Carnati Maestro, hipnogustosi pentru pretentiosi, te incurajeaza sa fii mai aproape de natura!

 

REGULAMENTUL OFICIAL

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 

 • Campania publicitara „Carnati Maestro, hipnogustosi pentru pretentiosi, te incurajeaza sa fii mai aproape de natura!”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
 • Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.
 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 • Regulamentul Oficial este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe pagina de Facebook com/caroli.romania, pe site-ul www.carolifoods.ro, si site https://www.casacarolistilor.ro/campanii fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe pe pagina de Facebook com/caroli.romania, pe site-ul , www.carolifoods.ro, si site-ul https://www.casacarolistilor.ro/campanii

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 • Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe pagina de Facebook facebook.com/caroli.romania, pe site-ul carolifoods.ro, si site-ul https://www.casacarolistilor.ro/campanii pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 • Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 11.2018 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu in data de 30.11.2018 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01.
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe pagina de Facebook com/caroli.romania, pe site-ul www.carolifoods.ro, si pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro/campanii .

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt:

 

Carnati Maestro subtiri aprox.200-300g vid Caroli

Carnati Maestro grosi aprox.200-300g vid Caroli

Carnati Maestro subtiri aprox.1 kg vrac Caroli

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 • persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, aceasta fiind data bonului fiscal emis in conformitate cu conditiile din prezentul regulament. Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 • Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza Produse Participante, vrac sau ambalate, in valoare de minim 15 LEI, cu TVA inclus, pe acelasi bon fiscal, din Magazinele participante (vezi ANEXA 01) si va trimite (pe durata Campaniei precizata la art. 3.1.) un SMS la 3793 , cost per SMS 0.05 euro + TVA (numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume si mesajul „NATURAL” va intra in tragerea la sorti pentru premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament. Un bon fiscal participa o singura data la extragere si confera o singura sansa de castig, indiferent de numarul de produse participante inscrise pe bonul fiscal.
 • Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante. SMS-ul precizat la art. 6.1. trebuie trimis in interiorul duratei campaniei, asa cum aceasta este definita la art. 3.1., si trebuie sa cuprinda toate elementele precizate mai sus la art. 6.1.
 • Inregistrarea participantilor in baza de date utilizata pentru extragerea care se va efectua in data de 07.12.2018 va fi efectuata o data pentru fiecare bon fiscal (oricare ar fi numarul de produse inscrise pe bonul fiscal), daca sunt respectate conditiile de participare prevazute in regulament.
 • Extragerea se va realiza din randul clientilor care, in perioada Campaniei (detaliata conform art. 3.1.), au cumparat Produse Participante, vrac sau ambalate, in valoare de minim 15 LEI, cu TVA inclus, pe acelasi bon fiscal, din Magazinele participante si au trimis SMS la 3793 , cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume si mesajul „NATURAL”. Castigatorii vor fi anuntati prin telefon.
 • Premiile sunt:

             1 x BICICLETA ELECTRICA

           3 x TROTINETA ELECTRICA

 

 • Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul trebuie sa trimita, pe durata campaniei (detaliata conform art. 3.1.) SMS la 3793 , cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal (emis in conditiile prezentului regulament), nume si prenume si mesajul „NATURAL”

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 • In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce are urmatoarea valoare:

Premiu

Numar Premii

Pret Unitar (cu TVA) RON

Valoare Total (cu TVA) RON

BICICLETA ELECTRICA

1

3,570

3,570

TROTINETA ELECTRICA

3

1,785

5,355

TOTAL

8,925

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 • Premiul Actiunii Carnati Maestro, hipnogustosi pentru pretentiosi, te incurajeaza sa fii mai aproape de natura! se va acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 12.2018, in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile de la extragere.
 • Extragerea castigatorilor se va face prin intermediul aplicatiei electronice random.org , in mod aleatoriu, in prezenta reprezentantilor Caroli Foods Group.
 • La extragere va fi desemnat un singur castigator pentru fiecare premiu in parte, urmand a fi supus procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.4. si urm.) si 1 rezerva aferenta unui castigator.
 • Castigatorul premiului oferit prin tragere la sorti, dupa verificarea intrunirii tuturor conditiilor de participant, si confirmarea datei de transitere a SMS -ului, va fi anuntat personal prin telefon in maxim 10 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validarea finala castigatorul premiului va prezenta cartea de identitate si bonul fiscal in original.
 • In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 10 zile lucratoare, ulterioare datei extragerii, prevazute in art. 8.4.), se va trece la contactarea rezervei, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici rezerva aferenta unui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.
 • Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.
 • Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
 • Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator/unei rezerve de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 • Premiul va fi acordat castigatorului numai in baza unui proces verbal de predare- primire a premiului (cu respectarea conditiilor de la pct. 8.1.), in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, Codul numeric personal – verificat sa fie conform cu cel din cartea de identitate prezentata in original cf art 8.4, localitate domiciliu ) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei. Furnizarea datelor de identificare ale castigatorului , prezentarea bonului fiscal in original si semnarea procesului verbal de predare-primire sunt conditii de respectat de castigator pentru validarea si acordarea/predarea premiului. In lipsa intrunirii acestor conditii , premiul nu va fi validat / acordat / predat castigatorului / rezervelor.
 • Caroli Foods Group SRL, in calitate de Organizator nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Bonurile fiscale/taloanele deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Bonurile fiscale/taloanele prezentate/introduse de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale/taloane care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.
 • Nedetinerea bonului fiscal in original , de catre castigator/rezerva, la data la care se valideaza sa intre in posesia premiului.
 • Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie.
 • Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului , intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare , predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1.       Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.       Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.       Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.       Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

9.5. Organizatorul loteriei publicitare , in temeiul art. 42 alin (2) din OG 99/2000, are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

 

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

 

 

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 

 1. Sursele din care provin datele personale.

 

 • Furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.

 

 1. Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

 

 • Date de identificare: Numele si prenumele, oras domiciliu, CNP, numar de telefon
 • Date cu caracteristici personale: semnatura
 • Date economice și financiare, exclusiv în cazul în care acestea sunt necesare pentru a se permite acordarea și intrarea în posesia premiului pentru câștigătorul prezentei Campanii: numarul si data bonului fiscal, si o fotocopie a bonului fiscal;

 

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

 

 • Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia premiului acordat câștigă
 • Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.

 

 

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

 

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campanie si de a vă acorda premiul.

 

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

 

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/ modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

 

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

 

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Agentie sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și ii solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, precum Caroli Management Services S.R.L., care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

 

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

 

Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

 

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

 

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiț
 • La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiț De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin următoarele canale:

 

 • Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, prin intermediul unei scrisori care trebuie să includă mențiunea „Protecția datelor”.

 

 • external@campofriofg.com

 

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante

 

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

 

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

 

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

  

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand pagina de Facebook facebook.com/caroli.romania, si site-ul www.carolifoods.ro,

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                     

                       

 

Prin Agentie,                                                               

SC Front Line Marketing SRL

 

ANEXA 1 la regulamentul campaniei

„Carnati Maestro, hipnogustosi pentru pretentiosi, te incurajeaza sa fii mai aproape de natura!

 

Lista magazinelor participante

 

COD MAGAZIN

MAGAZIN

Adresă

1300

KAUFLAND Timișoara

Str. Gheorghe Lazăr, nr. 26, cod 300343, Timișoara, Jud. Timiș

1370

KAUFLAND Carei

Str. Mihai Viteazu, nr. 16-18, cod 445100, Carei,
Jud. Satu Mare

1670

KAUFLAND Călărași

Str. Eroilor, 49B, Mun. Calarasi, Jud. Calarasi

2100

KAUFLAND Târgu Mureș

Str. Gheorghe Doja, Nr. 64-68, cod 540146, loc. Tg. Mures, jud. Mures

2370

KAUFLAND Ploiești

Str. Piata 1 Decembrie 1918, nr. 18, Ploiești, jud. Prahova

2470

KAUFLAND Bucuresti Electroaparataj (Pantelimon)

Șoseaua Pantelimon nr. 244-246, sector 2, Bucuresti

2570

KAUFLAND GHERLA

Loc. Gherla , str. Hasdatii , nr.1 , Jud. Cluj

2770

KAUFLAND Petroșani

Str. Livezeni, nr. 12C, Petroșani, Jud. Hunedoara

2970

KAUFLAND BACAU MILCOV

Str. Milcov nr.3-5

3070

KAUFLAND BUCURESTI TUDOR VLADIMIRESCU

B-dul 1 MAI , Nr.51-55

3100

KAUFLAND BUCURESTI APARATORII PATRIEI

Șos. Olteniței nr. 388, sector 4

3170

KAUFLAND Kaufland Bucuresti-Ferentari

Calea Ferentari, nr. 62

3370

KAUFLAND București Valea Cascadelor (Militari)

