Cornetelor”, sustinute de catre Gasca Zurli. Va fi lansata la data de 10.2018 ora 17:00:00 si se va desfasura pana cel mai tarziu  in data de30.10.2018, inclusiv, ora 22:00:00
 • Inregistrarea in campanie se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 04.10.2018 si 30.10.2018.
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro/campanii/caroli/carolino-si-prietenii

 

 • Orice inscriere inregistrata inainte de data de 04.10.2018 sau dupa data de 30.10 ora 22:00:00 nu va fi luata in considerare.

 

SECTIUNEA 3. MARCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

 • Marca participanta si promovata : Caroli

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice majore, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, adica la data/momentul transmiterii primului card de felicitare. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
 • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi nu aveau drept de participare, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
 • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 • In vederea participarii la Promotie, Participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
 1. Sa faca o poza la panoul foto din zona de activare a brandului Caroli, de la spectacolele din cadrul turneului “Puterea Cornetelor”
 2. sa acceseze linkul https://www.casacarolistilor.ro/campanii/caroli/carolino-si-prietenii
 3. sa fie logat intr-un cont activ pe platforma casacarolistilor.ro
 4. sa incarce poza realizata la panoul foto din zona de activare a brandului Caroli in pagina de campanie https://www.casacarolistilor.ro/campanii/caroli/carolino-si-prietenii
 5. Sa selecteze dintr-o lista spectacolul “Puterea Cornetelor” la care a participat
 6. Sa fie de acord cu Termenii si conditiile prin bifa “Sunt de acord cu Termenii si conditiile”
 7. Dupa incarcarea fotografiei, participantul va primi un mesaj de confirmare a incarcarii

 

Toti cei care urmeaza acesti pasi vor intra in tragerea la sorti pentru premiile acordate dupa fiecare eveniment.

 

Pentru fiecare eveniment, se vor extrage 10 castigatori si 3 rezerve.

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

6.1 In cadrul campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Sectiunea 5, urmatoarele premii:

Spectacolul "Puterea Cornetelor"

Premii

Valoarea premiilor (incluzand TVA)

4-Oct

TIMISOARA

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

5-Oct

TIMISOARA

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

7-Oct

CLUJ NAPOCA

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

9-Oct

BRASOV

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

11-Oct

BUCURESTI

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

15-Oct

BOTOSANI

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

16-Oct

PIATRA NEAMT

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

17-Oct

BACAU

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

19-Oct

BUZAU

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

21-Oct

GALATI

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

26-Oct

CRAIOVA

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

29-Oct

CALARASI

10 premiix 10 figurine din colectia "Carolino si prietenii lui"

155

Valoarea totala a premiilor(incluzand TVA)

           1,860

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1 Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

 

7.2 Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Campaniei.

7.3 Castigatorul nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

7.4 Pe data de 1 noiembrie 2018 se va efectua extragerea la sorti pentru participantii la campanie care au selectat in momentul inscrierii si spectacolul „Puterea Cornetelor”, la care au participat, prin platforma www.random.org. Se vor efectua 12 extrageri, cate una pentru participantii la fiecare spectacol „Puterea Cornetelor”, care s-au inscris si la prezenta campanie pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro/campanii/caroli/carolino-si-prietenii

7.5   Pentru a fi validat castigator, participantul va furniza organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la campanie, in termen de maxim 12 ore de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza: pe parcursul celor 24 h de la tragerea la sorti un reprezentant al Organizatorului va face maxim 3 incercari telefonice de a contacta fiecare castigator, in intervale de timp diferite;

 

7.6   Premiul acordat va fi inmanat castigatorului numai  in baza unui proces verbal de predare- primire  a premiului, in care se vor consemna  datele castigatorului (Numele si prenumele, adresa) si  datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi  intocmit intr-un singur exemplar in original.

7.7. Pentru fiecare eveniment vor fi extrasi 10 castigatori si 3 rezerve.

 

7.8 Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participantul castigator a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva desemnata in cadrul tragerii la sorti. Daca nici acesta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a extragerii, celelalte rezeÍve. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 24 ore de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul initial extras a conditiilor prezentului Regulament. Daca la epuizarea rezervelor premiul va ramane neacordat, acesta va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului, decizia de a organiza o noua tragere la sorti pentru realocarea premiului in cauza ramanand la latitudinea acestuia. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.

 

7.9 Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

 

7.10 Numele castigatorilor validati vor fi publicate pe site-ul Campaniei https://www.casacarolistilor.ro/campanii/caroli/carolino-si-prietenii  imediat dupa validare

 

5.13 Premiile vor fi trimise prin curier catre adresa comunicata in momentul contactarii telefonice pentru validare, cu proces verbal, pana la data de 20.12.2018

 

 SECTIUNEA 8. RASPUNDERE 

8.1.   Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

8.2.   Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.3.   Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;

Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

8.4.   Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 9. DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Caroli Foods Group SRL, in calitate de organizator al concursului descris in prezentul Regulament (“Organizatorul”), acorda o importanta deosebita asigurarii confidentialitatii datelor dvs cu caracter personal, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare in materia protectiei persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

In acest context, dorim sa va informam despre prelucrarea datelor dvs cu caracter personal inscrise in formularul de creaare a unui cont pe platforma www.casacarolistilor.ro si a participarii la Campania “Servetel si Prietenii”

Astfel, datele furnizate de dvs in calitate de participant la concurs vor fi utilizate in scopul efectuarii tragerii la sorti, acordarii si inmanarii premiilor catre castigatorul concursului, in temeiul acestui Regulament (temei contractual intre parti), precum si indeplinirii obligatiilor fiscale conform legii (obligatii legale ce ne revin). In masura in care datele indicate ca fiind necesare nu ar fi furnizate, organizatorul ar fi in imposibilitate de a desemna castigatorul concursului, precum si de a acorda premiile conform angajamentelor asumate prin acest Regulament.

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezentul Regulament nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Organizatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum sunt agentiile de media cu care colaboram pentru organizarea concursului sau a transmiterii comunicarilor.. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Organizator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către acesti parteneri sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul Caroli, care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul nostru, vă rugăm să vizitați www.carolifoods.ro În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

Datele cu caracter personal prelucrate conform celor de mai sus vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. Ulterior acestei perioade, datele dvs vor fi șterge în conformitate cu procedurile societatii, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

Organizatorul vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi: (1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date; (2) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ; (3) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate; (4) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv; (5) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; (6) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă; (7) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate; (8) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugam să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26Z, cladirea Anchor Plaza, corp C, et.5, sector 6, cod postal 061331, sau prin e-mail la office@caroli.ro . De asemenea, în cazul în care ati optat sa primiti noutati / stiri conform formularului de participare, va puteti dezabona de la acestea prin utilizarea optiunii de deazbonare care este inclusă în fiecare comunicare.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor din Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii vizitand urmatoarea adresa de Internet: https://www.casacarolistilor.ro/campanii/caroli/carolino-si-prietenii

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL