Sissi iti ofera premii pentru o toamna calduroasa

REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 • Campania publicitara „ Sissi iti ofera premii pentru o toamna calduroasa! ”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790 , Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09 ; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
 • Campania se derulează prin intermediul City Promotions SRL, societate comercială cu sediul social în Calea Aradului nr. 18, Sc C, Ap. 1, Timisoara, judetul Timis înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J35/587/2001, CUI RO 13893101 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 12218.
 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 • Regulamentul Oficial este întocmit şi va fi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe carolifoods.ro si https://www.casacarolistilor.ro/campanii, fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe carolifoods.ro si https://www.casacarolistilor.ro/campanii

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 • Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulametul oficial publicat pe site-ul carolifoods.ro si https://www.casacarolistilor.ro/campanii, pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 • Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 10.2018 (ora 16:30 p.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu pana la data de 11.11.2018 (ora 15:00 p.m), in functie de perioada si intervalul orar prezentate in ANEXA 01.
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe site-ul carolifoods.ro si https://www.casacarolistilor.ro/campanii.

 

 

SECTIUNEA 4. PRODUSE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt:

Cod Charisma

Denumire produse

J100

Sunca Sissi din pulpa de porc gastro

J104

Sunca Sissi din piept de pui gastro

J116

Sunca Sissi din piept de curcan gastro

J102

Sunca Sissi din piept de pui 650g

J103

Sunca Sissi din pulpa de porc 650g

J117

Jambon Sissi din pulpa de porc feliat 170g

J118

Jambon Sissi din piept de curcan feliat 170g

J119

Sunca Sissi din piept de curcan feliat 170g

J120

Sunca Sissi din piept de pui feliat 170g

J121

Sunca Sissi din pulpa de porc feliat 170g

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice majore, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 • persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, si anume data Prezentarii Cosului de Cumparaturi promoter-ului Sissi. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 

 • Fiecare participant la Campanie, care pune in Cosul De Cumparaturi, in vederea achizitiei, Produse Participante vrac sau ambalate in valoare de minim 15 RON (TVA inclusa) pe acelasi bon fiscal din magazinele participante (vezi ANEXA 01), va primi un talon razuibil si un talon de tombola, si va avea posibilitatea de a castiga premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament, , in limita stocului disponibil.
 • Taloanele razuibile sunt doar castigatoare. Taloanele razuibile sunt disponibile in limita a 1,350 buc pentru desfasurarea acestei campanii promotionale. Talonul razuibil are inscris unul din premiile campaniei, astfel ca pe baza talonului razuibil participantul poate castiga pe loc:
 • Rama foto magnet
 • Blocnotes magnet
 • Accesoriu par
  • Conditiile de acordare a premiilor instant, acordate in temeiul art. 6.6. , sunt urmatoarele:
 • Participantul la campanie va veni cu cu Cosul de Cumparaturi , in care se afla produsele pe care intentioneaza sa le achizitioneze la standul promo Sissi din interiorul magazinului. Promoterul Sissi va verifica, pe baza preturilor de achizitie de la raft ca produsele ce intentioneaza sa le achizitioneze insumeaza valoarea de 15 lei ( cu tva inclusa);
 • Promoterul Sissi va oferi participantului un talon razuibil
 • Premiul stabilit in urma primirii de catre participnat a talonului razuibil, va fi incoletat alaturi de produsele achizitionate intr-o punga inchisa ermetic care sa permita scanarea codului de bare a produselor
 • Participantul castigator sa nu se regaseasca in una din situatiile de incompatibilitate cu calitatea de participant conform sectiunii 5.
 • Premiile se acorda in limita si pana la concurenta numarului maxim de premii alocat prezentei campanii, astfel cum este specificat in sectiunea 6 si 7.

Data la care se poate pretinde premiul precizat pe cardul razuit/razuibil trebuie sa fie aceeasi data ca si cea a achizitionarii produselor, si anume data de emitere a bonului fiscal.

Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita căstigatorilor urmatoarele date personale: nume, prenume, numar telefon, semnatură, data achizitie produse, locatia in care au fost acordate/inmanate. Aceste date vor fi menţionate intr-un formular centralizat /magazin care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este condiţionată de obţinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovadă a acordarii premiilor.

 

 • Premiile instant sunt urmatoarele:
 • 570 buc. - Rama foto magnet
 • 570 buc. - Blocnotes magnet
 • 210 buc. - Accesoriu par

 

 • Talonul de tombola, oferit in urma respectarii mecanicii de participare mentionate la art 6.1, se va completa si va fi introdus in urna special amenajata, din incinta Magazinelor Participante si va intra in tragerea la sorti pentru unul dintre premiile mentionate la art 7.1, sectiunea B. al prezentului Regulament.
 • Extragerea premiilor acordate la tombola se va realiza in data de 9 noiembrie 2018 din randul clientilor care au cumparat in perioada Campaniei (detaliata conform art. 3.1.) produsele mentionate la sectiunea 4 in valoare de minim 15 RON (TVA inclusa) din Magazinele Participante si au introdus talonul completat corect in urna special amenajata. Castigatorul va fi anuntat prin telefon conform datelor cu care acesta s-a inregistrat pe talonul de date, si in masura in care aceste informatii sunt suficiente pentru a fi contactat in timp util.

