Septembrie vine cu aprecierea noastră în Mega Image!

REGULAMENTUL OFICIAL
SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1. Campania publicitara „Septembrie vine cu aprecierea noastra”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
1.2. Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.
1.3. Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
1.4. Regulamentul Oficial este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe pagina de Facebook facebook.com/caroli.romania, facebook.com/SissiRomania/ si pe site-ul www.carolifoods.ro, www.sissiromania.ro/, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
1.5. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe pe pagina de Facebook facebook.com/caroli.romania, facebook.com/SissiRomania/ pe site-ul , www.carolifoods.ro, www.sissiromania.ro/

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1. Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe pagina de Facebook facebook.com/caroli.romania, facebook.com/SissiRomania/ pe site-ul www.carolifoods.ro, www.sissiromania.ro/ pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

3.1. Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 30.08.2018 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 30.09.2018 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01.
3.2. Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
3.3. Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe pagina de Facebook facebook.com/caroli.romania, facebook.com/SissiRomania/ si pe site-ul www.carolifoods.ro, www.sissiromania.ro/

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

Produsele participante sunt:
Sunca Sissi din pulpa de porc gastro
Sunca Sissi din pulpa de porc 650g
Sunca Sissi din piept de pui gastro
Sunca Sissi din piept de curcan gastro
Jambon Sissi din pulpa de porc feliat 170g
Jambon Sissi din piept de curcan feliat 170g
Sunca Sissi din piept de curcan feliat 170g
Sunca Sissi din piept de pui feliat 170g
Sunca Sissi din pulpa de porc feliat 170g

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE
5.1. Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
5.2. La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
i. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
ii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
iii. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) prestatorilor de servicii de leasing de personal ai Organizatorului, indiferent de locatia Organizatorului in care sunt alocati acesti angajati;
iv. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) agentilor economici care opereaza Magazinele Participante, indiferent daca acestia activeaza sau nu in cadrul Magazinelor Participante;
v. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, aceasta fiind data bonului fiscal emis in conformitate cu conditiile din prezentul regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
5.3. Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
5.4. Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI
6.1 Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate, in valoare de minim 15 LEI, cu TVA inclus, pe acelasi bon fiscal, din Magazinele participante (vezi ANEXA 01) si va trimite (pe durata Campaniei precizata la art. 3.1.) un SMS la 1736 , cost per SMS 0.05 euro + TVA (numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume si mesajul „Apreciere” va intra in tragerea la sorti pentru premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament. Un bon fiscal participa o singura data la extragere si confera o singura sansa de castig, indiferent de numarul de produse participante inscrise pe bonul fiscal.
6.2 Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante. SMS-ul precizat la art. 6.1. trebuie trimis in interiorul duratei campaniei, asa cum aceasta este definita la art. 3.1., si trebuie sa cuprinda toate elementele precizate mai sus la art. 6.1.
6.3 Inregistrarea participantilor in baza de date utilizata pentru extragerea care se va efectua in data de 08.10.2018 va fi efectuata o data pentru fiecare bon fiscal (oricare ar fi numarul de produse inscrise pe bonul fiscal), daca sunt respectate conditiile de participare prevazute in regulament.
6.4 Extragerea se va realiza din randul clientilor care, in perioada Campaniei (detaliata conform art. 3.1.), au cumparat Produse Participante, vrac sau ambalate, in valoare de minim 15 LEI, cu TVA inclus, pe acelasi bon fiscal, din Magazinele participante si au trimis SMS la 1736 , cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume si mesajul „Apreciere”. Castigatorii vor fi anuntati prin telefon.
6.5. Premiile sunt:
1 x troler de calatorie, in valoare de 1000 lei (cu TVA inclusa) si 6 x troler calatorie in valoare de 400 lei (cu TVA inclusa)/bucata
6.6. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
6.7. Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul trebuie sa trimita, pe durata campaniei (detaliata conform art. 3.1.) SMS la 1736 , cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal (emis in conditiile prezentului regulament), nume si prenume si mesajul „Apreciere”

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1. In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce are urmatoarea valoare:
Premiu Numar Premii Cost Unitar (cu TVA) RON Cost Total (cu TVA) RON
Troler calatorie 1 1,000 1,000
Troler calatorie 6 400 2,400
TOTAL 3,400


SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR
8.1. Premiul Actiunii ”Septembrie vine cu aprecierea ta! ” se va acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 08.10.2018, in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile de la extragere.
8.2. Extragerea castigatorilor se va face prin intermediul aplicatiei electronice www.random.org , in mod aleatoriu, in prezenta reprezentantilor Caroli Foods Group.
8.3. La extragere va fi desemnat un singur castigator pentru fiecare premiu in parte, urmand a fi supus procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.4. si urm.) si 1 rezerva aferenta unui castigator.
8.4. Castigatorul premiului oferit prin tragere la sorti, dupa verificarea intrunirii tuturor conditiilor de participant, si confirmarea datei de transitere a SMS -ului, va fi anuntat personal prin telefon in maxim 10 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validarea finala castigatorul premiului va prezenta cartea de identitate si bonul fiscal in original.
8.5. In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 10 zile lucratoare, ulterioare datei extragerii, prevazute in art. 8.4.), se va trece la contactarea rezervei, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici rezerva aferenta unui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.
8.6. Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.
8.7. Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
8.8. Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator/unei rezerve de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
8.9. Premiul va fi acordat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului (cu respectarea conditiilor de la pct. 8.1.), in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal – verificat sa fie conform cu cel din cartea de identitate prezentata in original cf art 8.4, localitate domiciliu ) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei. Furnizarea datelor de identificare ale castigatorului , prezentarea bonului fiscal in original si semnarea procesului verbal de predare-primire sunt conditii de respectat de castigator pentru validarea si acordarea/predarea premiului. In lipsa intrunirii acestor conditii , premiul nu va fi validat / acordat / predat castigatorului / rezervelor.
8.10. Caroli Foods Group SRL, in calitate de Organizator nu isi asuma responsabilitatea pentru:
o Bonurile fiscale/taloanele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
o Bonurile fiscale/taloanele prezentate/introduse de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale/taloane care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.
o Nedetinerea bonului fiscal in original , de catre castigator/rezerva, la data la care se valideaza sa intre in posesia premiului.
8.11. Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie.
8.12. Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare , predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.


SECTIUNEA 9. RASPUNDERE
9.1. Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.
9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
9.3. Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.
a. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
b. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
c. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.
9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:
a. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
b. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
c. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
d. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
e. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.
9.5. Organizatorul loteriei publicitare , in temeiul art. 42 alin (2) din OG 99/2000, are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.
Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com


Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

a) Sursele din care provin datele personale.

• Furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.

b) Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

• Date de identificare: Numele si prenumele, oras domiciliu, CNP, numar de telefon
• Date cu caracteristici personale: semnatura
• Date economice și financiare, exclusiv în cazul în care acestea sunt necesare pentru a se permite acordarea și intrarea în posesia premiului pentru câștigătorul prezentei Campanii: numarul si data bonului fiscal, si o fotocopie a bonului fiscal;

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

• Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
• Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
• Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia premiului acordat câștigătorilor.
• Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.


Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campanie si de a vă acorda premiul.

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/ modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Agentie sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și ii solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.
Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.
De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, precum Caroli Management Services S.R.L., care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:
• De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
• De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.
• De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
• La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.
• De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.
• De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

Aceste drepturi pot fi exercitate prin următoarele canale:

• Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, prin intermediul unei scrisori care trebuie să includă mențiunea „Protecția datelor”.

• dpo.external@campofriofg.com

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE
Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN
Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

SECTIUNEA 13. LITIGII
Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 
SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL
Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand pagina de Facebook facebook.com/caroli.romania, facebook.com/SissiRomania/ si site-ul www.carolifoods.ro, www.sissiromania.ro/
Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.


Organizator,
Caroli Foods Group SRL

Prin Agentie,
SC Front Line Marketing SRL

 

ANEXA 1 la regulamentul campaniei „Septembrie vine cu aprecierea noastra
Lista magazinelor participante

Judet Banner Nume Magazin Adresa
Bucuresti MI MI LIZEANU Strada Stefan cel Mare Nr. 224 sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI MILITARI Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti
Bucuresti MI MI MIHAI BRAVU Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti
Bucuresti MI MI TITULESCU Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 sector 1 Bucuresti
Bucuresti MI MI PANTELIMON Strada Pantelimon Nr. 243 sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI 13 SEPTEMBRIE Strada 13 Septembrie Nr. 75-79 BL. 73-75 sector 5 Bucuresti
Bucuresti MI MI DRUMUL TABEREI Drumul Taberei, Nr. 96, sector 6, Bucuresti
Bucuresti MI MI TITAN Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti
Bucuresti MI MI COLENTINA Strada Soseaua Colentina Nr. 81 sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI TINERETULUI Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI ION MIHALACHE Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti
Bucuresti MI MI IANCULUI Strada Iancului Nr. 33 sector 2 Bucuresti
Constanta MI MI CONSTANTA 1 Strada Tomis Nr. 310 Constanta
Prahova MI MI PLOIESTI Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti
Bucuresti MI MI HALA TRAIAN Strada Calarasilor Nr. 133 sector 3 Bucuresti
Bucuresti MI MI EMINESCU Strada Mihai Eminescu Nr. 185 sector 2 Bucuresti
Ilfov MI MI PIPERA Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari
Bucuresti MI MI BERCENI Strada Berceni Nr. 41 sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI GIULESTI Strada Giulesti Nr. 38 sector 6 Bucuresti
Bucuresti MI MI OBREGIA Strada Straduintei Nr. 1 sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI BRANCOVEANU Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI CAROL Strada Carol I Nr. 61 Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI VALEA OLTULUI Strada Valea Oltului, Nr. 131-137, Sector 6, Bucuresti
Bucuresti MI MI IANCU DE HUNEDOARA Strada Grigore Alexandrescu Nr. 87-97
Ilfov MI MI LIZIERA Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168
Constanta MI MI TOMIS MALL Strada Ștefan Cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, Subsol, Constanța
Bucuresti MI MI OBOR Strada Stefan Cel Mare Nr. 238 Bl. 59B Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI EMIL RACOVITA Strada Emil Racovita Nr. 16A Bl. L11 Sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI LUGOJANA Strada Vitan Nr. 215-217 Bl. 21-22 Sector 3 Bucuresti
Bucuresti MI MI TEIUL DOAMNEI Strada Lacul Tei Nr. 126-128 Sector 2 Bucuresti
Constanta MI MI AL.LAPUSNEANU Bd. Al. Lapusneanu Nr. 85 Bl. Lv16 Constanta
Bucuresti MI MI LACUL TEI Strada Lacul Tei Nr. 73 Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI MUNCII Bd. Decebal Nr.25-27-29
Bucuresti MI MI APUSULUI Strada Apusului Nr. 50 Sector 6 Bucuresti
Ilfov MI MI 1DECEMBRIE Soseaua Bucuresti-Giurgiu, Km 18, Nr. 264, T160-161
Bucuresti MI MI PIATA VITAN Strada Vitan Nr. 13-19 Sector 3 Bucuresti
Bucuresti MI MI PROGRESULUI Strada Giurgiului Nr. 115 Sector 4 Bucuresti
Ilfov MI MI OTOPENI Strada Bucurestilor Nr. 178-180 Otopeni
Constanta MI MI ION ROATA Strada Ion Roata Nr. 3
Bucuresti MI MI FERDINAND Strada Ferdinand I Nr. 97 Bl. P17 Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI CRANGASI Calea Crangasi Nr. 29
Bucuresti MI MI UVERTURII Strada Uverturii Nr. 83 Bl. O15 Sector 6 Bucuresti
Bucuresti MI MI T.PALLADY Strada Theodor Pallady Nr. 73A Bl. P4 Sector 3 Bucuresti
Bucuresti MI MI B.MANTA Strada Nicolae Titulescu Nr. 95-103 Bl 8 Parter Sector 1 Bucuresti
Bucuresti MI MI MALCOCI Strada Malcoci Nr. 2B Sector 5 Bucuresti
Brasov MI MI C.BUCURESTI Strada Berzei Nr. 2A Brasov
Bucuresti MI MI PIATA AMZEI Strada Amzei Nr. 10-22 Bl. Corp A Sector 1 Bucuresti
Bucuresti MI MI MOSILOR Strada Traian Nr. 197 Bl. 22B Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI IZVORUL CRISULUI Strada Constantin Brancoveanu Nr. 116 Bl. M2/3 Sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI ION MINCU Bd. Ion Mihalache Nr. 58 Bl. 35A Sector 1 Bucuresti
Bucuresti MI MI RM SARAT Strada Ramnicu Sarat Nr. 15 Bl. 2 Sector 3 Bucuresti
Bucuresti MI MI GIURGIULUI Strada Giurgiului Nr. 131 Sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI UNIRII Piata Unirii Nr. 1 (Magazin Unirea Shopping Center)
Ilfov MI MI TUNARI Soseaua Pipera Tunari Nr.50
Bucuresti MI MI CAMIL RESSU Strada Camil Ressu Nr. 6 Bl. 2 Sector 3 Bucuresti
Bucuresti MI MI NORILOR Strada Constantin Radulescu Motru Nr. 12 Sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI MINIS Strada Constantin Brancusi Nr.23, Bl. T4-T5
Bucuresti MI MI OLTENITEI Strada Oltenitei Nr. 240 Sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI GRIVITEI Strada Grivitei Nr. 399 Sector 1 Bucuresti
Bucuresti MI MI RAHOVA Strada Rahovei Nr. 299 Sector 5 Bucuresti
Bucuresti MI MI PIATA RESITA Strada Resita Nr. 4 Bl. M1 Sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI SEBASTIAN Calea 13 Septembrie Nr. 221-225 (Complex Comercial Prosper)
Dambovita MI MI GAESTI Strada Academician S.Cioculescu Nr. 25 Gaesti Jud. Dambovita
Ilfov MI MI CORBEANCA Strada Unirii Nr. 2 Corbeanca Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI DAMBOVITA Strada Vitan Nr. 126 Sector 3 Bucuresti
Bucuresti MI MI DELEA NOUA Strada Delea Noua Nr. 2
Dambovita MI MI MUNTENIA Bd. Independentei, Nr. 2, Targoviste
Bucuresti MI MI GLORIA Strada Baba Novac Nr. 25 Sector 3 Bucuresti
Giurgiu MI MI BOLINTIN VALE Strada Poarta Luncii Nr. 30303 Bolintin Vale Jud. Giugriu
Ilfov MI MI POPESTI LEORDENI Strada Oltenitei Nr. 51-55 Popesti-Leordeni Jud. Ilfov
Ilfov MI MI JOLIE VILLE Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 Bis
Bucuresti MI MI CHARLES DE GAULLE Strada Pangratti Ermil,Inginer Nr. 35 Sector 1 Bucuresti
Ilfov MI MI AFUMATI Soseaua Bucuresti - Urziceni, Nr.153 B
Prahova MI MI BUSTENI Strada Libertatii Nr 206, Busteni
Bucuresti MI MI PETRE ISPIRESCU Strada Petre Ispirescu Nr. 86
Bucuresti MI MI CEAHLAU Strada Ceahlau Nr. 20 Bl. 103 Sector 6 Bucuresti
Ilfov MI MI CHIAJNA Strada Preot Sebe Costin Nr. 1 Dat Dudu Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI GROZOVICI Strada Stefan Cel Mare Nr. 50 Bl. 35B Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI CHITILA Strada Chitilei Nr. 136 Sector 1 Bucuresti
Dambovita MI MI TARTASESTI Strada Baldana Nr. Tartasesti Jud. Dambovita
Bucuresti MI MI PANTELIMON-MORARILOR Strada Pantelimon Nr. 286 Bl. 41 Parter Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI NITU VASILE Strada Nitu Vasile,Sergent Nr. 50-54 Parter Sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI VOILA Strada Oltenitei Nr. 232 Bl. 23 Sector 4 Bucuresti
Giurgiu MI MI ROATA DE JOS Strada Republicii Nr. 38 Roata De Jos Jud. Giurgiu
Bucuresti MI MI DOMENII Bd. Ion Mihalache Nr. 128F Sector 1 Bucuresti
Ilfov MI MI DOMNESTI Soseaua Alexandru Ioan Cuza Nr. 72 Domnesti Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI PIATA IANCULUI Strada Iancului Nr. 4 Bl. 113A Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI POD BANEASA Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 Sector 1 Bucuresti
Bucuresti MI MI GLUCOZA Strada Fabrica De Glucoza Nr. 9B, Bl C
Giurgiu MI MI MIHAILESTI Strada Calea Bucuresti Nr. Nc32716 Mihailesti Jud. Giurgiu
Bucuresti MI MI STEFAN CEL MARE Soseaua Stefan Cel Mare Nr. 40, Bl.118
Bucuresti MI MI GRIVITEI214 Strada Grivitei Nr. 214 Sector 1 Bucuresti
Bucuresti MI MI COLENTINA OBOR Strada Soseaua Colentina Nr. 3 Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI BUCURESTI MALL Calea Vitan Nr. 55-59
Bucuresti MI MI PLAZA ROMANIA Bd. Timisoara Nr.26Z
Giurgiu MI MI VLAD TEPES Strada Vlad Tepes Nr. 20 Giurgiu
Prahova MI MI COMARNIC Strada Republicii Nr.1, Comarnic
Bucuresti MI MI EXPOZITIEI Bd. Expozitiei Nr.101
Bucuresti MI MI COMPOZITORILOR Strada 1 Mai Nr. 28 Sector 6 Bucuresti
Bucuresti MI MI MAIOR CORAVU Strada Mihai Bravu Nr. 176A Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI MOGHIOROS Strada Drumul Taberei Nr. 40-44 Sector 6 Bucuresti
Prahova MI MI COMPLEX NORD PLOIESTI Soseaua Nordului Nr.1, Ploiesti
Bucuresti MI MI ROMANCIERILOR Strada Romancierilor Nr. 5 Bl. C14 Sector 6 Bucuresti
Bucuresti MI MI MAICA DOMNULUI Strada Lacul Tei Nr. 119-121 Bl. 5A Sc. Parter Ap. Loc. Sector 2 Bucuresti
Bucuresti MI MI DOAMNA GHICA Strada Doamna Ghica Nr. 8 Bl. 2 Sc. Parter Ap. Loc. Sector 2 Bucuresti
Brasov MI MI BRAN Strada Branului Nr. 36 Bis, Bran
Constanta MI MI CIRESICA Strada Cismelei Nr. 16 Constanta
Bucuresti MI MI PIATA VICTORIEI Calea Victoriei Nr 155, Bl D1,Parter, Sc 5 Si 6
Prahova MI MI BREAZA Strada Republicii Nr. 67A Breaza Jud Prahova
Bucuresti MI MI MONACO TOWER Soseaua Berceni, Nr 96 Sector 4, Bucuresti
Prahova MI MI DOJA Strada Gh. Doja Nr. 91-93, Ploiesti (Restaurant Vatra Plaiesilor), Jud. Prahova
Bucuresti MI MI CERNAUTI Strada Cernauti, Nr 29, Sector 2
Bucuresti MI MI BUCURESTII NOI Bd. Bucurestii Noi, Nr. 7 – 9, Sector 1, Bucuresti
Prahova MI MI CANTACUZINO Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 199, Jud Prahova
Ilfov MI MI SFANTU GHEORGHE Strada Sf.Gheorghe Nr. 95 Pantelimon, Jud. Ilfov
Ilfov MI MI CORBEANCA 2 Soseaua Unirii Nr. 238, Corbeanca, Judetul Ilfov
Bucuresti MI MI COMPOZ-SIBIU Bd. 1 Mai, Nr. 18B, Sector 6, Bucuresti,
Ilfov MI MI GHERMANESTI Soseaua Ghermanesti Nr.65, Com. Snagov , Sat Ghermanesti
Bucuresti MI MI STEFAN CEL MARE METROU Bd. Stefan Cel Mare Nr 14, Bl 19 Parter Sector 2
Bucuresti MI MI TITAN MALL Strada Liviu Rebreanu, Nr 6, Sector 3, Situat La Parterul "Galeriilor Titan"
Bucuresti MI MI FAVORIT Drumul Taberei Nr 24,Parter, Sector 6
Bucuresti MI MI PRECIZIEI Bd. Preciziei, Nr 24, Cladirea C1, Sector 6
Bucuresti MI MI FAINARI Calea Mosilor Nr 249, Bl 49A, Sector 2
Bucuresti MI MI OLTENITEI PARC Soseaua Oltenitei, Nr 48-50, Bl 7A, Sector 4
Bucuresti MI MI LUNCA CERNEI Strada Drumul Taberei Nr 80 Bl. C15, Parter, Sector 6
Bucuresti MI MI PIATA GEMENII Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, Sector 2, Bucuresti,Stradaviitorului Nr.51,Lot 1&2
Bucuresti MI MI PISCULUI Strada Piscului Nr. 16, Bloc 42, Parter, Sector 4, Bucuresti
Prahova MI MI MANECIU Strada Garii Fn, Orasul Gherba, Comuna Maneciu
Bucuresti MI MI ANDRONACHE Soseaua Colentina, Nr. 261, Sector 2 , Bucuresti
Ilfov MI MI OTOPENI TUNARI Strada 23 August Nr. 196-198, Tarla 20, Parcela 293, Oras Otopeni, Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI CITY MALL Soseaua Oltenitei, Nr. 2, Sector 4 (Parter City Mall)
Bucuresti MI MI PIATA FLOREASCA In Incinta Pietei Agroalimentare, Strada Banu Antonache, Sector 1
Constanta MI MI BALADA Bd. 1 Decembrie 1918, Nr 12, Bl L53, Jud. Constanta
Bucuresti MI MI STRADA PASCANI Strada Pascani, Bl 728A, Etaj P, Bucuresti
Bucuresti MI MI MOSILOR 2 Calea Mosilor 207, Bloc 15, Sector 2, Bucuresti
Ilfov MI MI MOGOSOAIA Soseaua Bucuresti-Targoviste, Nr 57A, Comuna Mogosoaia
Bucuresti MI MI CARAMFIL Str, Nicolae Caramfil, Nr. 6 - 8, Sector 1, Bucuresti
Ilfov MI MI VOLUNTARI Soseaua Afumati, Nr. 72, Tarla 187, Parcela 7326 Si 7324, Jud. Ilfov, Oras Voluntari
Bucuresti MI MI UNIRII 2 Bd. Unirii Nr. 3-5, Bloc 1 A, B, Sect.5, Bucuresti
Brasov MI MI ZIZIN Strada Zizinului Nr. 65, Bloc S22D, Sc.D
Ilfov MI MI BIRUINTEI Strada Biruintei Nr. 3 B, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov
Ilfov MI MI TUNARI 2 Calea Bucuresti ( Fosta 23 August), Nr. 3, Comuna Tunari, Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI VALEA ARGESULUI Strada Valea Argesului Nr. 5, Bloc C1, Parter, Sect.6, Bucuresti
Bucuresti MI MI BACILA Strada Maior Vasile Bacila, Nr 43 A, Sector 2, Bucuresti
Bucuresti MI MI RAUL DOAMNEI Strada Raul Doamnei Nr. 3, Bl. C3, Parter, Sector 6
Bucuresti MI MI CAMPIA LIBERTATII Strada Campia Libertatii, Nr.36, Sector 3, Bucuresti
Bucuresti MI MI PIATA SUDULUI Soseaua Oltenitei, Nr 208, Sector 4
Bucuresti MI MI IMPARATUL TRAIAN Strada Imparatul Traian Nr. 32 , Sector 4 , Bucuresti
Ilfov MI MI BALOTESTI Strada Unirii Nr. 1,Balotesti, Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI REGINA MARIA Bd. Regina Maria Nr.24-26, Sect.4
Bucuresti MI MI VATRA LUMINOASA Strada Magura Vulturilor, Nr. 1, Sector 2, Bucuresti
Bucuresti MI MI HUEDIN Strada Gradistea, Nr. 8, Sector 4, Bucuresti
Bucuresti MI MI ROSETTI Strada C.A. Rosetti, Nr. 14-16, Sector 1, Bucuresti
Bucuresti MI MI DRUMUL TABEREI 2 Drumul Taberei Nr. 32 , Sector 6 , Bucuresti
Bucuresti MI MI PUCHENI Strada Pucheni Nr. 42, Parter, Sect.5, Bucuresti
Bucuresti MI MI INDUSTRIILOR Strada Industriilor Nr. 28, Sect.3, Bucuresti
Ilfov MI MI CHITILA 2 Soseaua Banatului Nr 68-68A, Cvartal 27, Parcela 7402 Si Cvartal 24, Parcela 7402/1/2, Oras Chitila, Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI MARGELELOR Strada Margelelor Nr.11, Sect.6, Bucuresti
Ilfov MI MI CARTIER LATIN Strada Prelungirea Ghencea Nr. 53 Bis, Bragadiru, Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI CALEA VACARESTI Calea Vacaresti Nr. 220-224, Parter, Sect.4, Bucuresti
Bucuresti MI MI TUDOR VLADIMIRESCU Bd. Tudor Valadimirescu Nr. 57, Bloc T4, Sect.5, Bucuresti
Ilfov MI MI BIRUINTEI 2 Bd. Biruintei Nr. 42, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI BASARABIEI Bd. Basarabia Nr. 101, Sector 2, Bucureşti
Bucuresti MI MI AEROGARII Bd. Aerogarii Nr. 38A, Sector 1
Bucuresti MI MI SISESTI Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti Nr. 8B (Fost 8A), Sector 1
Ilfov MI MI CIOROGARLA Soseaua Bucuresti, Com. Ciorogarla, Jud. Ilfov
Dambovita MI MI CREVEDIA Soseaua Bucuresti-Targoviste Nr. 119, Com. Crevedia, Sat Crevedia, Jud. Dambovita
Bucuresti MI MI DOROBANTI 2 Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, Mezanin, Et 1, Corp A, Sector 1, Bucuresti
Prahova MI MI SINAIA Bd. Carol I Nr. 33, Sinaia, Judetul Prahova
Ilfov MI MI BRAGADIRU Soseaua Alexandriei 468, Bragadiru, Ilfov
Bucuresti MI MI GHEORGHE DUCA Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr.3-5, Sector 1, Bucuresti
Bucuresti MI MI GIURGIULUI 2 Soseaua Giurgiului Nr. 52-54, Sector 4
Bucuresti MI MI AVRIG Bulevardul Ferdinand Nr. 113A (Fost Nr. 111-113), Sector 2
Bucuresti MI MI GEORGE VALSAN Strada George Valsan Nr. 24, Sector6
Bucuresti MI MI PALEOLOGU Calea Mosilor Nr. 101, Sector 2
Bucuresti MI MI DRISTOR Bd. Camil Ressu Nr.7 (Fost Calea Dudesti Nr.225), Sector 3
Constanta MI MI MIRCEA CEL BATRAN Bd. Mircea Cel Batran Nr 152 Bl Md12B, Parter, Constanta
Bucuresti MI MI DINICU GOLESCU Bd. Dinicu Golescu, Nr. 23-25, Sector 1
Bucuresti MI MI ACADEMIEI Strada Academiei, Nr.2, Sector 3
