Servetelul Carolino te trimite in turneul Casa Zurli

Regulamentul oficial al campaniei promotionale

Servetelul Carolino te trimite in turneul „Casa Zurli”

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Campania publicitara „Servetelul Carolino te trimite in turneul „Casa Zurli” ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plazza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)

 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 • Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania prin publicarea pe https://www.casacarolistilor.ro/regulamente , fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe intreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimitand o scrisoare la sediul Organizatorului.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestor modificari pe https://www.casacarolistilor.ro/regulamente

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

Campania este organizata si desfasurata online, pe intreg teritoriul Romaniei in urmatoarele Orase: Timisoara, Cluj Napoca, Brasov, Calarasi,Galati, Botosani, Bacau,Buzau, Craiova, Targu jiu, Bucuresti.

 • Inregistrarea in campanie se poate face exclusiv in perioada cuprinsa intre 09.03.2019 si 19.04.2019, dupa cum urmeaza:
 • Pentru Timisoara, (spectacolele din data de 21 si 22 octombrie) inscrierile in campanie se pot face in perioada 09.03.2019 si 17.03.2018, ora 23.59.00;
 • Pentru Cluj Napoca (spectacolul din data de 24 martie), inscrierile in campanie se pot face in perioada 09.03.2019 si 19.03.2018, ora 23.59.00;
 • Pentr Brasov (spectacolul din data de 26 martie), inscrierile in campanie se pot face in perioada 09.03.2019 si 21.03.2018, ora 23.59.00;
 • Pentru Galati (Spectacolele din data de 31 martie) inscrierile in campanie se pot face in perioada 09.03.2019 si 24.03.2018, ora 23.59.00;
 • Pentru Botosani (spectacolul din data de 13 aprilie) inscrierile in campanie se pot face in perioada 09.03.2019 si 08.04.2018, ora 23.59.00;
 • Pentru Bacau (Spectacolele din data de 14 aprilie) inscrierile in campanie se pot face in perioada 09.03.2019 si 08.04.2018, ora 23.59.00;
 • Pentru Buzau (spectacolul din data de 15 aprilie) inscrierile in campanie se pot face in perioada 09.03.2019 si 8.04.2018, ora 23.59.00;
 • Pentru Craiova (Spectacolul din data de 19 aprilie) inscrierile in campanie se pot face in perioada 09.03.2019 si 12.04.2018, ora 23.59.00;;
 • Pentru Targu Jiu (Spectacolele din data de 21 aprilie) inscrierile in campanie se pot face in perioada 09.03.2019 si 12.04.2018, ora 23.59.00;
 • Pentru Bucuresti (spectacolul din data de 23 aprilie) inscrierile in campanie se pot face in perioada 09.03.2019 si 18.04.2018, ora 23.59.00;

 

Orice inscriere inregistrata inainte de data de  09.03.2019 sau dupa data de 19.04.2019 ora 23:59 nu va fi luata in considerare.

 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul casacarolistilor.ro/regulamente

 

SECTIUNEA 3. MARCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

 • Marca participanta si promovata : Caroli

 

SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice majore, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, adica la data/momentul incarcarii fotografiei pe platforma. Data insscrierii va fi oricand in perioada campaniei, 03.2019 - 19.04.2019 ora 23:59 . Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
 • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi nu aveau drept de participare, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
 • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

