Provocarea lui Flick pentru Maestro din ingrediente 100% naturale - Octombrie

REGULAMENTUL OFICIAL

Anexa la regulament

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

  1. Campania publicitara „Accepta provocarea lui Flick si poti castiga greutatea ta in Carnati si Salam Natural MAESTRO” este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
  2. Campania se derulează prin intermediul Frontline Marketing, societate comercială cu sediul social în Strada Vasile Lascar nr. 150,  sector 2, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, CUI RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
  3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
  4. Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei promotionale pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Maestro.Natural/ si pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro .

 

  1. Caroli Foods Group SRL in calitate de Organizator, declara prin intermediul agentiei imputernicite ca isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare dupa o zi de la anuntarea participantilor in acest sens pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro si pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Maestro.Natural/ .

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

  1. Campania va incepe in data de 28 februarie 2019 ora 18:00 si se va finaliza in data de 26 decembrie 2019, ora 23:59.59 si se va desfasura doar pentru participantii care se vor conecta la pagina de Faebook https://www.facebook.com/FlickDomnulRima/ si pe platforma https://www.casacarolistilor.ro in perioada 28 februarie 2019-26 decembrie 2019.Dupa incetarea duratei Campaniei promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campania promotionala.
  2. Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul Oficial publicat pe  https://www.facebook.com/Maestro.Natural/  si pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

  1. Campania va fi lansata cel mai devreme  la data de 28.02.2019  (ora 18:00 p.m ) si se va desfasura pana cel mai tarziu  in data de  26.12.2019  (ora 23:59.59 p.m) inclusiv.
  2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 4. MARCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

4.1 Marca participanta si promovata : CAROLI- Gama Maestro.

4.2 Prin intermediul concursului “Accepta provocarea lui Flick si poti castiga greutatea ta in Carnati si Salam Natural MAESTRO  organizat pe durata prevazuta in art.3.1., pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FlickDomnulRima/ si pe platforma https://www.casacarolistilor.ro/maestroflick , participantii care se vor conecta  pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FlickDomnulRima/ in timpul transmisiei live ce va avea loc  la urmatoarele date  -28 februarie, 28 martie, 25 aprilie, 30 mai, 27 iunie, 25 iulie, 29 august, 26 septembrie, 31 octombrie, 28 noiembrie, 26 decembrie, vor raspunde provocarii lansate  de endorserul Flick Domnul Rima, au sansa sa castige un cos de produse Maestro. Cei care nu vor castiga in timpul transmisiei live cosul de produse, pot intra pe www.casacarolistilor.ro in sectiunea MaestroFlick, isi creaza cont folosind codul primit prin sms pe un numar de telefon valid, proprietate personala, sau se logheaza cu detaliile confirmate anterior, foloseste codul unic comunicat de Flick in timpul transmisiei live si raspund provocarii lunare Maestro pana cel tarziu cu o zi inainte de urmatorul live prevazute la urmatoarele date  28 martie, 25 aprilie, 30 mai, 27 iunie, 25 iulie, 29 august, 26 septembrie, 31 octombrie, 28 noiembrie, 26 decembrie la ora 23.59.59 pm, vor fi inscrisi automat in competitia pentru premiul pus la dispozitie de organizator, si anume contravaloarea greutatii lor in produse  Maestro 100% naturale.  Din totalitatea raspunsurilor inregistrate pe platforma, in timpul transmisiei lunare live , Flick Domnul Rima va alege Top 5 cele mai originale raspunsuri care vor intra in tragerea la sorti organizata la sfarsitul fiecarei transmisii la ora 21.00 pm in urmatoarele date 28 martie, 25 aprilie, 30 mai, 27 iunie, 25 iulie, 29 august, 26 septembrie, 31 octombrie, 28 noiembrie, 26 decembrie cu ajutorul site-ului www.random.org.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania. care detin adrese de e-mail valabile pe toata perioada campaniei (de la data inscrierii in campanie, cel mai devreme), create pe baza/asociate unui numar de telefon valid/real ce este utilizat de   persoana care si-a creat contul pe platforma campaniei www.casacarolistilor.ro cu aceasta adresa de mail; atat numarul de telefon cat si adresa de email precum si asocierea (prin unic sau acelasi titular/proprietar/utilizator) dintre cele doua date trebuia sa fie valide/reale si astfel associate/corelate pe toata durata campaniei si  pana la data de 31 Decembrie 2019, inclusiv. Conditiile privind email si numar de telefon, precizate, trebuie respectate de catre orice participant, in orice categorie s-ar incadra.

 

  1. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 3. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
 4. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;

v.  persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, aceasta fiind data inscrierii in campanie  (conform procedurii descrise in prezentul regulament). Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.

  1. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  2. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

6.1 Participantii se pot inscrie participand la concursul organizat de Flick pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FlickDomnulRima lasand in comentarii in timpul transmisiei live raspunsul la provocarea lansata de acesta. Top 10 cele mai creative raspunsuri vor fi premiate lunar timp de 11 luni in datele de 28 martie, 25 aprilie, 30 mai, 27 iunie, 25 iulie, 29 august, 26 septembrie, 31 octombrie, 28 noiembrie, 26 decembrie, cu cate 10 cosuri cu  produse Maestro. Participantii care nu vor castiga in zilele de 28 martie, 25 aprilie, 30 mai, 27 iunie, 25 iulie, 29 august, 26 septembrie, 31 octombrie, 28 noiembrie, 26 decembrie, unul dintre cele 110 cosuri cu produse Maestro, au sansa sa participle de in timpul transmisiei live cosul de produse, pot intra pe www.casacarolistilor.ro in sectiunea MaestroFlick, isi creaza cont folosind codul primit prin sms pe un numar de telefon valid, proprietate personala, sau se logheaza cu detaliile confirmate anterior, folosesc codul comunicat de Flick in timpul transmisiei live si raspund provocarii lunare Maestro pana cel tarziu cu o zi inainate de urmatorul live la ora 23.59.59 pm, vor fi inscrisi automat in competitia pentru premiul pus la dispozitie de organizator, si anume contravaloarea greutatii lor in produse  Maestro 100% naturale.  Din totalitatea raspunsurilor inregistrate pe platforma, in timpul transmisiei lunare live , Flick va alege Top 5 cele mai originale raspunsuri care vor intra in tragerea la sorti organizata la sfarsitul fiecarei transmisii la ora 21.00 pm in urmatoarele date 28 februarie, 28 martie, 25 aprilie, 30 mai, 27 iunie, 25 iulie, 29 august, 26 septembrie, 31 octombrie, 28 noiembrie, 26 decembrie cu ajutorul site-ului www.random.org.

 

6.2 Premiile  acordate in cadrul campaniei sunt 10  x cosuri cu produse Maestro si 1 x contravaloarea greutatii participantului in Carnati si Salam Maestro 100% naturali.

6.3 O persoana poate castiga o singura  data  unul dintre premiile puse la dispozitie in campanie.

6.5 Castigatorii celor 10 cosuri vor fi desemnati aceia care vor raspunde cel mai creativ provocarii lui Flick din timpul transmisiei live. Castigatorul marelui premiu – greutatea in produse naturale Maestro -va fi desemnat prin tragere la sorti  la sfarsitul fiecarei transmisii live  din zilele de 28 martie, 25 aprilie, 30 mai, 27 iunie, 25 iulie, 29 august, 26 septembrie, 31 octombrie, 28 noiembrie, 26 decembrie de la ora 21.00 pm .  

 

Premiul cel mare este reprezentat de greutatea in Carnati si Salam Maestro din ingrediente 100% naturale a castigatorului.

 

6.13  Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

  1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarea valoare in lei fara TVA:

 

PREMII pentru participanti

Nr. buc

Pret Unitar fara TVA (lei fara tva)

Pret Total fara TVA (lei fara tva)

Carnati Maestro subtiri (110 premii)

275 kg

32.66 lei/kg

8.981,50 lei fara tva

Carnati Maestro grosi (110 premii)

193 kg

31.9 lei/kg

6.156,70 lei fara tva

Salam Maestro (110 premii)

440 buc

11.14 lei/buc

2.614,68 lei fara tva

Cos (110 premii)

110 buc

28.22 lei/buc

3.104 lei fara tva

Greutatea in carnati (marele premiu lunar x 10 luni)

Minim 450 kg -maximum 1100 kg

32.66 lei/kg

Minimum 14.697 lei fara tva- maximum 35.926 lei fara tva

Total fara TVA

 

 

Minimum 35.553,88 lei fara tva – maximum 56.782,88 lei fara tva

 

Premiile in detaliu:

 • Cosuri cu produse - In zilele de 28 februarie, 28 martie, 25 aprilie, 30 mai, 27 iunie, 25 iulie, 29 august, 26 septembrie, 31 octombrie, 28 noiembrie, 26 decembrie in timpul transmisiei live de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FlickDomnulRima/, Flick Domnul Rima va acorda 10 cosuri cu produse Maestro, fiecare cos avand urmatoarea componenta: cos de rachita, 10 buc Carnati Maestro subtiri, 8 bucati Carnati Maestro grosi, 4 buc Salam Maestro. Valoarea unitara a cosului este de 218,23 lei fara tva.
 • Greutatea in Carnati - In zilele de 28 martie, 25 aprilie, 30 mai, 27 iunie, 25 iulie, 29 august, 26 septembrie, 31 octombrie, 28 noiembrie, 26 decembrie in timpul transmisiei live de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FlickDomnulRima/, Flick Domnul Rima va acorda prin tragere la sorti  din TOP 5 cele mai originale raspunsuri  la provocarea Maestro, trimise conform graficului de mai jos,   premiul cel mare- greutatea in carnati Maestro a castigatorului conform detaliilor  din articolul 7.1. Tragerea la sorti se va face prin intermediul www.random.org .