 

 • Premiul tombolei este urmatorul :
 • 3 buc. – card cadou VERLINNE in valoare de 300lei ( CARD valabil pe magazinul online : https://verlinne.com/ )
  • Bonul fiscal ce face dovada achizitiei Produselor Participante trebuie pastrat pentru validarea premiilor. Nedetinerea bonului fiscal in original duce la invalidarea castigatorului si, in consecinta, la neacordarea premiului.

 

 

 

 • Conditiile de acordare a premiilor Tombolei, sunt urmatoarele:
 • Detinerea si prezentarea bonului fiscal in original
 • Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada si orarul de desfasurare al Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante.
 • Data bonului fiscal sa corespunda cu data de pe talonul de inscriere depus in urna din cadrul magazinului participant
 • Bonul fiscal trebuie sa fie (i) emis de locatia participanta in care a fost depus talonul de inscriere, si (ii) implicit in care a fost emis bonul fiscal, si (iii) in chiar ziua efectuarii achizitiei produselor participante si a emiterii bonului fiscal si a datei completate pe talonul de inscriere.
 • Participantul castigator sa nu se regaseasca in una din situatiile de incompatibilitate cu calitatea de participant conform sectiunii 5.
 • Premiile se acorda in limita si pana la concurenta numarului maxim de premii alocat prezentei campanii, astfel cum este specificat in sectiunea 6 si 7.
  • Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
  • Toate premiile vor fi acordate, in limita numarului disponibil conform precizarilor de la art .7.1.

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 • In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce au urmatoarele valori:

 

A.

Nr. Crt.

Premii acordate pe loc

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (LEI, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA

Valoare totala (LEI, TVA inclusa)

Valoare totala fara TVA

1

RAMA FOTO MAGNET

570

1.72

1.45

980.4

826.5

2

BLOCNOTES MAGNET

570

1.89

1.59

1077.3

906.3

3

ACCESORIU DE PAR

210

4.97

4.18

1,043.7

877.8

 

B.

Nr. Crt.

Premii TOMBOLA

Cantitate (buc.)

Valoare/buc. (LEI, TVA inclusa)

Valoare /buc fara TVA

Valoare totala (LEI, TVA inclusa)

Valoare totala fara TVA

4

CARD CADOU

3

300

252.1

900

756.3

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 

 • Premiile Actiunii „Sissi iti ofera premii pentru o toamna calduroasa! ” mentionate la art 7.1 sectiunea A. se vor acorda pe loc, la standul promo SISSI din interiorul magazinelor in zilele si orarul de activare.
 • Premiile actiunii „Sissi iti ofera premii pentru o toamna calduroasa! ” mentionate la art 7.1 sectiunea B., aferente mecanicii de tombola se vor acorda in urma extragerii din data de 9 noiembrie 2018, in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile de la extragere.
 • Extragerea castigatorilor se va realiza in prezenta unui notar si a reprezentantilor Caroli Foods Group si ai Hello Consumer Interaction, prin extragerea fizica de taloane participante din cadrul tuturor taloanelor colectate in cadrul urnelor de tombola .
 • La extragere va fi extras un singur talon si desemnat un singur castigator pentru fiecare premiu in parte, urmand a fi supus procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.4. si urm.) si 2 rezerve aferente unui castigator.
 • Castigatorul premiului oferit prin tragere la sorti, dupa verificarea intrunirii tuturor conditiilor de participant si de validare a calitatii de castigator si confirmarea datei bonului fiscal de achizitie, va fi anuntat personal prin telefon in maxim 10 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validarea finala castigatorul premiului va prezenta cartea de identitate si bonul fiscal in original.
 • In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 10 zile lucratoare, ulterioare datei extragerii,), se va trece la contactarea rezervei, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici rezerva aferenta unui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.
 • Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani la data inscrierii in campanie.
 • Castigatorul unui premiu nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
 • Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 • Fiecare premiu acordat va fi inmanat castigatorului numai in tabel centralizator de predare- primire a premiului, in care se vor consemna in baza cartii de identitate datele castigatorului (Numele si prenumele, data intentiei de achizitie, nr telefon, declaratia ca participantul castigator este sau nu angajat ori prepus al Organizatorului sau Agentiei, semnatura). Tabelul centralizator de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei. Furnizarea datelor de identificare ale castigaroului si semnarea tabelului centralizator de predare- primire sunt conditii de respectat de castigator pentru validarea si acordarea/predarea premiului. In lipsa intrunirii acestor conditii , premiul nu va fi validat / acordat / predat castigatorului / rezervelor. Neprezentarea cartii de identitate duce automat la neacordarea premiului, organizatorul neavand altfel posibilitatea de a verifica si preveni inscrierea in campanie a persoanelor cu varsta sub 18 ani.