 • In vederea participarii la Campanie, participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
 1. sa acceseze linkul casacarolistilor.ro/campanii/caroli/casa-zurli
 2. sa fie logat intr-un cont activ pe platforma casacarolistilor.ro
 3. Participantii, fiind logati in propriul cont activ de pe platforma www.casacarolistilor.ro , trebuie sa o incarce in pagina de campanie casacarolistilor.ro/campanii/caroli/casa-zurli o fotografie care sa reprezinte o gustare creata folosind mini-cremwurstii Carolino. Participantii pot crea gustarea in orice forma doresc, insa trebuie sa includa in fotografie si o caserola de mini-cremwuwursti Carolino
 4. Sa selecteze dintr-o lista, disponibila pe pagina de campanie,  (detaliata si in anexa 1 la prezentul Regulament) evenimentul “Casa Zurli”, organizat de catre “Compania de Evenimente Zurli”, avand Cod Fiscal nr. 25472246, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/5236/2009 la care doresc sa participe, in vederea intrarii in tragerea la sorti pt castigariea biletelor de acces
 5. Sa fie de acord cu prezentul regulament prin bifa câmpului “Sunt de acord Regulamentul campaniei”
 6. Sa apese butonul “Participa la concurs”, disponibil la sfârșitul formularului de participare
 7. Dupa parcurgerea tuturor etapelor de mai sus, participantul va primi un mesaj de confirmare a participarii lor la campanie

 

Participantii care parcurg pasii mentionati in aceasta sectiune in tragerea la sorti pentru unul din cele 8 premii constand in 4 bilete fiecare pentru spectacolul  Gasca Zurli “Casa Zurli” pentru care si-au exprimat optiunea sa participe. Pentru fiecare eveniment va fi alocat un numar de 8 premii constand in cate 4 bilete fiecare.

 

Toti cei care completeaza aceste date vor intra in tragerea la sorti pentru premiile acordate dupa fiecare eveniment.

Pentru fiecare eveniment, se vor extrage 8 castigatori si 3 rezerve aferente fiecarui castigator, folosind platforma random.org.

 

SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

6.1 In cadrul campaniei pot fi acordate, conform mecanismului descris la Sectiunea 5, urmatoarele premii:

Premiu

Nr premii

Valoarea premiilor

Valoarea totala premiilor

(TVA inclus)

(TVA inclus)

Bilete Concert Casa Zurli , Timisoara , 21.03 , Ora 19

8 x 4 bilete

4x45 ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Timisoara , 22.03 , Ora 19

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Cluj , 24.03 , Ora 17

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Brasov , 26.03 , Ora 19

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Galati , 31.03 , Ora 13

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Galati , 31.03 , Ora 17

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Botosani , 13.04 , Ora 17

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Bacau , 14.04 , Ora 13

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Bacau , 14.04 , Ora 17

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Buzau, 15.04 , Ora 19

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Craiova , 19.04 , Ora 19

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Targu Jiu , 21.04 , Ora 13

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Targu Jiu , 21.04 , Ora 17

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Bilete Concert Casa Zurli , Bucuresti , 23.04 , Ora 19

8 x 4 bilete

8x(4x45) ron

1440 ron

Cos+4 caserole minicremwursti Carolino 150gr

12

64 ron

760 ron

Board game " Hai la masa"

12

30 ron

360 ron

Valoarea totala a premiilor

 

 

21 280 ron

 

6.2 DESCRIERE PREMII: Fiecare premiu de tip bilete la concert  contine 4 bilete, ce sunt valabile  pentru patru persoane: includ accesul la evenimentele Gasca Zurli ”Casa Zurli!” pentru care si-au exprimat optiunea sa participe. Evenimentele vor avea loc conform mentiunii din Anexa 1 a prezentului regulament.

 

SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

7.1  Daca Organizatorul nu decide in mod expres altfel, niciunul dintre premiile Campaniei nu poate fi inlocuit cu contravaloarea in bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu si nici nu poate face obiectul unei instrainari.

7.2 Un participant poate castiga un singur premiu in cadrul Campaniei.

7.3  In ziua calendaristica imediat urmatoare inchiderii inscrierilor pentru fiecare oras, detaliate la sectiunea 2, se va efectuate extragerea la sorti pentru fiecare eveniment, dintre cei care si-au exprimat optiunea sa participle la evenimentul respectiv

7.4 Pentru fiecare premiu de tip „bilete la concerte”  vor fi extrasi 8 castigatori si 3 rezerve.

 

7.5  Pentru a fi validat castigator, participantul va furniza organizatorului informatiile solicitate in legatura cu participarea sa la campanie, in termen de maxim 12 ore de la momentul contactarii telefonice, dupa cum urmeaza: pe parcursul celor 24 h de la tragerea la sorti un reprezentant al Organizatorului va face maxim 3 incercari telefonice de a contacta fiecare castigator, in intervale de timp diferite;

7.6 Pentru validarea preliminara a castigatorilor premiilor de tip bilete, fiecarui castigator i se va solicita telefonic urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de mail cu care a participat la campanie. . In cadrul apelului telefonic, castigatorului i se va solicita sa confirme acceptarea premiului si prezentarea la Evenimentul "Casa Zurli" din orasul pentru care s-a inscris; Informatiile legate de Eveniment fiind comunicate conform Anexei 1 a prezentului Regulament;

7.7. Pe data de 19.04.2019 se vor extrage, dintre persoanele ce nu au castigat alte premii pe perioada campaniei 12 castigatori pt premiile de tip „ Cosuri de produse” si alti 12 castigatori pentru premiile de tip „Board Game Hai la Masa!”

7.8  Daca un premiu nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participantul castigator a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva desemnata in cadrul tragerii la sorti. Daca nici acesta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, in ordinea cronologica a extragerii, celelalte rezeÍve. Acesti Participanti vor fi notificati si validati de catre Organizator in termen de maxim 12 ore de la data constatarii neindeplinirii de catre Participantul initial extras a conditiilor prezentului Regulament. Daca la epuizarea rezervelor premiul va ramane neacordat, acesta va ramane in proprietatea si la dispozitia Organizatorului, decizia de a organiza o noua tragere la sorti pentru realocarea premiului in cauza ramanand la latitudinea acestuia. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul castigatorilor.

 • Castigatorii vor fi validati doar daca respecta toate prevederile prezentului Regulament.

7.10  Numele castigatorilor validati vor fi publicate pe site-ul Campaniei www.casacarolistilor.ro/campanii/carolino/casa-zurli  imediat dupa fiecare validare.

7.11 Premiile de tip bilete vor fi ridicate personal de la locatia Evenimentului, cu o ora inainte de inceperea acestuia. Pentru a intra in posesia premiului, Castigatorul, trebuie sa comunice reprezentantului Caroli numele sub care a participat in campanie  si sa prezinte actul de identitate.  Organizatorul nu poate fii facut raspunzator pentru premiile care nu au fost revendicate.

7.12 Premiile de tip cosuri de produse si boardgame „Hai la masa!” vor fi expediate prin curier la adresa mentionata de castigatori in momentul validarii.

 

SECTIUNEA 8. RASPUNDERE 

8.1.   Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

8.2.   Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

8.3.   Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;

Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;

Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

8.4.   Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;

isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 9. DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Caroli Foods Group SRL, in calitate de organizator al concursului descris in prezentul Regulament (“Organizatorul”), acorda o importanta deosebita asigurarii confidentialitatii datelor dvs cu caracter personal, in conditiile respectarii legislatiei in vigoare in materia protectiei persoanelor in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal.

In acest context, dorim sa va informam despre prelucrarea datelor dvs cu caracter personal inscrise in formularul de participare la Campania Servetelul Carolino si turneul „Casa Zurli”

Astfel, datele furnizate de dvs in calitate de participant la concurs vor fi utilizate in scopul efectuarii tragerii la sorti, acordarii si inmanarii premiilor catre castigatorul concursului, in temeiul acestui Regulament (temei contractual intre parti), precum si indeplinirii obligatiilor fiscale conform legii (obligatii legale ce ne revin). In masura in care datele indicate ca fiind necesare nu ar fi furnizate prin completarea talonului de participare, Organizatorul ar fi in imposibilitate de a desemna castigatorul concursului, precum si de a acorda premiile conform angajamentelor asumate prin acest Regulament.

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezentul Regulament nu sunt supuse unor procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri.

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Organizatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum sunt agentiile de media cu care colaboram pentru organizarea concursului sau a transmiterii comunicarilor.. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Organizator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către acesti parteneri sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul Caroli, care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații referitoare la grupul nostru, vă rugăm să vizitați www.carolifoods.ro În contextul îndeplinirii operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în străinătate către state din Uniunea Europeană sau Spațiul Economic European, cu respectarea prevederilor legislatiei in vigoare.

Datele cu caracter personal prelucrate conform celor de mai sus vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesară pentru atingerea scopurilor de prelucrare de mai sus, cu respectarea în același timp a cerințelor legale în vigoare. Ulterior acestei perioade, datele dvs vor fi șterge în conformitate cu procedurile societatii, care pot implica arhivarea, anonimizarea sau distrugerea acestora.

Organizatorul vă informează prin prezentul că evaluează și actualizează constant măsurile de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare a datelor cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

În contextul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi: (1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces la tipul de date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date; (2) Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal: aveți posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către operatorul de date, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial (și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ; (3) Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă care să permită operatorului să verifice exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor date; (iii) în cazul în care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata, exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să verificăm dacă temeiurile legitime ale operatorului de date prevalează asupra drepturilor persoanei vizate; (4) Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv; (5) Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment, prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri; (6) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă; (7) Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat operatorului de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată prin mijloace automate; (8) Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă rugam să adresați o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresă: Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26Z, cladirea Anchor Plaza, corp C, et.5, sector 6, cod postal 061331, sau prin e-mail la office@caroli.ro  . De asemenea, în cazul în care ati optat sa primiti noutati / stiri conform formularului de participare, va puteti dezabona de la acestea prin utilizarea optiunii de deazbonare care este inclusă în fiecare comunicare.

 

SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor din Codul Fiscal.

 

SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN 

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 12. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii vizitand urmatoarea adresa de Internet: https://www.casacarolistilor.ro/regulamente

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

  

Organizator,

Caroli Foods Group SRL 

 

Anexa 1

 

Evenimentele “Casa Zurli!” cu Gasca Zurli vor avea loc dupa cum urmeaza:

Data

Zi

Oras

Ora de incepere Concert

Locatie

Adresa

21.03

Joi

Timisoara

19:00

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

Aleea F. C. Ripensia, nr. 7

22.03

Vineri

Timisoara

19:00

SALA SPORTURILOR OLIMPIA

Aleea F. C. Ripensia, nr. 8

24.03

Duminica

Cluj

17:00

SALA POLIVALENTA

Aleea Stadionului nr. 4

26.03

Marti

Brasov

19:00

SALA DACIA LUX DIVINA

Str.13 Decembrie, nr. 96

31.03

Duminica

Galati

13:00

SALA SPORTURILOR

Strada Cloșca, nr 2-3

31.03

Duminica

Galati

17:00

SALA SPORTURILOR

Strada Cloșca, nr 2-3

13.04

Sambata

Botosani

17:00

SALA SPORTURILOR ELISABETA LIPA

Strada Vanatori 15A

14.04

duminica

Bacau

13:00

SALA RADU BELIGAN TEATRUL DE VARA

Aleea Parcului 20

14.04

duminica

Bacau

17:00

SALA RADU BELIGAN TEATRUL DE VARA

Aleea Parcului 20

15.04

Buzau

Luni

19:00

SALA SPORTURILOR

Str. Brosteni

19.04

Vineri

Craiova

19:00

SALA POLIVALENTA

B-dul. Stirbei Voda, Nr. 32

21.04

Duminica

Targu Jiu

13:00

SALA SPORTURILOR

B-dul Constantin Brancusi, 7

21.04

Duminica

Targu Jiu

17:00

SALA SPORTURILOR

B-dul Constantin Brancusi, 7

23.04

Marti

Bucuresti

19:00

SALA POLIVALENTA

Parcul Tineretului

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL