De 25 de ani in familia Caroli

REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI
 
1.1. Campania publicitara " De 25 de ani in familia Caroli" ("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plazza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
1.2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
1.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea acestor modificari pe https://www.facebook.com/caroli.romania/
 
SECTIUNEA 2. DURATA CAMPANIEI
 
2.1 Campania va fi lansata la data de 21.12.2019, ora 12:00:00 pm. si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 31.12.2019 inclusiv, ora 23:59:59 p.m., cu anuntarea castigatorilor pana in data de 25.01.2020, inclusiv, ora 23:59:59 p.m., prin intermediul retelelor de socializare (fara a se limita doar la acestea) de ex.: Instagram, Youtube Facebook, https://www.facebook.com/caroli.romania/. Campania va fi lansata pe pagina de Facebook a brand-ului Caroli si postata in canalul de Youtube Caroli Foods (si ulterior distribuita si pe paginile retelelor de socializare a celorlalte brand-uri din portfolio Caroli Foods: Sissi, Campofrio si Maestro).
2.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
2.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul https://www.facebook.com/caroli.romania/
 
SECTIUNEA 3. MARCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI
 
3.1 Aducerea in atentia publicului a intamplarilor petrecute in Compania Caroli in cei 25 de ani de activitate, corelata cu evenimente notabile petrecute in acelasi timp in lume, in fiecare an, de la infiintarea Caroli Foods Group, respectiv 1994-2019.
 
SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE
 
4.1 Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cetateni romani, cu varsta peste 14 ani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
4.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare persoanele a caror varsta este mai mica de 14 ani, la data inscrierii in campanie, adica la data de 21.12.2019. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 14 ani.
4.3 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi nu aveau drept de participare, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
4.4 Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.
 
SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI
 
5.1 Persoanele participante la campania „ De 25 de ani in familia Caroli” ( 21.12.2019 – 31.12.2019) desfasurata in mediul online prin intermediul platformelor de socializare mentionate mai sus, vor avea ocazia sa castige premii aferente fiecarui an de activitate, incepand cu anul 1994 si terminand cu anul 2018.
5.2 In vederea participarii la campanie,participantii trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
5.3 Sa intre incepand cu data de 21.12.2019 pe paginile de facebook aferente brand-ului Caroli si sa lase in comentariu o poezie de maxim 4 versuri si care sa cuprinda cele doua cuvinte cheie care vor fi anuntate de Flick Domnul Rima pentru/in fiecare video aferent fiecarui an de activitate.
5.4 Data inceperii: 21 decembrie 2019, ora 10:00:00
Data incheierii: 31.12.2019, ora 23:59:59
Anuntarea tuturor castigatorilor, pentru fiecare an in parte: 25.01.2020, ora 23:59:59
5.5 Modalitatea de desemnare a castigatorilor: Flick Dl. Rima va selecta, pentru fiecare an in parte, cele mai creative poezii din maxim 4 versuri, care respecta criteriile de constructie a rimelor si care contin cuvintele cheie anuntate de Flick Domnul Rima in fiecare video pt fiecare an in parte (fiecare poezie creata trebuie sa respecte solicitarile din fiecare video postat pe pagina de FB Caroli).
5.6 Persoanele care au compus poezii cu 4 maxim versuri, in rime si in care au fost utilizate cuvintele cheie, au postat poezia in comment la video-ul aferent fiecarui an de campanie, au calitatea de participanti la campanie, castigatorii fiind selectati dintre participantii care intrunesc aceste conditii, alaturi de conditiile de la Sectiunea 4.
5.7 Premiile disponibile a fi acordate in fiecare zi de campanie sunt detaliate in tabelul de mai jos. Premiile neacordate/neepuizate in una din zile nu se vor acorda in alte zile ale campaniei.
 

Anii Campaniei Publicitare „Povestea nostra este si povestea voastra”

Numar premii acordate in fiecare zi a campaniei

Numar poezii castigatoare selectate

Numar castigatori aferenti fiecarei zi de campanie ce corespunde fiecarui  an

1994

1

1

1

1995

2

2

2

1996

3

3

3

1997

4

4

4

1998

5

5

5

1999

6

6

6

2000

7

7

7

2001

8

8

8

2002

9

9

9

2003

10

10

10

2004

11

11

11

2005

12

12

12

2006

13

13

13

2007

14

14

14

2008

15

15

15

2009

16

16

16

2010

17

17

17

2011

18

18

18

2012

19

19

19

2013

20

20

20

2014

21

21

21

2015

22

22

22

2016

23

23

23

2017

24

24

24

2018

25

25

25

 
5.8 Persoanele care vor compune poezii fara a respecta cuvintele cheie oferite de Flick Domnul Rima potrivit art. 5.3. si care vor fi mai mari de 4 versuri, nu vor putea participa la campanie.
 
SECTIUNEA 6. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR
 
6.1 In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii care contin top 25 de produse din brandul Caroli.
 

Premii

Cantitate cosuri (nr. buc.)

Valoare premiu –fara TVA

Valoare totala –fara TVA

cosuri de produse

325 cosuri

213,6 RON

69,420 RON

Greutatea castigatorului in produse Naturale Maestro de la Caroli

Greutatea castigatorului

In functie de greutatea castigatorului

 

In fiecare zi, aferenta fiecarui an de campanie respectiv, 1994 -2018, se vor oferi premiile astfel cum au fost detaliate in tabelul anterior, cosul de produs cu TOP PRODUSE DE LA CAROLI din fiecare sub-categorie de produse, avand componenta si valoarea descrisa mai jos:
 
TOP PRODUSE DIN PRINCIPALELE SUB-CATEGORII
Caroli Salam Victoria 400g
Caroli Cremwursi de pui 80% carne 140gx2
Caroli Cremwursi de porc 80% carne 140gx2
Caroli Cremwursi de curcan 80% carne 140gx2
Sissi sunca din pulpa de porc feliat 170g
Sissi sunca din pulpa de pui feliat 170g  
Sissi sunca din pulpa de curcan feliat 170g  
Caroli Maestro Salam feliat 100g
Caroli Salam de vara uscat 330g
Campofrio salam Palaciego feliat 100g
Caroli carnati cabanos vid 330g
Caroli salam cu sunca extra 100g
Caroli salam semenic extra 350g
Caroli carnati de bere vid
Caroli piept de pui afumat vid
Campofrio active snack porc
Campofrio active snack curcan
Carolino mini cw de pui
Carolino mini cw de porc
Campofrio pizza 4quesos
Campofrio pizza jamon
Caroli carnati Maestro subtiri vid
Caroli carnati Maestro grosi vid
Caroli Chiftele de porc
Sissi Muschi file afumat 100g
 
Pentru anul 2019, Caroli Foods va oferi unui castigator ales de Flick pe baza celei mai creative poezii postate (care respecta solicitarile transmise de Flick in video) ca si comentariu la filmul postat pentru anul 2019, greutatea castigatorului in produse naturale Maestro de la Caroli, gama de TOP, din ingrediente 100% naturale (carnati si salam), lansata pe piata de Caroli Foods (parte din Sigma Group).
 
6.2 Toate cosurile vor avea aceeasi componenta si aceeasi valoare. Greutatea in produse naturale (salam & carnati Maestro de la Caroli) a castigatorului va fi stabilita/confirmata in functie de greutatea castigatorului.
 
SECTIUNEA 7. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
 
7.1 Premiile campaniei, "De 25 de ani in familia Caroli", se vor livra catre castigatori pana la finalul lunii ianuarie 2020. Castigatorii desemnati pe fiecare zi de campanie vor fi contactati prin mesaj pe facebook initial si ulterior prin telefon in vederea expedierii /predarii premiilor.
7.2 Castigatorii vor intra in posesia premiilor pana la data de 31.01.2020.
7.3 In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de max 10 zile lucratoare consecutive in intervalul dintre data castigarii premiului si data de 31 ianuarie 2019, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui/de a nu preda/a nu expedia premiul respectiv.
7.3 Castigatorul nu poate ceda premiul, in parte sau in in integralitatea sa, unei alte persoane.
7.4 Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, adresa, semnatura) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, semnat de ambele parti.
 
SECTIUNEA 8. RASPUNDERE
 
8.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
8.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
8.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:
- Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
- Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
- Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.
8.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.
 
SECTIUNEA 9. DATELE CU CARACTER PERSONAL
 
9.1 În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viața privată și protecția datelor.
 
Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?
 
Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediul social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J3/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.
 
Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com.
 
Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?
 
Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:
a) Sursele din care provin datele personale.
• Furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.
b) Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.
• Date de identificare: Numele si prenumele, adresa
• Date cu caracteristici personale: semnatura
• Date economice și financiare, exclusiv în cazul în care acestea sunt necesare pentru a se permite acordarea și intrarea în posesia premiului pentru câștigătorul prezentei Campanii;
 
Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?
 
În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:
• Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
• Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
• Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia premiului acordat câștigătorilor.
• Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.
 
Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?
 
Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.
 
În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campanie si de a vă acorda premiul.
 
Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?
 
Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/ modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.
 
Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?
 
Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.
 
Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?
 
Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia de digital „Dare Digital”. Organizatorul prin care se organizeaza Campania, cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Agentie sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și ii solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
 
Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.
 
De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
 
În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.
 
Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
 
Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.
 
Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com.
 
Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
 
Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.
 
Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?
 
Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.
 
Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:
• De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
• De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, săsolicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.
• De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
• La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.
• De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.
• De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.
Aceste drepturi pot fi exercitate prin următoarele canale:
• Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, prin intermediul unei scrisori care trebuie să includă mențiunea „Protecția datelor”.
• dpo.external@campofriofg.com
 
În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante.
 
Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.
 
Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.
 
Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată
în mod amiabil.
 
SECTIUNEA 10. TAXE SI IMPOZITE
 
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor din Codul Fiscal.
 
SECTIUNEA 11. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
 
Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.
 
SECTIUNEA 12. LITIGII
 
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.
 
SECTIUNEA 13. REGULAMENTUL OFICIAL
 
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii atat pe pagina de Facebook a Brand-ului Caroli cat si vizitand urmatoarea adresa de Internet: https://www.casacarolistilor.ro/campanii/regulamente
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.
 
Organizator,
 
Caroli Foods Group SRL