Bucuresti MI MI ELISABETA Bd. Regina Elisabeta, Nr. 30, Sector 5, Bucuresti
Bucuresti MI MI TITULESCU 2 Soseaua Nicolae Titulescu, Nr. 94, Bl. 14-14A, Sector 1
Bucuresti MI MI BASARABIA 2 Bd. Basarabia, Nr. 116, Sector 2, Bucuresti
Bucuresti MI MI BREZOIANU Strada Ion Brezoianu, Nr. 60, Sector 1
Bucuresti MI MI DOMENII 2 Bd. Ion Mihalache, Nr. 142, Sector 1, Bucuresti
Bucuresti MI MI OBOR 2 Soseaua Colentina, Nr. 1, Sector 2
Prahova MI MI DOMNISORI Strada Domnisori Nr. 35, Ploiesti, Jud. Prahova
Bucuresti MI MI APAHIDA Aleea Apahida Nr 17-19, Sect 3
Bucuresti MI MI FERENTARI Strada Prelungirea Ferentari Nr. 52-60, Sector 5, Bucuresti
Bucuresti MI MI MARASESTI 2 Bd. Marasesti Nr 131, Sector 4
Bucuresti MI MI TURNU MAGURELE Strada Turnu Magurele Nr.250-270, Sector 4
Ilfov MI MI BRANESTI 2 Tarla 59, Parcela 211,Branesti, Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI MAGHERU Bulevardul Magheru Nr. 9, Sector 1
Bucuresti MI MI LACUL MORII Strada Dambovitei Nr 40, Sector 6
Bucuresti MI MI ARON COTRUS Str. Aron Cotrus, Nr. 57, Sc. B, Sector 1, Bucuresti
Ilfov MI MI VIDRA Com. Vidra, Sat Vidra, Str. Principala Nr.18B Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI PIATRA MORII Str. Piatra Morii Nr.16 A Si Nr. 16, Parter, Sector 1, Bucuresti
Bucuresti MI MI ION CIOPLEANU Str. Ion Ciopleanu Nr.8, Sector 3, Bucuresti
Ilfov MI MI ATOMISTILOR Str. Atomistilor Nr. 411 , Magurele, Jud. Ilfov
Bucuresti MI MI DOAMNA GHICA 2 Bucuresti, Str. Doamna Ghica (Fost Prelungirea Maica Domnului Nr. 176), Nr. 177, Sectorul 2
Bucuresti MI MI GHICA PLAZA Bucuresti, Str. Ziduri Intre Vii Nr. 19, Corp D, Parter, Sector 2
Bucuresti MI MI MIHAI BRAVU 2 Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr. 2 Bl. 60B, Parter
Bucuresti MI MI BARBU VACARESCU Str. Barbu Vacarescu Nr. 201, Bucuresti, Sector 2,
Bucuresti MI MI MIZIL Bucuresti, Str. Mizil Nr. 2A, Parter, Sector 3
Bucuresti MI MI GEORGE ENESCU Str. George Enescu Nr. 36-42, Sector 1, Bucuresti
Bucuresti MI MI PIATA CHIBRIT Bucuresti, Bld. Ion Mihalache Nr. 168C, Sectorul 1
Bucuresti MI MI RADU BELLER Str. Av. Radu Beller Nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti
Bucuresti MI MI PIATA COTROCENI Str. Sf. Elefterie Nr. 47-49, Sector 5, Bucuresti
Bucuresti MI MI BANEASA Bucureşti, Sos. Bucureşti Ploiesti Nr. 83 - 87, Sector 1
Ilfov MI MI DOINEI Doinei 52, Dobroesti
Ialomita MI MI FIERBINTI Orasul Fierbinti-Targ, Jud. Ialomita, Identificat Cadastral Cu Nr. 298/2 (Nu Exista La Acest Moment Alta Adresa Postala)
Ilfov MI MI AMURGULUI Popeşti - Leordeni, (Str. Oituz 46), Tarlaua 54/6, Parcela 26, Lot 1 - Lot 13, Lot 1, Judetul Ilfov
Ilfov MI MI BRAGADIRU 2 Oraşului Bragadiru, Strada Speranţei Nr. 77, Tarla 24, Parcelele 104/1-104/8, Lotul 2, Judeţ Ilfov
Bucuresti MI MI CITY GATE Bucuresti, Piata Presei Libere Nr.3-5, City Gate Turnul Nord, Parter, Sector 1
Constanta MI MI MAMAIA Constanta, (Statiunea Mamaia), Complex/Restaurant Miorita, Parter, Jud. Constanta
Bucuresti MI MI PANTELIMON 2 Bucuresti, Sos. Pantelimon Nr.361, Complex Cosmos, Parter, Lot A + Lot B + Loc C, Sector 2
Bucuresti MI MI SEBASTIAN 2 Bucuresti, Str. Sebastian Nr. 138-140, Parter, Sector 5
Bucuresti MI MI BUHUSI Bucuresti, Strada Aleea Buhusi Nr. 2, Bloc 3, Sectorul 3
Bucuresti MI MI GIURGIULUI 3 Bucuresti, Sos. Giurgiului Nr. 118, Parter, Sectorul 4
Bucuresti MI MI SALAJ Bucuresti, Sos. Salaj Nr. 347, Sector 5
Bucuresti MI MI VETERANILOR Str. Veteranilor Nr. 20, Parter, Sect.6, Bucuresti
Bucuresti MI MI MARGEANULUI Bucuresti, Str. Mărgeanului Nr. 49, Sector 5
Bucuresti MI MI DECEBAL Bucuresti, Sector 3, Decebal 6
