Probabil cel mai bine plătit job din Marketing

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 1. Campania publicitara “PROBABIL CEL MAI BINE PLĂTIT JOB DIN MARKETING” (denumita in continuare, Campania) se derulează prin intermediul Frontline Marketing SRL, societate comercială cu sediul social în Strada Vasile Lascar, nr. 150, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, CUI RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664. ("Regulamentul Oficial").
 2. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 3. Regulamentul Oficial este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe pagina de Facebook com/caroli.romania si pe site-ul https://www.celmaibineplatitjob.ro/,fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
 4. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe pagina de Facebook com/caroli.romania.

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

2.1 Campania este organizată și se desfășoară în România, fiind adresată doar cetățenilor români, cu respectarea conditiilor de participare din sectiunea 5. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul Oficial publicat pe pagina de Facebook https://facebook.com/caroli.romania, https://business.facebook.com/celmaibineplatitjob/ si pe site-urile ul www.celmaibineplatitjob.ro si www.casacarolistilor.ro , pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

3.1 Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 25.09.2018 (ora 20:00 p.m.) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 31.05.2019 (ora 23:59:59 p.m.), perioada denumita in continuare „durata campaniei” sau „perioada campaniei”.

3.2 Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

3.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe Facebook https://www.facebook.com/caroli.romania/ , https://business.facebook.com/celmaibineplatitjob/ si pe site-urile ul www.celmaibineplatitjob.ro si www.casacarolistilor.ro.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

 

4.1 Marca participanta si promovata : CAROLI - produse din Gama Maestro cu 100% ingrediente naturale: Carnatii Maestro si Salamurile Maestro.

4.2 Prin intermediul campaniei “PROBABIL CEL MAI BINE PLĂTIT JOB DIN MARKETING", organizata pe durata prevazuta in art .3.1., în România, CAROLI își propune:

a). la secțiunea CREATOR - identificarea persoanei care are cea mai potrivita idee de promovare a gamei MAESTRO de produse din 100% ingrediente naturale dintre cele înscrise în competiție, idee exprimată sub forma unui filmuleț cu lungimea recomandata de maximum 1 minut, dar care sa nu depaseasca 2 minute sau a unui document de prezentare a ideii in format PDF, de maxim 5 slide-uri (pagini), pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro.

b). la secțiunea JUDECĂTOR - identificarea persoanei care este cea mai activă pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro, prin votarea ideilor pe care aceasta le consideră ca fiind cele mai bune și explicarea motivului votarii ideii, coroborat cu alegerea celor mai bune idei (din cele inscrise in competitie, votate de judecatori si jurizate de juriul expert), conform clasamentului oficial realizat la finalul fiecarei faze a campaniei.

Toți participanții la campania “PROBABIL CEL MAI BINE PLĂTIT JOB DIN MARKETING" vor trebui să își creeze/sa detina un cont pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro, să înscrie idei pe platforma menționată - în secțiunea CREATOR sau să voteze idei pe platforma menționată și să ofere feedback pentru ideile votate - în secțiunea JUDECĂTOR, vor fi inscrisi automat in competitia pentru premiile puse la dispozitie de catre organizator, la fiecare secțiune.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

5.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania, si sa detina cont pe www.celmaibineplatitjob.ro .

5.2 La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 • prepusii (limitati la rude de gradul 1) membrilor Consiliului de administrație a Caroli Foods Group;
 • prepusii (limitati la rude de gradul 1) Juriului Expert;
 • pt sectiunea CREATOR - persoanele a căror vârstă este mai mica de 16 ani, la data de 15.02.2019, - cand se anunta castigatorul, urmand ca data de 01.03.2019 sa fie data începerii colaborării persoanei desemnate ca fiind MARELE CÂȘTIGĂTOR al campaniei din secțiunea CREATOR cu Caroli Foods Group
 • pt sectiunea JUDECATOR - persoanele a căror vârstă este mai mica de 18 ani, la data de inscrierii in campanie, aceasta fiind data exprimării primului vot sau, dupa caz data primului feedback pe celmaibineplatitjob.ro (conform procedurii descrise in prezentul regulament). Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

5.3 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

5.4 Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

6.1 Mecanismul campaniei poate fi sumarizat in 5 pasi simpli (detaliile concrete fiind redate in art. 6.2. si urmatoarele):

 • PASUL 1:
  Alegerea unei categorii / tipologii in care concurezi pentru premiile oferite de organizator: categoria CREATOR sau categoria JUDECĂTOR
 • PASUL 2:
  Crearea unui cont pe celmaibineplatitjob.ro. De la data crearii si validarii contului, conditiile de functionare si regulile site-ului fac parte integranta din prezentul regulament. CR
 • PASUL 3 - Pentru CREATOR
  incarcarea CV-ului in contul creat si înscrierea în concurs a cel puțin unei idei de promovare a gamei MAESTRO de produse din 100% ingrediente naturale sub forma unui film (video) de maxim un minut sau a unei prezentari in format pdf de maxim 5 slide-uri (pagini) pentru sectiunea CREATOR. Incarcarea CV-ului, a ideii in formatul precizat si completarea tuturor campurilor obligatorii sunt conditii prealabile de intrunit pentru validarea contului pe celmaibineplatitjob.ro

sau

 • PASUL 3 - Pentru JUDECATOR
  exprimarea parerii cu privire la ideile inscrise in competitie, sub forma acordarii unui vot (1 vot=1 punct) ideilor pe care judecatorul le considera ca fiind cele mai bune si explicarea alegerii facute. Fiecare judecator are dreptul sa voteze max. 5 idei / saptamana. In cazul exprimarii unui numar mai mic de 5 voturi / saptamana, voturile ramase NU se reporteaza.
  Castigarea de puncte suplimentare prin recomandari pe platforma casacarolistilor.ro si/sau achizitie de produs.
 • PASUL 4 - Pentru CREATOR
  atragerea de sustinatori (reactii pe Facebook si vizualizari pe YouTube) ai ideii.

sau

 • PASUL 4 - Pentru JUDECATOR
  Castigarea de puncte suplimentare daca ideea votata ajunge in etapele urmatoare ale competitiei. Fiecare idee votata care va ajunge in clasamanetul final va atrage si puncte suplimentare celui care a votat-o.

 

 • PASUL 5 - Pentru CREATOR
  Prezentarea Live a ideii in fata juriului expert si, daca este cazul, sustinerea unui interviu cu cei sapte reprezentanti ai Caroli Foods Group (denumiti in prezentul regulament “Consiliul Director” sau “Board” sau “membri Board”), care pot fi prezenti personal sau reprezentati.

sau

 • PASUL 5 - Pentru JUDECATOR
  Sustinerea printr-un like a candidatului preferat aflat in etapele ulterioare ale competitiei.

 

6.2 Mecanismul detaliat al campaniei este urmatorul:

 

Pe site-ul https://www.celmaibineplatitjob.ro toti participantii la campanie se pot inscrie prin crearea unui cont si validarea adresei de e-mail asociata contului. Pentru crearea unui cont vor completa urmatoarele campuri: prenume, nume, alias, telefon si adresa de email. La crearea contului, fiecare participant trebuie sa aleaga incadrarea sa/a contului creat intr-una dintre cele 2 tipologii disponibile la inregistrarea pe site. Tipologiile disponibile sunt: „CREATOR” si „JUDECATOR”. Participantii pot adauga ulterior si cealalta tipologie, prin schimbarea setarilor din cont pe linkul https://www.celmaibineplatitjob.ro sau facand click pe butoanele puse la dispozitia lor in acest sens pe site-ul mentionat. Participantii care vor avea atat rolul de Creator cat si de Judecator in aceasta campanie, nu vor putea vota propria idee / propriile idei.

 

Adaugarea celei de-a doua tipologii nu impacteaza cu nimic punctele acumulate in acea categorie/tipologie. In fiecare tipologie, se poate castiga doar un singur premiu de acelasi fel (ex: un singur bilet la Brand Minds 2019, un singur cos cu produse, etc). Un concurent la campanie, poate castiga maxim un premiu de tip “premiul cel mare” dintre cele doua premii mare puse in competitie: excursia in Bali pentru sectiunea Judecator si Job-ul de 10.000 de USD pe luna / timp de 3 luni pentru sectiunea CREATOR. Totodata, fiecare participant la campanie, nu va putea castiga mai mult de 2 premii la care se adauga si Marele premiu pentru categoria Judecator, si respectiv 1 premiu la care se adauga si Marele premiu pentru categoria CREATOR.

 

Orice cont care, direct sau indirect, transmite mesaje sau foloseste un limbaj vulgar, rasist, xenofob, jignitor sau politic, care parodiaza negativ, sau afieseaza glume necuviincioase, atrage in mod automat invalidarea contului, descalificarea participantului din competitie si blocarea participarii acestuia la campania “Cel mai bine platit job”. Aprecierea caracterului mesajelor, conform precizarilor anterioare, apartine unilateral organizatorului, si implicit decizia de descalificare a ideii sau a participantului si/sau de blocare a participarii. Orice astfel de decizie, precum si motivele care au dus la luarea acesteia, va fi comunicata concurentului printr-o notificare scrisa. Aceasta notificare va fi disponibila in contul personal de pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro - daca doar ideea este blocata, sau prin e-mail in situatia blocarii intregului cont.

 

Este permisa inscrierea in competitie a unei echipe de CREATORI, formata din maximum 3 persoane, atata timp cat echipa isi desemneaza un lider care sa ii reprezinte EXCLUSIV in relatia cu organizatorul concursului sau cu juriul expert. Sub nicio forma si in nici un mod, participarea ca echipa in competitie nu inseamna ca fiecare membru al echipei ar putea castiga cate un premiu, inclusiv Premiul cel Mare, ci ca este responsabilitatea membrilor echipei sa imparta orice eventual castig dupa cum au agreat, in prealabil, intre ei. Organizatorul nu raspunde in niciun mod si sub nicio forma de eventualele dispute din cadrul echipei, inclusiv si fara a se limita la dispute privind foloasele materiale sau nemateriale cuvenite.

 

6.3 FAZA 1 A CAMPANIEI

Odata creat si validat contul si aleasa tipologia, conform punctului 6.2 al regulamentului, participantul la Campanie poate incepe sa inscrie idei in competitie - in calitate de CREATOR, si/sau sa stranga puncte - in calitate de JUDECATOR.

 

De la data de start a Campaniei (precizata in art. 3.1.) si pana pe data de 10.10.2018 ora 23:59:59, Creatorul are dreptul de a adresa Organizatrului intrebari suplimentare in vederea identificarii si/sau imbunatatirii ideii pe care doreste sa o inscrie in competitie. Intrebarile pot fi trimise pe adresa de e-mail: vreau@celmaibineplatitjob.ro. Intrebarile pot fi adresate doar de persoanele care au un cont valid pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro si doar cu privire la campania “Probabil cel mai bine platit job din marketing”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu raspunde la intrebarile care nu au legatura cu campania.

 

Orice idee inscrisa in competitie pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro nu este in mod automat publica. Ideea inscrisa va trece, mai intai, prin filtrul juriului, care, in termen de 72 de ore din momentul in care ideea a fost postata pe site-ul www.celmaibineplatitjob.ro si implicit trimisa catre validare va da feedback pe propunerea primita. In tot acest timp, ideea nu este vizibila decat pentru CREATORUL ei, organizatorii competitiei si Juriu Expert. CREATORUL va putea implementa feedback-ul primit si astfel de a modifica ideea initiala, sau va putea face publica ideea sa. O idee data spre publicarea finala va deveni vizibila de catre judecatori in 24 de ore de la trimiterea ei spre publicare catre organizatorii competitiei. Daca CREATORUL nu are nicio reactie in contul sau dupa alte 72 de ore de la primirea feedback-ului juriului, atunci ideea isi continua parcursul sau, fiind data spre publicare in mod automat. La publicarea ideii, CREATORUL va fi notificat cu un mesaj in contul sau. O data facuta publica ideea, ea nu mai poate fi stearsa sau modificata. Orice idee inscrisa in competitie de un CREATOR va putea primi de maxim 3 ori feedback-ul juriului.

 

Pentru certitudinea validarii inscrierii sale in competitie, CREATORUL trebuie sa:

- depuna CV-ul in contul sau de pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro, pana cel tarziu la data de 03.01.2019, ora 23:59:59.

- inscrie pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro cel putin o idee de promovare a gamei MAESTRO de produse din 100% ingrediente naturale sub forma unui film (video) de maxim un minut sau a unei prezentari in format pdf de maxim 5 slide-uri (pagini) pana cel tarziu la data de 03.01.2019 ora 23:59:59.

- sa ofere un nume UNIC ideii sale, unic pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro

- sa primeasca un numar cat mai mare de reactii si vizualizari pe paginile Organizatorului de pe retele sociale: Facebook si YouTube: https://business.facebook.com/celmaibineplatitjob// si respectiv https://www.youtube.com/channel/UCRtws7eB652_EdPJ7xpFE6w
- Creatorii pot avea si rol de Judecator in cadrul campaniei, insa ei nu vor putea vota propria idee / propriile idei.

Fiecare idee inscrisa pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro va trebui verificata si validata de catre organizatorii competitiei, pentru a putea fi facuta publica. Organizatorii campaniei isi rezerva dreptul de a da feedback despre / aproba ideea propusa spre a intra in competitie in termen de maxim 72 de ore de la incarcarea acesteia pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro.

Orice alias, titlu al ideii, filmulet sau document pdf / care transmite mesaje sau foloseste un limbaj vulgar, agresiv, rasist, xenofob, jignitor sau politic atrage in mod automat invalidarea ideii si duce la retragerea ideii cu pricina din competitie.

 

Pe tot parcursul campaniei si nu numai, responsabilitatea privind paternitatea si provenienta ideii inscrise in competitie ii apartine in totalitate CREATORULUI. Organizatorul competitiei nu va putea fi tras la raspundere / facut responsabil in niciun moment si sub nicio forma cu privire la subiectul paternitatii si provenienta oricarei idei inscrise in competitie.

Organizatorul nu va posta pe www.youtube.com sau in retelele de socializare acele idei/materiale cu privire la care are suspciuni privind respectarea dispozitiilor legale privind dreptul de autor ori respectarea altor marci / idei /brevete /drepturi de proprietate intelectuala apartinand tertilor.

 

Pentru certitudinea validarii inscrierii sale in competitie, JUDECATORUL trebuie sa:

- voteze o singura data orice idee inscrisa in campanie si sa explice motivul pentru care a votat campania. Votul unei campanii si motivatia alegerii se recompenseaza cu 1 punct. Fiecare vot va fi inregistrat in contul JUDECATORULUI o singura data.

Judecatorul nu are dreptul sa se razgandeasca privind votul deja exprimat intr-un moment anterior. Daca participantul va incerca sa voteze in mod repetat aceeasi idee, va primi un mesaj prin care va fi anuntat ca acea idee a mai fost o data votata si punctele aferente i-au fost alocate anterior in cont.

- In aceasta prima faza a campaniei, Judecatorul va avea in fiecare saptamana calendaristica un numar de max.5 voturi pe care le poate acorda celor mai bune 5 idei inscrise in cadrul competitiei, de la startul campaniei si pana la momentul votului.

Astfel, fiecare judecator are dreptul sa voteze max. 5 idei / saptamana, timp de 12 saptamani, incepand cu data de 10.10.2018, ora 09:00 a.m. si pana la data de 03.01.2019, ora 23:59:59 p.m, dupa urmatorul calendar:
Saptamana 1: 10.10.2018 ora 00:00:01 - 16.10.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 2: 17.10.2018 ora 00:00:01 - 23.10.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 3: 24.10.2018 ora 00:00:01 - 30.10.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 4: 31.10.2018 ora 00:00:01 - 06.11.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 5: 07.11.2018 ora 00:00:01 - 13.11.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 6: 14.11.2018 ora 00:00:01 - 20.11.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 7: 21.11.2018 ora 00:00:01 - 27.11.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 8: 28.11.2018 ora 00:00:01 - 04.12.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 9: 05.12.2018 ora 00:00:01 - 11.12.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 10: 12.12.2018 ora 00:00:01 - 18.12.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 11: 19.12.2018 ora 00:00:01 - 25.12.2018 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi

Saptamana 12: 26.12.2018 ora 00:00:01 - 03.01.2019 ora 23:59:59 -> maxim 5 voturi
- In cazul exprimarii unui numar mai mic de 5 voturi / saptamana, voturile ramase intr-o saptamana NU se reporteaza.
- Judecatorii pot avea si rol de Creator in cadrul campaniei, insa ei nu vor putea vota propria idee / propriile idei.

- Orice idee votata de catre Judecator care va merge mai departe in competitie si va ajunge sa fie prezentata in fata juriului format din experti si a Board-ului, ii va aduce Judecatorului in 10 puncte suplimentare, pe langa punctul deja inregistrat in contul sau in momentul votului.

- Daca Judecatorul a votat ideea castigatoare - cea care va duce la angajarea Creatorului in Probabil cel mai bine platit job din marketing, va primi inca 50 de puncte pe langa punctul deja inregistrat in contul sau in momentul votului si pe langa cele 10 puncte deja inregistrate in contul sau in momentul anuntarii ideilor care au intrat in etapa de perezentare.

- pentru a strange puncte suplimentare, Judecatorii pot invita alte persoane sa se inscrie in campanie. Fiecare cont nou creat de catre un Judecator/Creator pe baza unei recomandari venite de la un Judecator deja validat in competitie, va atrage un numar de 3 puncte suplimentare la validarea noului cont pentru persoana care a facut recomandarea si 1 punct suplimentar celui care a acceptat recomandarea. Mecanismul pentru acordarea acestor puncte suplimentare este urmatorul:

- Judecatorul isi creeaza un cont (pasul 1 pentru participarea in campanie) si il valideaza facand click pe link-ul din email. Acest cont va oferi accesul la toate platformele si campaniile prezente si viitoare desfasurate de Caroli, inclusiv pe platforma www.casacarolistilor.ro o data acceptate regulamentele aferente fiecarei campanii si/ sau platformei. Pentru identificarea Judecatorului, acestuia ii va fi atribuit un cod de identificare, spre exemplu, Carolist-4857298434. Judecatorul alege sa recomande aceasta competitie si unei alte persoane care, la randul ei, decide ca vrea si ea sa devina Judecator/Creator si isi face cont pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro. In momentul in care aceasta persoana isi valideaza contul facand click pe link-ul primit in email, ea va avea acces la profilul ei. In profilul ei, noul Judecator/Creator inscris in competitie va avea un formular simplu in care va trebui sa introduca codul identificativ , spre exemplu, Carolist-4857298434 primit de la persoana care i-a recomandat campania. O data introdus acest cod de identificare, cel care a facut recomandarea primeste 3 puncte, cel care s-a inscris in campanie la recomandarea cuiva care facea deja parte din campanie primeste 1 punct. Daca se inceacrca introducerea si a altor coduri de identificare ale altor persoane ca fiind cele care au facut recomandarea, se va primi un mesaj de eroare si nu se vor atribui alte puncte suplimentare fata de cele deja atribuite.

- pentru a strange puncte suplimentare, Judecatorii pot inscrie Coduri unice de pe eticheta produsului, in urma achizitiei de produse din gama Maestro. Mecanismul pentru acordarea acestor puncte suplimentare este urmatorul:

 • fiecare produs cumparat incepand cu data de 01.11.2018 va avea un cod unic razuibil pe care Judecatorul il poate introduce in formularul aferent din contul sau de pe platforma celmaibineplatitjob.ro si www.casacarolistilor.ro in perioada 01.11.2018 - 10.02.2019, pentru a acumula puncte. Fiecare cod introdus va atrage in mod automat un numar de 3 puncte pentru orice produs din categoria Carnati Maestro cu 100% ingrediente naturale, 7 puncte suplimentare pentru Salamul Maestro de tip Fiert-Afumat din 100% ingrediente naturale, 14 puncte pentru Salamul MAESTRO de tip crud-uscat cu 100% ingrediente naturale.
  - Judecatorul va trebui sa pastreze bonul prin care dovedeste achizitia produsului pentru validarea punctelor in cazul unui eventual castig. Pentru fiecare cod adaugat, Judecatorul are posibilitatea sa adauge o poza cu eticheta si bonul fiscal (asigurandu-se ca informatiile sunt lizibile) impreuna cu data si numarul bonului in campurile aferente de pe platforma www.casacarolistilor.ro, ceea ce inseamna ca in acest caz, Judecatorul poate sa nu pastreze bonul.
  - Bonurile si pozele vor fi verificate doar in cazul in care persoana este desemnata castigatoare la premiile saptamanale sau premiul cel mare.
  Daca Judecatoru acceseaza www.casacarolistilor.ro, in profilul sau va avea o lista completa cu toate codurile adaugate pana la momentul verificarii.

 

6.4 FAZA A 2-A A CAMPANIEI - PREZENTARI LIVE

Din totalitatea ideilor inscrise in competitie in perioada 25.09.2018, ora 09:00 a.m. si pana la data de 03.01.2019, ora 23:59:59 p.m. si validate pentru a fi luate in considerare in cadrul Campaniei, cele mai apreciate 10 idei vor trece in faza a doua a competitiei.

 

Algoritmul de desemnare a celor mai bune 10 idei care ajung in etapa a 2-a a campaniei, este urmatorul:

40% - punctele echivalente calificativelor obtinute de la Juriul Expert si exprimate pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro

40% - voturile exprimate de Judecatori pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro  

20% - voturile exprimate de publicul larg prin reactiile si vizualizarile oferite ideii postate pe canalele proprii ale Organizatorului din retele sociale Facebook si YouTube https://business.facebook.com/celmaibineplatitjob/ si respectiv https://www.youtube.com/channel/UCRtws7eB652_EdPJ7xpFE6w

 

Celor 10 idei selectate dupa algoritmul prezentat mai sus li se adauga alte maxim 7 idei care vor ajunge in faza a doua a competitiei prin intermediul unui Golden Ticket oferit de catre un membru al Consiliului Director al Caroli Foods Group, independent de algoritmul de mai sus. Cele MAXIM 7 Golden Ticket-uri vor fi oferite in perioada 1-31 decembrie.

Creatorii celor 7 idei selectate vor avea aceleasi drepturi si obligatii ca si creatorii celor 10 idei selectate pe algoritmul prezentat.

 

Pentru CREATORI

In aceasta faza a competitiei, Creatorii celor max 17 idei selectate pentru a merge mai departe vor avea ocazia unei interactiuni LIVE cu juriu pentru a explica mai bine si mai in detaliu ideea lor. Drept urmare, candidatii la Probabil cel mai bine platit job din departamentul de marketing vor avea obligatia de a participa la evenimentul de prezentare a ideii. Evenimentul se va desfasura intr-un spatiu privat, in Bucuresti, pe data de 29 ianuarie, intr-o locatie si la o ora ce vor fi comunicate participantilor pana cel tarziu pe data de 10.01.2019.

In cadrul evenimentului, fiecare Creator are la dispozitie 5 minute pentru a prezenta mai in detaliu ideea selectata, iar apoi alte 5 minute pentru a raspunde la intrebarile juriului expert.

Evenimentul va fi filmat si va putea fi difuzat pe retelele de socializare. Neparticiparea la evenimentele de prezentare a ideilor , atrage eliminarea / descalificarea participantului din competitive.

 

Pentru JUDECATOR

In aceasta faza a competitiei, Judecatorii au la dispozitie doar trei voturi pentru toata perioada incepand cu data de 05.01.2019 ora 00:00:01 si pana la data de 28.01.2019 ora 23:59:59 pe care si le pot exprima pentru a vota top 3 preferinte ale sale, indiferenta daca ideea a mai fost votata de catre Judecator pana la acel moment, sau nu

La evenimentul de prezentare a celor mai bune 17 idei de promovare a gamei MAESTRO de produse din ingrediente 100% naturale vor putea participa si Judecatori, intr-un numar limitat. Orice Judecator interesat sa participe la acest eveniment, se poate inscrie prin trimiterea unui e-mail pe adresa vreau@celmaibineplatitjob.ro. In cazul in care numarul inscrierilor depaseste numarul locurilor disponibile, desemnarea participantilor se va face in functie de ordinea cronologica de inregistrare a e-mailurilor in care se exprima intentia de participare la eveniment.

 

6.5 FAZA 3 A CAMPANIEI - INTERVIUL

Din totalul de 17 idei ramase in competitie in faza a 2-a, CREATORII celor mai apreciate 5 idei vor trece in faza a treia a competitiei.

 

Algoritmul de desemnare a celor mai potrivite 5 idei care ajung in etapa finala a campaniei, este urmatorul:

70% - notele aferente calificativelor obtinute de la Juriul Expert si reprezentati ai Board-ului Caroli si exprimate pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro

20% - voturile exprimate de Judecatori pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro  

10% - voturile exprimate de publicul larg prin reactii si vizualizari oferite ideii postate pe canalele proprii ale Organizatorului din retele sociale Facebook si YouTube https://business.facebook.com/celmaibineplatitjob/ si respectiv https://www.youtube.com/channel/UCRtws7eB652_EdPJ7xpFE6w

 

Judecatorii mai au posibilitatea de a castiga puncte suplimentare prin introducerea codurilor unice pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro sau prin acordarea de recomandari - exprimate sub forma de click a butoanelor de like pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro, doar pana la data de 10.02.2019 la ora 23:59:59.

 

Pentru fazele 2 si 3 ale competitiei, CREATORUL isi asuma obligatia de a participa la evenimentul de prezentare a ideii aflate in top in cadrul evenimentului organizat de catre Companie si, ulterior, daca este cazul, la interviul cu membrii Consiliului Director al Companiei. CREATORUL intelege ca neparticiparea sa la oricare din fazele urmatoare ale competitiei duce la descalificarea acestuia si ca, prin urmare, nu poate emite nicio pretentie materiala sau de alta naturala la Marele Premiu.

 

Inainte de sustinerea interviului cu Consiliul Director al Caroli, Creatorii pot strange recomandari suplimentare pentru castigarea job-ului, atat de la Judecatori, cat si de la publicul larg. Recomandarile vor fi exprimate sub forma de click a butoanelor de like pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro sau pe conturile Caroli de pe retele sociale: Facebook si Youtube.

 

Interviul cu Consiliul Director al Caroli Foods Group reprezinta ultima etapa, obligatorie, in competitia pentru catigarea marelui premiu in campania “PROBABIL CEL MAI BINE PLATIT JOB DIN MARKETING”.

 

In urma etapei de interviuri cu cei 5 finalisti, Board-ul Caroli alege cel mai potrivit candidat cu cea mai potrivita idee pentru promovarea gamei Maestro de produse din 100% ingrediente naturale. Decizia Boardului se va lua in baza interviului de selectie finala, nu doar in baza ideii submise si/sau a numarului de voturi/ aprecieri.

 

6.6 JURIU EXPERTI

 

Juriul expert va fi format din 7 specialisti in diverse arii ale comunicarii, cu competente, experiente si expertize diferite, care vor aprecia calitatea ideilor inscrise in competitie cu calificative care se transforma in puncte de la 1 la 5 (1 fiind nota cea mai mica, 5 fiind nota cea mai mare), in functie de urmatoarele criterii:

 

 1. Brand (propunerea se potriveste brandului si respecta atributele si valorile acestuia)

 

 1. Propunerea nu se potriveste cu range-ul Maestro 100% natural, de la Caroli
 2. Propunerea poate avea legatura cu range-ul Maestro 100% natural,de la Caroli
 3. Propunerea se potriveste cu valorile range-ului Maestro 100% natural, de la Caroli
 4. Propunerea respecta si interpreteaza corect valorile range-ulului Maestro, 100% natural, de la Caroli
 5. Propunerea potenteaza atributele range-ului Maestro, 100% natural, de la Caroli.

 

 1. Wow factor / Memorabil (propunerea se individualizeaza si atrage atentia audientei)

 

 1. Propunerea nu se remarca in niciun fel
 2. Propunerea este cliseistica
 3. Propunerea se individualizeaza satisfacator
 4. Propunerea iese in evidenta si creeaza o memorabilitate buna
 5. Propunerea este cu adevarat memorabila si surprinzatoare

 

 1. Inovatie in categorie (gradul in care propunerea reuseste sa iasa din cliseele categoriei si sa inoveze comunicarea mezelurilor)

 

 1. Propunerea nu aduce nimic comunicarii range-ului Maestro, 100% natural, de la Caroli.
 2. Propunerea este adaptarea unui cliseu de categorie
 3. Propunerea interpreteaza diferit un cliseu de categorie
 4. Propunerea depaseste cliseele categoriei
 5. Propunerea reprezinta o abordare noua, inovatoare a categoriei, pt range-ul Maestro, 100% natural, de la Caroli.

 

 1. Implementare (gradul in care propunerea se poate pune in practica)

 

 1. Propunerea nu poate fi pusa in practica, pt. range-ul Maestro, 100% natural, de la Caroli.
 2. Propunerea prezinta provocari mari pentru a fi pusa in practica pt. range-ul Maestro, 100% natural, de la Caroli.
 3. Propunerea poate fi pusa in practica cu costuri mari pt. range-ul Maestro, 100% natural, de la Caroli.
 4. Propunerea este implementabila pt. range-ul Maestro, 100% natural, de la Caroli.
 5. Propunerea usor de implementat si declinate pt range-ul Maestro, 100% natural, de la Caroli.

 

 1. Cumparare (gradul in care propunerea determina privitorul sa incerce si sa cumpere produsul)

 

 1. Propunerea nu ma determina sa fiu curioasa/s de produs-ul Maestro, din 100% ingredient naturale, de la Caroli
 2. Propunerea ma poate determina in anumite conditii sa incerc produsul Maestro, din 100% ingredient naturale, de la Caroli
 3. Propunerea imi trezeste curiozitatea pentru produsul Maestro, din 100% ingredient naturale, de la Caroli
 4. Propunerea ma va determina sa incerc produsul in viitor produs-ul Maestro, din 100% ingredient naturale, de la Caroli
 5. Propunerea ma determina sa actionez imediat pentru a incerca produsul Maestro, din 100% ingredient naturale, de la Caroli

 

Fiecare membru al juriului are obligatia de a acorda calificative fiecarei idei, pe criteriile de selectie de mai sus, insa nu fiecare membru al juriului este obligat sa dea feedback / sa argumenteze nota acordata.

 

Juriul este format din:

Cristian (China) Birta - Digital Expert

Andrei Canda - Research Expert

Alexandra Iavorschi - Media Expert

Cristian Manafu - Digital Expert

Alex Negrea - Digital Expert

Mugur Patrascu - Marketing Expert

Anca Rancea - PR Expert

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

7.1 In cadrul campaniei “PROBABIL CEL MAI BINE PLATIT JOB DIN MARKETING” se vor acorda 5 tipuri de premii:

 • premii saptamanale acordate participantilor din sectiunea JUDECATOR
 • premii acordate participantilor din sectiunea CREATOR
 • premii instant, acordate la evenimentele selectate de organizator
 • premiul cel mare din categoria CREATOR acordat la finalul campaniei „PROBABIL CEL MAI BINE PLATIT JOB DIN MARKETING”
 • premiul cel mare din categoria JUDECATOR acordat la finalul campaniei „PROBABIL CEL MAI BINE PLATIT JOB DIN MARKETING”

 

7.2 premiile saptamanale acordate la sectiunea JUDECATOR

Pentru Judecatori, incepand cu data de 10 octombrie cand incepe si votarea in cadrul campaniei “Probabil cel mai bine platit job din marketing”, organizatorul ofera votantilor posibilitatea castigarii unui numar de 5 premii saptamanale pana la data de 03.01.2019. Acestea se acorda prin extragere random cu ajutorul site-ului www.random.org dintre persoanele care si-au exprimat cel putin un vot in acea saptamana, pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro.

Fiecare premiu saptamanal consta intr-un cos cu produse din gama Maestro cu 100% ingrediente naturale.

Astfel, se vor acorda un numar de 60 cosuri cu produse participante in campanie, cate 5 pentru fiecare din saptamanile de votare:

Saptamana 1: 10.10.2018 ora 00:00:01 - 16.10.2018 ora 23:59:59

Saptamana 2: 17.10.2018 ora 00:00:01 - 23.10.2018 ora 23:59:59

Saptamana 3: 24.10.2018 ora 00:00:01 - 30.10.2018 ora 23:59:59

Saptamana 4: 31.10.2018 ora 00:00:01 - 06.11.2018 ora 23:59:59

Saptamana 5: 07.11.2018 ora 00:00:01 - 13.11.2018 ora 23:59:59

Saptamana 6: 14.11.2018 ora 00:00:01 - 20.11.2018 ora 23:59:59

Saptamana 7: 21.11.2018 ora 00:00:01 - 27.11.2018 ora 23:59:59

Saptamana 8: 28.11.2018 ora 00:00:01 - 04.12.2018 ora 23:59:59

Saptamana 9: 05.12.2018 ora 00:00:01 - 11.12.2018 ora 23:59:59

Saptamana 10: 12.12.2018 ora 00:00:01 - 18.12.2018 ora 23:59:59

Saptamana 11: 19.12.2018 ora 00:00:01 - 25.12.2018 ora 23:59:59

Saptamana 12: 26.12.2018 ora 00:00:01 - 03.01.2019 ora 23:59:59

Extragerea random cu ajutorul site-ului www.random.org se va face in fiecare zi de miercuri, la ora 17:00, pentru saptamana anterioara, incepand cu data de 17.10.2018 si pana la data de 09.01.2019.

 

7.3 premii acordate la sectiunea CREATOR

Fiecare IDEE inscrisa in Competitie de catre CREATOR care se va situa pe oricare dintre locurile 1-10 ale clasamentului general la data de 04.01.2019 ora 00:00:00, sau va primi un Golden Ticket de la unul din membrii consiliului director al Caroli Foods Group si astfel va ajunge in etapa a doua a competitiei, va aduce in mod automat CREATORULUI un premiu ce consta intr-un Voucher in valoare de 1.000 RON ce poate fi folosit la emag.

Creatorii ideilor ajunse in top 10 ale clasamentului general la data de 04 ianuarie 2019, ora 00:00:00 (denumite in sensul clarificarii prezentului articol “idei premiate”) nu pot vinde/cesiona/instraina/imprumuta/dona (“obligatia de a nu face”) catre terti in nici un fel pe durata campaniei si timp de 12 luni de la data finalizarii perioadei campaniei, ideile si materialele premiate ori extrase/parti din materiale si din idei, decat sub sanctiunea de daune interese in cuantum de 1% pe zi de incalcare si /sau nerespectarea a obligatiei precizate, penalitati ce vor fi calculate la valoarea de 30.000 eur. Producerea prejudiciului este prezumata a se fi produs de la data incalcarii /nerespectarii obligatiei de a nu face. Pentru nerespectarea obligatiei precizate (de a nu face) participantul contractant (avand aceasta calitate de la data inscrierii in campanie), este de drept pus in intarziere nefiind necesara nici o formalitate, notificare, punere in intarziere.

 

7.4 premii instant, acordate la evenimentele selectate

Compania are dreptul de a oferi premii instant participantilor la evenimentele selectate. Acestea se acorda prin extragere random cu ajutorul site-ului www.random.org dintre persoanele prezente la eveniment, care si-au exprimat cel putin trei voturi in ziua evenimentului, pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro. Extragerea random are loc la finalul evenimentului.

Toate tipurile de premii instant, acordate la evenimentele selectate vor putea fi revendicate si ridicate doar daca persoana desemnata castigatoare in urma tragerii la sorti se mai afla in sala la momentul extragerii, si doar cu respectarea regulamentului.

Premiile instant sunt:

1 x Bilet de participare la evenimentul Brand Minds 2019 / fiecare eveniment selectat

26.09.2018 - BEST MARKETING organizat de revista BIZ, la Cluj-Napoca

10-12.10.2018 - PIATA CLUB RETAIL, organizat de revista PIATA, la Poiana Brasov

12.10.2018 - DIGITALIUM, organizat de Brand Minds, la Bucuresti

19.10.2018 - PR AWARDS, organizat de revista BIZ, la Bucuresti

12-15.11.2018 - Zilele BIZ, organizat de revista BIZ, la Bucuresti

08-09.12.2018 - Biz CAMP - organizat de revista Biz

11-16.11.2018 HR Abstract - eveniment de HR ABSTRACT, la Bucuresti

 

5 x Cosuri cu produse din Gama MAESTRO cu ingrediente 100% naturale / fiecare eveniment selectat.

Evenimentele selectate sunt:

26.09.2018 - BEST MARKETING organizat de revista BIZ, la Cluj-Napoca

05.10.2019 - WEBSTOCK, organizat de Evensys, la Bucuresti

10-12.10.2018 - PIATA CLUB RETAIL, organizat de revista PIATA, la Poiana Brasov

12.10.2018 - DIGITALIUM, organizat de Brand Minds, la Bucuresti

19.10.2018 - PR AWARDS, organizat de revista BIZ, la Bucuresti

12-15.11.2018 - Zilele BIZ, organizat de revista BIZ, la Bucuresti

08-09.12.2018 - Biz CAMP - organizat de revista Biz

11-16.11.2018 HR Abstract - eveniment de HR ABSTRACT, la Bucuresti

 

7.5 premiul cel mare din categoria CREATOR acordat la finalul campaniei „PROBABIL CEL MAI BINE PLATIT JOB DIN MARKETING”

Premiul cel mare din categoria CREATOR se acorda la sfarsitul campaniei „PROBABIL CEL MAI BINE PLATIT JOB DIN MARKETING” persoanei a carei idee a fost desemnata ca fiind ideea castigatoare a campaniei, in ultima etapa a competiei.

 

Premiul cel mare din categoria CREATOR este reprezentat de jobul reglementat de CONTRACTUL DE COLABORARE cu societatea organizatoare (anexat prezentului Regulament) , constand in prestarea serviciilor precizate in contract (de implementare a ideii castigatoare) remunerate cu 10000 USD/LUNA (BRUT) pentru o durata de 10 ore alocate pe saptamana, timp de 3 luni, perioada 01.03.2019 – 31.05.2019.

 

7.6 premiul cel mare din categoria JUDECATOR acordat la finalul campaniei „PROBABIL CEL MAI BINE PLATIT JOB DIN MARKETING”

Premiul cel mare din categoria JUDECATOR se acorda la sfarsitul campaniei „PROBABIL CEL MAI BINE PLATIT JOB DIN MARKETING” persoanei care va fi acumulat in contul sau de pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro cele mai multe puncte, pe perioada intregii campanii si se pozitioneaza in topul general pe locul 1. Topul este public pe site in sectiunea TOPURI de pe platforma digitala si se actualizeaza in timp real, astfel incat fiecare Judecator poate vedea in orice moment, pe durata campaniei, cate puncte a acumulat si pe ce loc se afla in topul JUDECATORILOR, dar si cate puncte au acumulat ceilalti Judecatori in campanie.

Punctele acumulate de fiecare Judecator pe toata perioada campaniei, in cursa pentru marele premiu, nu sunt anulate de la o zi la cealalta si nici nu se pierd daca Judecatorul isi adauga si tipologia CREATOR pe perioada campaniei;

In cazul in care, la finalul perioadei de votare, pe data de 10.02.2018, ora: 23:59:59, in sistem vor fi inregistrate mai multe persoane cu acelasi numar de puncte, castigator va fi desemnat prin extragere random cu ajutorul site-ului www.random.org.

La castigarea premiului cel mare vor participa toate persoanele inscrise cu respectarea sectiunii 5 din prezentul regulament. Castigator va fi desemnat Judecatorul care in ziua de 15 februarie, la ora 23:59:59, va avea cel mai mare numar de puncte dintre toti cei inscrisi. Desemnarea castigatorului se va face pe data de 25 februarie la ora 00:00:00. In eventualitatea existentei mai multor Judecatori cu acelasi punctaj, departajarea se va face prin intermediul site-ului www.random.org.

 

Premiul cel mare din categoria JUDECATOR este reprezentat de un voucher la agentia de turism mentionata mai jos in valoare de 2.000 euro fara TVA pentru o excursie in Bali ce poate fi utilizat in perioada 01.03.2019 – 28.02.2020.

 

ROIS TRAVEL PARTNERS & EVENTS SRL

Sediu social: Bd. Tineretului nr.43, Bl.53, ap.66, sector 4, 040349

Punct de lucru: str. Matasari nr.48, sector 2, Bucuresti, 021428

CUI: RO34743387

J40/8296/2015

RO24BACX0000001165241000

 

7.7 Astfel, in cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarea valoare cu TVA inclusa:

 

PREMIU

Nr. Bucati

Pret Unitar fara TVA (euro)

Pret Total fara TVA (euro)

Voucher emag.ro

minim 10 - maxim 17

217,5

minim 2.175 - maxim 3.697,5

Cos produse MAESTRO

100

50

5.000

Bilet participare la Brand Minds 2019

8

299

2.392

Marele premiu cat. JUDECATOR

1

2.000

2.000

Total fara TVA (minim)

n/a

n/a

11.567

Total fara TVA (maxim)

n/a

n/a

13.089.50


 

 

PREMIU

Nr. Bucati

Pret Unitar fara TVA (USD)

Pret Total fara TVA (USD)

Marele premiu cat. CREATOR

1

30.000

30.000

Total fara TVA

n/a

n/a

30.000

 

Valoarea premiilor va fi evaluata in lei, la curs BNR valabil la data achizitiilor sau acordarii acestora.  

 

Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ideilor înscrise în competiție nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care intruneste conditiile de acordare si validare a premiului si care a respectat prevederile prezentului Regulament.

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

8.1 Premiul cel mare al Campaniei “PROBABIL CEL MAI BINE PLATIT JOB DIN MARKETING” la categoria CREATOR:

8.1.1 se va acorda pana la data de 31.05.2019 in urma validarii datelor de identificare a castigatorului primite in momentul crearii contului pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro.

8.1.2 In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat prin email sau telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de max 5 zile lucratoare consecutive datei de 15 februarie 2019, se va trece la contactarea rezervelor, cu respectarea aceluiasi termen de max 5 zile lucratoare, calculate de la data expirarii termenului de contactare al castigatorului. In situatia in care nici rezervele nu pot fi contactate in termenul indicat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. Rezerve vor fi extrase doar in situatiile in care este necesara extragerea pentru departajare pentru premiul cel mare, prin random.org

8.1.3 Castigatorul nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.1.4 Premiul va fi predat/livrat castigatorului, sau rezervelor, dupa caz, numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa, e-mail) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, precum si datele care il califica drept castigator pt. premiul cel mare din sectiunea CREATOR. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit si semnat in doua exemplare, in original.

8.1.5. Premiul cel mare va fi acordat/predat sub forma de contract de colaborare si va fi inmanat in termen de 5 zile lucratoare de la validarea calitatii de castigator, dar nu mai mult de 10 zile lucratoare de la data de 15.02.2019 prin intalnire in vederea semnarii contractului. Castigatorul care refuza sa semneze contractul sau nu se prezinta in locatia/data comunicata pentru intalnire, pierde dreptul de a intra in posesia premiului, Organizatorul rezervandu-si dreptul de a nu acorda acest premiu.

8.1.6. Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 16 ani, la data de 15.02.2019, adica la data inceperii colaborarii cu Caroli Foods Group, adica la data intrarii in vigoare a contractului de colaborare castigat.

8.1.7. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.1.8. Nu se permite inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.1.9. Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari, privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului, intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs, acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

8.2 Premiul cel mare al Campaniei “PROBABIL CEL MAI BINE PLATIT JOB DIN MARKETING” la categoria JUDECATOR:

8.2.1 se va acorda pana la data de 01.03.2019 in urma validarii datelor de identificare a castigatorilor primite prin metodele mai sus mentionate si a bonurilor fiscale in cazul in care a adaugat coduri de pe produse.

8.2.2 In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat prin email sau telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de max 5 zile lucratoare consecutive datei extragerii, se va trece la contactarea rezervelor, cu respectarea aceluiasi termen de max 5 zile lucratoare, calculate de la data expirarii termenului de contactare al castigatorilor. In situatia in care nici rezervele nu pot fi contactate in termenul indicat, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv. Rezerve vor fi extrase doar in situatiile in care este necesara extragerea pentru departajare pentru premiul cel mare, prin random.org

8.2.3 Castigatorii nu pot ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.2.4 Premiul va fi predat/livrat castigatorilor, sau rezervelor, dupa caz, numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa, e-mail) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, precum si datele care il califica drept castigator pt. excursia in Bali. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit si semnat in doua exemplare, in original.

8.2.5. Premiul cel mare va fi acordat/predat sub forma de voucher si va fi inmanat in termen de 5 Zile lucratoare de la terminarea campaniei dupa validarea calitatii de castigator, dar nu mai mult de 10 zile lucratoare de la data desemnarii castigatorului prin: predare personala.

8.2.6. Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani, la data inscrierii in campanie.

8.2.7. Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.2.8. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.2.9. Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului, intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate, durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs, acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

8.3 ACORDAREA PREMIILOR de la evenimentele selectate

8.3.1    Premiile se vor acorda catre consumatori/clienti pe loc de catre personalul / reprezentanti ai Organizatorului.

 • Procedura de acordare este urmatoarea: La finalul evenimentului se vor extrage 6 castigatori dintre persoanele care si-au exprimat votul pe site-ul celmaibineplatitjob.ro .

8.3.2. Conditiile de validare si predare a premiilor acordate la evenimentele selectate sunt urmatoarele:

 • Prezenta in sala la momentul extagerii random
 • Identificarea cu CI si comunicarea datelor personale.
 • Anterior sa nu fi castigatat alt premiu de acest tip, pe aceeasi tipologie

Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, semnatură, seria cod unic primit pe email, adresa de email si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat..Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat /locatie care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

8.3.3 Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani, la data inscrierii in campanie.

8.3.4 Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.3.5 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.3.6 Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui unui tabel centralizator, in care se vor consemna nume si prenume castigator, numar telefon, semnatură, seria cod unic primit pe emai, adresa de email, si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Tabelul centralizator de predare-primire a premilor va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, de catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

8.3.7 Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

8.4 ACORDAREA PREMIILOR saptamanale la sectiunea JUDECATOR

8.4.1    Premiile se vor acorda prin extragere random cu ajutorul site-ului www.random.org dintre persoanele care si-au exprimat cel putin un vot in acea saptamana, pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro. Fiecare premiu saptamanal consta intr-un cos cu produse din gama Maestro cu 100% ingrediente naturale.

Premiile vor fi acordate catre consumatori/clienti de catre personalul / reprezentanti ai Organizatorului, sub forma unui colet trimis prin curier.

 • Procedura de acordare este urmatoarea: In fiecare zi de miercuri, la ora 17:00, pentru saptamana anterioara, incepand cu data de 17.10.2018 si pana la data de 09.01.2019, va avea loc extragerea random cu ajutorul site-ului random.org.
 • Castigatorul va fi instiintat prin email, moment in care va primi o notificare cu detaliile referitoare la premiul castigat.

8.4.2. Conditiile de validare si predare a premiilor acordate la evenimentele selectate sunt urmatoarele:

 • Detinerea mailului de confirmare/validare premiu si dovada lui
 • Comunicarea codului unic primit pentru acest premiu comunicat pe email
 • Identificarea cu CI si comunicarea datelor personale.
 • Anterior sa nu fi castigatat alt premiu de acest tip, pe aceeasi tipologie

Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, semnatură, adresa de email si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat..Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat /locatie care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

8.3.3 Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani, la data inscrierii in campanie.

8.4.4 Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.4.5 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.4.6 Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui unui tabel centralizator, in care se vor consemna nume si prenume castigator, numar telefon, semnatură, adresa de email, si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Tabelul centralizator de predare-primire a premilor va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, de catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

8.4.7 Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

8.5 ACORDAREA PREMIILOR participantilor la sectiunea CREATOR

8.5.1    Premiile se vor acorda Creatorilor a caror idee / idei inscrise pe platforma www.celmaibinepltitjob.ro se va situa pe oricare dintre locurile 1-10 ale clasamentului general la data de 04.01.2019 ora 00:00:00 - disponibil pe site-ul campaniei, sau va primi un Golden Ticket de la unul din membrii consiliului director al Caroli Foods Group si astfel va ajunge in etapa a doua a competitiei. Fiecare premiu acordat Creatorilor consta intr-un voucher de 1.000 RON la emag.

La aceasta categorie se vor acorda un numar de minim 10 premii, cate unul pentru fiecare idee clasata pe primele 10 locuri in clasamentul general disponibil pe platforma si maxim 17 premii, cate unul pentru fiecare idee clasata pe primele 10 locuri in clasamentul general disponibil pe platforma + maxim 7 idei care primesc un Golden Ticket de la unul din membrii consiliului director al Caroli Foods Group.

Premiile vor fi acordate catre consumatori/clienti de catre personalul / reprezentanti ai Organizatorului, sub forma unui colet trimis prin curier.

 • Procedura de acordare este urmatoarea: In data de 01.2019 ora 00:00:00 se va stabili clasamentului general al ideilor inscrise in campanie pe plaforma www.celmaibineplatitjob.ro. In data de 05.01.2019, dupa validarea tuturor semifinalistilor, acestia vor fi instiintati prin email de pozitia lor in clasament si vor primi o notificare cu detaliile referitoare la premiul castigat.
 • Inmanarea efectiva a premiului se va face la data de 25.02.2019, sub forma unui colet trimis prin curier

8.5.2. Conditiile de validare si predare a premiilor acordate la evenimentele selectate sunt urmatoarele:

 • Detinerea mailului de confirmare/validare premiu si dovada lui
 • Comunicarea codului unic primit pentru acest premiu comunicat pe email
 • Identificarea cu CI si comunicarea datelor personale
 • Ramanerea Creatorului in competitie si parcurgerea tuturor etapelor obligatorii

Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, semnatură, adresa de email si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat..Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat /locatie care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

8.5.3 Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 16 ani, la data de 15.02.2019.

8.5.4 Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.

8.5.5 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

8.5.6 Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in baza unui unui tabel centralizator, in care se vor consemna nume si prenume castigator, numar telefon, semnatură, adresa de email, si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Tabelul centralizator de predare-primire a premilor va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, de catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

8.5.7 Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

 

SECTIUNEA 9. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA si RASPUNDEREA

 

 1. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALA

Drepturile patrimoniale de autor si conexe privind fiecare material inscris in competitie raman, potrivit legii Drepturilor de Autor si Conexe, ale autorului moral al creatiei incluse in materialul inscris in competitie, adica persoana / echipa care a inscris materialulin competitive, pentru prezentarea ideii. Prin idee se intelege forma si elementele incluse in filmul sau documentul de tip pdf de prezentare intocmai cum au fost ele exprimate in cadrul documentelor mentionate. Drept urmare, compania organizatoare nu are dreptul implementarii ideii fara acordul prealabil al autorului. Totusi, pentru fiecare idee subscrisa / inscrisa in competitie, drepturile patrimoniale de autor si conexe vor fi cesionate, in mod automat catre SC Caroli Foods Group SRL, STRICT pe perioada campaniei. Creatorul isi exprima in mod expres acordul cu privire la acest lucru in momentul submiterii ideii catre Organizatori. Drept urmare, Creatorilor le este interzisa vanzarea ideii / ideilor postate pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro pana la finalul campaniei - adica pana la data de 31.05.2019 si fara acordul scris, obtinut in prealabil, de la Caroli Foods Group.

 

Prin participarea la campanie si acceptarea implicita a regulamentului campaniei, fiecare idee inscrisa in competitie poate fi promovata / folosita pentru promovarea campaniei “Probabil cel mai bine platit job din marketing”. Modalitatile de folosire a ideii in scopurile precizateinclud, fara insa a se limita la: postarea ideii in social media si pe canale proprii precum site propriu, folosirea instrumentelor de tip <> sau similar in social media sau pe canale proprii.

 

Pe tot parcursul campaniei si nu numai, responsabilitatea privind paternitatea si provenienta ideii inscrise in competitie ii apartine in totalitate CREATORULUI. Organizatorul competitiei nu va putea fi tras la raspundere / facut responsabil in niciun moment si sub nicio forma cu privire la subiectul paternitatii si provenienta oricarei idei inscrise in competitie.

 

Protectia ideii inscrise in concurs (elemente de identitate grafica, etc) potrivit legii in vigoare si prin inregistrarea ideii la organele competente, cade in sarcina exclusiva a participantilor. Utilizarea in viitor , de catre organizator si de catre oricare alt tert, a elementelor grafice si verbale cu caracter general, descriptiv (de exemplu: elemente din natura, semne/reprezentari grafice, texte etc..) similare sau identice cu cele prezentate intr-o idee din competie nu reprezinta o incalcare a drepturilor de proprietate intelectuala ale autorului participant in competitie.

 

In situatia neplacuta in care vreuna dintre ideile submise pe www.celmaibineplatitjob.ro va fi utilizata de catre o terta parte fara acordul expres al Creatorului si al SC Caroli Foods Group SRL, incalcandu-se astfel dreptul de proprietate intelectuala, Creatorul poate face demersurile necesare - inclusiv actionarea in justitie - pentru recuperarea prejudiciului, iar Caroli Foods Group SRL are dreptul de a se alatura acestor demersuri, in calitatea sa de parte vatamata. se poate actiona in justitie.

 

Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra ideilor înscrise în competiție nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care intruneste conditiile de acordare si validare a premiului si care a respectat prevederile prezentului Regulament.

 

In vedere protejarii dreptului de proprietate intelectuala, la finalul campaniei, platforma www.celmaibineplatitjob.ro devine inactiva, iar ideile inscrise pe aceasta se vor sterge in termen de maxim 5 zile lucratoare. Ideile vor ramane insa pe retele sociale: Facebook si YouTube: https://business.facebook.com/celmaibineplatitjob/ si respectiv https://www.youtube.com/channel/UCRtws7eB652_EdPJ7xpFE6w

 

 1. RASPUNDEREA

9.1.      Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.      Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.      Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.      Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

9.5. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

Sectiunea 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta [campanie promotionala] sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

 

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

 

Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

 

 

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 1. Sursele din care provin datele personale.
 • Furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.

 

 1. Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.
 • Date de identificare: Numele, alias, orasul de domiciliu ori de resedinta, numar de telefon, adresa email, CNP, serie si numar carte de identitate, adresa
 • Date cu caracteristici personale: semnatura

 

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

 • Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia premiului acordat câștigătorilor.
 • Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.

Datele castigatorilor nu se vor face publice pe niciunul din canalele de comunicare interne sau externe administrate de Organizator.

 

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

 

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campanie si de a vă acorda premiul.

 

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

 

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/ modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

 

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

 

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

 

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Agentie sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și ii solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, precum Caroli Management Services S.R.L., care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile Operatorului în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

 

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

 

Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

 

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

 

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin următoarele canale:

 

 • Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, în atenția Departamentului Juridic prin intermediul unei scrisori care trebuie să includă mențiunea „Protecția datelor”.

 

 • external@campofriofg.com

 

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante

 

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

 

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

 

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

 

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

 

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

 

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii Creatori, Judecatori sau Juriu Experti pe pagina de Facebook facebook.com/caroli.romania, si pe site-ul www.celmaibineplatitjob.ro.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                

 

ACT ADITIONAL   LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

“PROBABIL CEL MAI BINE PLĂTIT JOB DIN MARKETING”

Autentificat sub nr 1489/25.09.2018

 

Subscrisa

S.C. Caroli Foods Group S.R.L. cu Sediul social in Pitesti, Intr. Abatorului nr. 30, jud. Arges, cu punct de lucru/sediu administrativ in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26Z, cladirea Anchor Plaza, corp C, et.5, sector 6, cod postal 061331 , ,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/38/2003, CUI: RO 6543790; Capital social subscris (total RON) : 1840.00; CONT: RO30 RNCB 0721 0270 7229 0001 deschis la B.C.R. – sucursala Mall Plaza; Tel: 0248/615.252; fax: 0248/615.333, reprezentata legal de…………………………..,   societate in calitate de ORGANIZATOR al Campaniei publicitare “PROBABIL CEL MAI BINE PLĂTIT JOB DIN MARKETING”, prin intermediul  Frontline Marketing SRL, societate comercială cu sediul social în Strada Vasile Lascar, nr. 150, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, CUI RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664. ("Regulamentul Oficial").

hotărâm de comun acord si in mod   expres modificarea si completarea inscrisului aratat , dupa cum urmeaza:

Art. 5.1. – se completeaza cu:

”Campania se adreseaza si participantilor angajati ai organizatorului (Caroli Foods Group SRL); conditia minimala pentru a se inscrie in competitie privind premiile adresate exclusiv angajatilor (vouchere emag in valoare de 500 lei), este ca participantul angajat sa aiba contractul de munca valabil la data exprimarii votului (pentru judecator) sau/si la data incarcarii ideii de promovare (pentru creator).”

 

Art. 6.1. pasul 2 – se completeaza cu:

„Pentru participantii care au calitatea de angajat Caroli, este obligatoriu a se introduce codul de angajat <> in sectiunea denumita <> din cadrul profilului deja creat. In cazul in care participantul angajat Caroli nu va introduce acest cod, nu va putea beneficia de premiile dedicate exclusiv angajatilor si anume vouchere in valoare de 500 lei la emag. De la data crearii si validarii contului, conditiile de functionare si regulile site-ului fac parte integranta din prezentul regulament.”

 

Art. 6.2. primul paragraf se completeaza cu:

“Dupa ce se vor fi inregistrat, participantii angajati Caroli Foods vor primi un e-mail de confirmare, vor da click pe linkul din cadrul e-mailului si vor putea accesa direct platforma www.celmaibineplatitjob.ro ; vor accesa profilul lor prin login cu datele de acces decise si vor alege unul din cele doua profile de participant: Profil judecator sau Profil creator; odata accesat profilul, va aparea o fereasta denumita <> unde va fi necesara introducerea codului de angajat <>. In cazul in care nu vor introduce acest cod, ei nu vor putea beneficia de premiile adresate exclusiv angajatilor si anume vouchere in valoare de 500 lei la emag.”

 

La art. 7.2. se introduce un nou paragraf, astfel:

“Pe langa premiile mentionate mai sus, Organizatorul ofera exclusiv participantilor angajati Caroli, care s-au inregistrat pe platforma ca si Judecatori, posibilitatea de a castiga cate un voucher in valoare de 500 lei la emag, in fiecare saptamana, timp de 12 saptamani (intre 10.10.2018 ora 00:00:01 si 03.01.2019 ora 23:59:59). Castigatorul din fiecare saptamana va fi ales in functie de punctajul acumulat, in fiecare zi de miercuri, interval orar 17:00-19:00 pentru saptamana anterioara, incepand cu data de 17.10.2018 pana la data de 09.01.2019. Pentru ultima saptamana, castigatorul va fi desemnat pe data de 9.01.2019 in loc de miercuri 2.01.2019.”

 

La art. 7.7. se completeaza cu un nou tabel ce contine premiile adresate exclusiv angajatilor Caroli:

 

PREMIU

Nr. Bucati

Pret Unitar fara TVA (lei)

Pret Total fara TVA (lei)

Voucher emag.ro

 

Maximum 12

500

 

Maxim 6000

  

Punctul 8.4. se completeaza cu un nou paragraf, art. 8.4.8., avand urmatoarea formulare:

“Pe langa premiile mentionate mai sus, Organizatorul ofera exclusiv participantilor angajati care s-au inregistrat pe platforma ca si Judecatori, posibilitatea de a castiga cate un voucher in valoare de 500 lei la emag, in fiecare saptamana, timp de 12 saptamani (intre 10.10.2018 ora 00:00:01 si 03.01.2019 ora 23:59:59). Castigatorul din fiecare saptamana va fi ales in functie de punctajul acumulat, in fiecare zi de miercuri, interval orar 17:00-19:00 pentru saptamana anterioara, incepand cu data de 17.10.2018 pana la data de 09.01.2019. Pentru ultima saptamana, castigatorul va fi desemnat pe data de 9.01.2019 in loc de miercuri 2.01.2019. Judecatorul cu cel mai mare punctaj acumulat in saptamana respectiva, va primi un singur voucher la emag in valoare de 500lei. In cazul in care un castigator al acestui premiu va inregistra cel mai mare scor intr-o alta saptamana, se va selecta judecatorul cu urmatorul cel mai mare punctaj inregistrat in saptamana respectiva si asa mai departe. Daca pe parcursul campaniei, vor exista doi sau mai multi judecatori cu acelasi punctaj, castigatorul va fi selectat prin extragere random cu ajutorul site-ului www.random.org dintre acestia (judecatori cu punctaj egal maxim). Fiecare participant angajat va putea castiga o singura data acest tip de premiu pe durata campaniei.”

 

Saptamana de acumulare puncte

Data desemnarii castigatorului

10.10.2018-16.10.2018

17.10.2018; interval orar 17:00-19:00

17.10.2018-23.10.2018

24.10.2018; interval orar 17:00-19:00

24.10.2018-30.10.2018

31.10.2018; interval orar 17:00-19:00

31.10.2018-6.11.2018

7.11.2018; interval orar 17:00-19:00

7.11.2018-13.11.2018

14.11.2018; interval orar 17:00-19:00

14.11.2018-20.11.2018

21.11.2018; interval orar 17:00-19:00

21.11.2018-27.11.2018

28.11.2018; interval orar 17:00-19:00

28.11.2018-4.12.2018

5.11.2018; interval orar 17:00-19:00

5.12.2018-11.12.2018

12.12.2018; interval orar 17:00-19:00

12.12.2018- 18.12.2018

19.12.2018; interval orar 17:00-19:00

19.12.2018-25.12.2018

26.12.2018; interval orar 17:00-19:00

26.12.2018-03.01.2019

09.01.2019; interval orar 17:00-19:00

 

Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate, in masura in care nu contravin prezentelor modificari. Dispozitiile prezentului act se aplica doar participantilor care s-au inregistrat in campanie in considerarea calitatii de angajat al Caroli Foods Group SRL .

Acest inscris face parte integranta din   regulamentul Campaniei publicitare “PROBABIL CEL MAI BINE PLĂTIT JOB DIN MARKETING”, regulament autentificat sub nr. 1489/25.09.2018, disponibil pe www.celmaibineplatitjob.ro , din data de 25.09.2018.

Prezentul inscris cuprinde 3 file, semnate, datate si stampilate si s-a incheiat si semnat astazi 10.10.2018 , in 2 exemplare in original, câte unul pentru fiecare parte   contractanta,intrand in vigoare de la aceeasi data.

Prin semnarea prezentului inscris, fara rezerve,obiectiuni sau particularitati, confirmam ca: nu exista decat doua exemplare in original.

                                     

ORGANIZATOR

S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL Pitesti

prin SC. Front Line Marketing SRL, reprezentant Mititelu Ovidiu- George

 

ACT ADITIONAL   LA

REGULAMENTUL CAMPANIEI PUBLICITARE

“PROBABIL CEL MAI BINE PLĂTIT JOB DIN MARKETING”

Autentificat sub nr 1489/25.09.2018

 

Subscrisa

S.C. Caroli Foods Group S.R.L. cu Sediul social in Pitesti, Intr. Abatorului nr. 30, jud. Arges, cu punct de lucru/sediu administrativ in Bucuresti, Bd. Timisoara nr. 26Z, cladirea Anchor Plaza, corp C, et.5, sector 6, cod postal 061331 , ,inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J03/38/2003, CUI: RO 6543790; Capital social subscris (total RON) : 1840.00; CONT: RO30 RNCB 0721 0270 7229 0001 deschis la B.C.R. – sucursala Mall Plaza; Tel: 0248/615.252; fax: 0248/615.333, reprezentata legal de…………………………..,   societate in calitate de ORGANIZATOR al Campaniei publicitare “PROBABIL CEL MAI BINE PLĂTIT JOB DIN MARKETING”, prin intermediul  Frontline Marketing SRL, societate comercială cu sediul social în Strada Vasile Lascar, nr. 150, sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, CUI RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664. ("Regulamentul Oficial").

 

hotărâm de comun acord si in mod   expres modificarea si completarea inscrisului aratat , dupa cum urmeaza:

 

           Art 7.4. se completeaza cu :

  ”5 x Cosuri cu produse din Gama MAESTRO cu ingrediente 100% naturale se vor acorda si in cadrul evenimentului Bucharest Marathon, organizat de Bucharest Running Club in zilele 13-14 octombrie 2018. Mecanismul de acordare al premiilor este cel mentionat in prezentul articol din regulamentul deja in vigoare si anume prin extragere random cu ajutorul site-ului www.random.org dintre persoanele prezente la eveniment, care si-au exprimat cel putin trei voturi in ziua evenimentului, pe platforma www.celmaibineplatitjob.ro. Extragerea random are loc la finalul evenimentului. Premiile vor fi trimise prin curier castigatorilor intre 15 oct si 19 oct 2018.”

 

Celelalte prevederi ale Regulamentului rămân neschimbate, in masura in care nu contravin prezentelor modificari. Dispozitiile prezentului act se aplica doar participantilor care s-au inregistrat in campanie in considerarea calitatii de angajat al Caroli Foods Group SRL .

Acest inscris face parte integranta din   regulamentul Campaniei publicitare “PROBABIL CEL MAI BINE PLĂTIT JOB DIN MARKETING”, regulament autentificat sub nr. 1489/25.09.2018, disponibil pe www.celmaibineplatitjob.ro , din data de 25.09.2018.

Prezentul inscris cuprinde 1 fila, semnate, datate si stampilate si s-a incheiat si semnat astazi 12.10.2018 , in 2 exemplare in original, câte unul pentru fiecare parte   contractanta,intrand in vigoare de la aceeasi data.

Prin semnarea prezentului inscris, fara rezerve,obiectiuni sau particularitati, confirmam ca: nu exista decat doua exemplare in original .

 

                                                

ORGANIZATOR

S.C. CAROLI FOODS GROUP SRL Pitesti

prin SC. Front Line Marketing SRL, reprezentant Mititelu Ovidiu- George