 

 • Caroli Foods Group SRL si Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Produse prezentate, in vederea obinerii premiilor instant, acordate pe loc, de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau produse care sunt prezentate promoter-ilor in afara perioadei Campaniei sau produse participante care desi sunt prezentate promoterilor, se dovedesc a fi fost achizitionate din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.
 • Bonurile fiscale prezentate pentru validarea premiilor Tombolei, care sunt deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Bonurile fiscale prezentate pentru validarea premiilor Tombolei, care sunt prezentate/introduse de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.
 •  

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

 

9.1.         Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.         Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.         Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.         Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

 

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

 

 

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 

 1. Sursele din care provin datele personale.

 

 • Furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.

 

 1. Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

 

 • Date de identificare: Numele si prenumele, numar de telefon
 • Date cu caracteristici personale: semnatura
 • Date economice și financiare, exclusiv în cazul în care acestea sunt necesare pentru a se permite acordarea și intrarea în posesia premiului pentru câștigătorul prezentei Campanii: data bonului fiscal

 

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

 

 • Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia premiului acordat câștigă
 • Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.

 

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

 

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campanie si de a vă acorda premiul.

 

 

 

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

 

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

 

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

 

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Agentie sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și ii solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, precum Caroli Management Services S.R.L., care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

 

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

 

Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

 

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

 

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiț
 • La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiț De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă. 

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin următoarele canale:

 • Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, prin intermediul unei scrisori care trebuie să includă mențiunea „Protecția datelor”.
 • external@campofriofg.com

 

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

 

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti .

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand urmatoarea adresa de Internet www.carolifoods.ro si https://www.casacarolistilor.ro/campanii.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                   

                                   

Prin Agentie,                                                                                               

SC Hello Consumer Interaction SRL

 

ANEXA 1 – Lista magazinelor participante

 

Locatii

ADRESA

Perioada desfasurare

INTERVAL ORAR

CORA LUJERULUI,

Oras Bucuresti, Str. B-dul Iuliu Maniu, NR. 19, Bloc -, Ap -

26 - 28.10.2018

Vineri: 16.30 - 20.30
Sambata: 10.00 - 15.00
Duminica: 11.00 - 15.00

CORA PANTELIMON,

Oras Bucuresti, Str. Sos Vergului, NR. 18-20, Bloc -, Ap -

26 - 28.10.2018

CORA CLUJ

Oras Cluj Napoca, Str. B-dul 1 Decembrie 1918, NR. 142, Bloc -, Ap -

26 - 28.10.2018

CORA SUN PLAZA,

Oras Bucuresti, Str. Calea Vacaresti, NR. 391, Bloc -, Ap -

26 - 28.10.2018

CORA CONSTANTA CITY

Oras Constanta, Str. B-dul Alexandru Lapusneanu, NR. 116C, Bloc -, Ap -

26 - 28.10.2018

CORA LUJERULUI,

Oras Bucuresti, Str. B-dul Iuliu Maniu, NR. 19, Bloc -, Ap -

02 - 04.11.2018

CORA PANTELIMON,

Oras Bucuresti, Str. Sos Vergului, NR. 18-20, Bloc -, Ap -

02 - 04.11.2018

CORA PLOIESTI

Oras Ploiesti, Str. Calomfirescu, NR. 2, Bloc -, Ap -

02 - 04.11.2018

CORA SUN PLAZA

Oras Bucuresti, Str. Calea Vacaresti, NR. 391, Bloc -, Ap -

03 - 04.11.2018

CORA ALEXANDRIEI

Oras Bucuresti, Str. Sos Alexandriei, NR. 152, Bloc -, Ap -

02 - 04.11.2018

CORA LUJERULUI,

Oras Bucuresti, Str. B-dul Iuliu Maniu, NR. 19, Bloc -, Ap -

09 - 11.11.2018

CORA PANTELIMON,

Oras Bucuresti, Str. Sos Vergului, NR. 18-20, Bloc -, Ap -

09 - 11.11.2018

CORA SUN PLAZA,

Oras Bucuresti, Str. Calea Vacaresti, NR. 391, Bloc -, Ap -

09 - 11.11.2018

CORA CONSTANTA BRATIANU,

Oras Constanta, Str. Cumpenei, NR. 2, Bloc -, Ap -

09 - 11.11.2018

CORA BACAU

Oras Bacau, Str. Milcov, NR. 2-4, Bloc -, Ap -

09 - 11.11.2018 


 

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,