Bucuresti MI MI GIULESTI 2 Bucuresti, Sector 6, Calea Giulesti Nr. 233
Bucuresti MI MI LIVIU REBREANU Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu Nr. 1, Sector 3
Bucuresti MI MI VALEA BUZAULUI Bucuresti, Str. Valea Buzaului Nr. 14, Bloc G26 Bis, Parter, Sector 3
Bucuresti MI MI ZIZIN 2 Bucuresti, Sector 3, Str. Zizin Nr. 8, 8A, 8B
Bucuresti MI MI GHITA SERBAN Bucuresti, Str. Soldat Ghita Serban (Fost Nr. 52) Nr. 55, Demisol, Sector 3
Bucuresti MI MI MATEI AMBROZIE Bucuresti, Bdul Camil Ressu, Pictor, Nr. 41, Sector 3
Bucuresti MI MI GIURGIULUI 4 Bucuresti, Sectorul 4, Sos. Giurgiului Nr. 125, Bloc A4, Parter
Bucuresti MI MI IZVORUL RECE Bucuresti, Str. Izvorul Rece Nr. 30-32, Sectorul 4
Bucuresti MI MI NERVA TRAIAN Bucuresti, Sector 3, Str. Nerva Traian Nr. 3, Sector 3
Cluj Napoca MI MI PLATINIA Cluj-Napoca, Calea Manastur Nr. 2-6, Judetul Cluj
Calarasi MI MI BUDESTI Budesti, Str. Calea Bucuresti Nr. 96, Judetul Calarasi
Constanta MI MI DACIA B-Dul. Al. Lapusneanu Nr. 104, Bloc Ts 15 Ii, Parter, Constanta
Ilfov MI MI FRUMUSANI Sos. Oltenitei Nr. 410, Parter, Popesti Leordeni
Ilfov MI MI REZERVELOR Str. Tineretului, Nr.19, Sat Dudu, Com. Chiajna, Jud. Ilfov
Cluj Napoca MI MI MIHAI VITEAZUL Piata Mihai Viteazu Nr. 17, Parter, Cluj-Napoca, Judetul Cluj
Giurgiu MI MI GHIMPATI Sat Ghimpati, Comuna Ghimpati, Str. Bucuresti Alexandria 6, Jud. Giurgiu
Cluj Napoca MI MI EREMIA GRIGORESCU Str. Eremia Grigorescu, Nr.122-124, Cluj-Napoca, Jud Cluj
Bucuresti MI MI SEMA PARK Bucuresti, Sector 6, Splaiul Independentei Nr. 319
Bucuresti MI MI PIATA BERCENI Bucuresti, Sos. Berceni Nr. 29, Complex, Sector 4
Ilfov MI MI REZERVELOR 2 Dudu, Str. Rezervelor Nr. 58 A (Prov), Bl. 1, Demisol, Ap. Sp. Com. 1, Judet Ilfov, Lot 1
Dambovita MI MI BRANCOVEANU MICRO 4 Constantin Brancoveanu Nr. 54 A, Targoviste, Jud. Dambovita – Cod Postal 130120
Bucuresti MI MI IULIU MANIU Bucuresti, Bld. Iuliu Maniu 79, Sector 6
Brasov MI MI LUNII Brasov, Str. Lunii Nr. 6, Judetul Brasov
Dambovita MI MI SELECT Targoviste, Str. Tineretului Nr. 2, Judetul Dambovita
Cluj Napoca MI MI FLORESTI FLORILOR Comuna Floresti, Sat Floresti, Str. Florilor Nr. 176 A, Parter, Sp.Com. 2
Cluj Napoca MI MI DAMBOVITEI Str. Dambovitei Nr.37, Cluj-Napoca, Jud. Cluj
Bucuresti MI MI PACII Bucuresti, Bld.Iuliu Maniu Nr. 246, Parter, Sectorul 6
Bucuresti MI MI COOPERATIVEI Str. Drumul Cooperativei Nr. 78-82, Parter, Sect.5, Bucuresti
Ilfov MI MI REZERVELOR 3 Chiajna, Sat Dudu, Str. Tineretului Nr. 85, Jud. Ilfov, Tarla 72/1, Parcela 3, 4, 5A, 5B, 6, 6A
Prahova MI MI BARAOLT Str. Eremia Grigorescu, Complex Baraolt Nr. 22 Bis, Bloc 64 Bis, Magazin 4, Ploiesti, Jud. Prahova
Bucuresti MI MI RASARITULUI Str. Rasaritului Nr. 3 (Fost Nr. 11 A), Parter, Sect.6, Bucuresti
Bucuresti MI MI I.C. BRATIANU 2 Bucuresti, Bld I.C. Bratianu Nr. 20, Parter, Sector 3
Bucuresti MI MI MARASESTI Strada Marasesti Nr. 42 sector 4 Bucuresti
Bucuresti MI MI COBALCESCU Bucuresti, Str. Prof. Grigore Cobalcescu Nr. 45, Sector 1
Ilfov MI MI COMUNA BERCENI Berceni, Bld. 1 Mai Nr. 66A, Judetul Ilfov
Cluj Napoca MI MI TITULESCU CJ Nicolae Titulescu, Nr.109, Ap.34
Bucuresti MI MI GRIGORE IONESCU Grigore Ionescu Nr.94, Bl.T7B, P
Bucuresti MI MI ORIZONT Drumul Taberei, Nr.18-20, Et. P
Cluj Napoca MI MI EMIL ZOLA Str. Emil Zola, Nr.2, Parter, Ap.10, Cluj – Napoca, Jud. Cluj
Bucuresti MI MI TITU Bucuresti, Drumul Binelui nr. 9, Sectorul 4
Timisoara MI MI SAGULUI TM Bd. 16 Decembrie 1989, nr. 71, Timisoara, jud. Timis – cod postal 300219
Bucuresti MI MI DRUMUL JILAVEI Bucuresti, Drumul Binelui nr. 9, Sectorul 4
Caroli Foods Group SRL
Prin reprezentant,