 

Transmisie Live

Perioada in care se pot inscrie in competitia pentru premiul “Greutatea in Carnati

28 martie

28 februarie ora 21.00 pm-27 martie ora 23.59.59 pm

25 aprilie

28 martie ora 21.00 pm- 24 aprilie ora 23.59.59 pm

30 mai

25 aprilie ora 21.00 pm- 29 mai ora 23.59.59 pm

27 iunie

30 mai ora 21.00 pm- 26 iunie ora 23.59.59 pm

25 iulie

27 iunie ora 21.00 pm- 24 iulie ora 23.59.59 pm

29 august

25 iulie ora 21.00 pm – 28 august ora 23.59.59 pm

26 septembrie

29 august ora 21.00 pm – 25 septembrie ora 23.59.59 pm

31 octombrie

26 septembrie ora 21.00 pm-30 octombrie ora 23.59.59 pm

28 noiembrie

31 octombrie ora 21.00 pm – 27 noiembrie ora 23.59.59 pm

26 decembrie

28 noiembrie ora 21.00 pm – 25 decembrie ora 23.59.59 pm

 

  Valoarea  premiilor va fi evaluata in lei, la curs BNR valabil la data achizitiilor acestora.

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1 Premiile  Campaniei se vor acorda pana la data de 15.01.2020, in urma validarii datelor de identificare a castigatorilor primite prin metodele mai sus mentionate.

8.2 In cazul in care castigatorii nu pot fi contactati telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.), organizatorul isis rezerva dreptul sa nu mai acorde premiul respectiv.

8.3 Castigatorii pot ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane, pe propria raspundere.

8.4 Premiul “Greutatea in Carnati”  va fi predat/livrat castigatorilor, sau rezervelor, dupa caz, numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal, adresa) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, precum si datele care il califica drept castigator. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit in doua exemplare, in original.

8.5 Premiile – cosuri cu produse Maestro – vor fi livrate castigatorilor, sau rezervelor, dupa caz, numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, numar de telefon, adresa de livrare si adresa de mail) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, precum si datele care il califica drept castigator. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit in doua exemplare, in original.

 

8.6 Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale, in functie de tipul de premiu, conform  descrierii de mai sus :nume, prenume, numar telefon, semnatură,  adresa de email, adresa de livrare. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat /locatie care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

8.7 Campania se adreseaza participantilor  cu varsta implinita de 18 ani, la data emiterii inscrierii in concurs.

8.8  Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.

9.6 Fiecare  premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai  in baza unui unui tabel centralizator, in care se vor consemna  nume si prenume castigator, numar telefon, semnatură, locatia in care au fost acordate/inmanate si  datele de individualizare ale tipului de premiu castigat. Tabelul centralizator de predare-primire a premilor va fi  intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei.

9.7 Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve,  fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi  30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

SECTIUNEA 10. RASPUNDERE

10.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

10.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

10.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

   1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
   2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
   3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

10.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;

b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;

c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;

   1. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
   2. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

 

SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

 

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

 

 

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 

 1. Sursele din care provin datele personale.

 

 • Furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.

 

 1. Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

 

 • Date de identificare: Numele si prenumele, orasul de domiciliu ori de resedinta, numar de telefon, adresa email, CNP, serie si numar carte de identitate
 • Date cu caracteristici personale: semnatura
 • Date economice și financiare, exclusiv în cazul în care acestea sunt necesare pentru a se permite acordarea și intrarea în posesia premiului pentru câștigătorul prezentei Campanii: locatia in care au fost acordate/inmanate premiile.

 

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

 

 • Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia premiului acordat câștigătorilor.
 • Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.

Datele castigatorilor nu se vor face publice pe niciunul din canalele de comunicare interne sau externe administrate de Organizator.

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

 

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campanie si de a vă acorda premiul.

 

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

 

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/ modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

 

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

 

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Agentie sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și ii solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, precum Caroli Management Services S.R.L., care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile Operatorului în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

 

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

 

Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

 

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

 

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin următoarele canale:

 

 • Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, în atenția Departamentului Juridic prin intermediul unei scrisori care trebuie să includă mențiunea „Protecția datelor”.

 

 • dpo.external@campofriofg.com

 

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante

 

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

 

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

 

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

 

SECTIUNEA 12. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 13. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

 

 

SECTIUNEA 14. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 15. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/FlickDomnulRima/ si pe platforma https://www.casacarolistilor.ro 

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL

 

 

Prin Agentie,

SC Frontline Marketing SRL