Str. Valea Cascadelor, nr. 3-5, Bucuresti

3570

KAUFLAND Târgoviște

Str.Unirii, nr.18, Târgoviște, jud. Dâmbovița

3670

KAUFLAND Kaufland Râmnicu Valcea Nord

Str. Barajului 32-34

3870

KAUFLAND Buzău Unirii

Bulevardul Unirii, nr. 1

3970

KAUFLAND Târgu Mureş

Str. Livezeni, nr. 6A, Tg. Mureș. Jud. Mureș

4070

KAUFLAND SLATINA NICOLAE IORGA

Str. Nicolae Iorga nr.46

4170

KAUFLAND CONSTANTA AUREL VLAICU

Bld. Aurel Vlaicu nr.52

4270

KAUFLAND ARAD

Calea Aurel Vlaicu, nr. 139-151

4370

KAUFLAND Kaufland Bucuresti-Basarab

Bd. Orhideelor, nr. 46

4470

KAUFLAND VATRA DORNEI

Str 22 Decembrie Nr 24

4500

KAUFLAND Kaufland Timisoara Fabric

Mihail Kogalniceanu, nr. 11-15

4570

KAUFLAND Kaufland Mangalia

Str. Lavrion, nr. 30

4670

KAUFLAND Kaufland Cluj - Gheorgheni

Alex.Vaida Voievod,nr. 59

4770

KAUFLAND Kaufland Braila Dorobantilor

Bd. Dorobantilor, nr. 413

5100

KAUFLAND ORADEA IOSIF

Str.Stefan Octavian Iosif nr.3,cod 410230

5170

KAUFLAND Kaufland Lugoj

Calea Timisoarii, nr.131

5270

KAUFLAND Kaufland Sibiu Polsib

Sos. Alba Iulia, nr. 40

5470

KAUFLAND Bucuresti - Odăi

Alexandriei, nr. 152

5570

KAUFLAND Kaufland Arad Micalaca

Calea Radnei nr. 128-130

5670

KAUFLAND Kaufland Craiova 1 Mai

Calea București, nr. 142

6000

KAUFLAND Oradea

Str. Nufărului, nr. 110, Oradea, Jud. Bihor

6400

KAUFLAND Galați III

Str. Prelungirea Brailei, nr. 144, jud. Galati

6770

KAUFLAND Satu Mare - Centru

Corvinilor, nr. 1-3

6870

KAUFLAND Kaufland Brasov Avram Iancu

Str. Avram Iancu, nr. 62

6970

KAUFLAND Kaufland Codlea

Str. Vulcanului, nr. 2A

7000

KAUFLAND BUCURESTI BRANCUSI

Valea Oltului, nr 195-197

7770

KAUFLAND Resita Lunca Pomostului

Bd. Revolutia din Decembrie

1000

KAUFLAND Bucuresti Colentina

Sos. Colentina nr. 6, sector 2, cod 021173, Bucuresti

1100

KAUFLAND Ploiești

Sos. Vestului nr. 9, cod 100298, Ploiesti, jud. Prahova

1170

KAUFLAND Bistrița

Calea Moldovei, FN, loc. Bistrița
jud. Bistrita Nasaud

1200

KAUFLAND Rm. Vâlcea

Str. Gib Mihaescu nr. 30, cod 240158, Rm. Valcea, jud. Valcea

1270

KAUFLAND Oradea

Str. Borsului, nr.6, Oradea, Jud. Bihor

1400

KAUFLAND Cluj

Str. Campului Nr. 9 - 19, cod 400664, loc. Cluj - Napoca, jud. Cluj

1470

KAUFLAND Timișoara

Str. Conac, nr.51, Com. Dumbravita, cod 307160, Timisoara, Jud. Timiș

1500

KAUFLAND Baia Mare

Str. G. Cosbuc nr. 38, cod 430032, loc. Baia Mare, jud. Maramures

1570

KAUFLAND Curtea de Argeș

Str. Albesti, nr. 30, Mun. Curtea de Arges, Jud. Arges

1600

KAUFLAND Alba Iulia

Str. Calea Moților, FN, cod 510079, loc. Alba-Iulia, jud. Alba

1700

KAUFLAND Galați

Micro 21, Str. Otelarilor, cod 800606, Galati, jud. Galati

1770

KAUFLAND Drobeta Turnu Severin

Str. Calea Targul Jiului, nr. 44, loc. Drobeta Turnu Severin, Jud. Mehedinți

1800

KAUFLAND Satu Mare

Str. Drumul Careiului Nr. 1 - 3, 9, 11, 13, 15,   cod 440157, Satu Mare, Jud. Satu Mare

1870

KAUFLAND Alexandria

Şos. Bucureşti, nr.168, Alexandria, cod 140061, Jud. Teleorman

1900

KAUFLAND Hunedoara

Str. Avram Iancu, 9A, cod 331037, loc. Hunedoara, jud. Hunedoara

1970

KAUFLAND Tecuci

Str. Gheorghe Patrascu nr. 64-66, Tecuci, cod 805300, jud. Galati

2000

KAUFLAND Târgoviște

Str. Lt. Stancu Ion nr. 2C, cod 130105, Targoviste, jud. Dambovita

2070

KAUFLAND Năvodari

Str. Constanței, nr. 26, jud. Constanța

2170

KAUFLAND Pașcani

Str. Moldovei nr. 98, Pașcani, jud. Iași

2200

KAUFLAND Suceava

Str. Universitatii 15-17, 19, cod 720229, Suceava, jud. Suceava

2270

KAUFLAND Iași Chimiei

Bd. Chimiei, nr.2, 700291, Iasi, jud. Iasi

2300

KAUFLAND Constanța

Str. 1 Decembrie 1918 nr. 21, cod 900162, Constanta, jud. Constanta

2400

KAUFLAND Piatra Neamț

Str. Obor nr. 2A, cod 610287, Piatra Neamt, jud. Neamt

2500

KAUFLAND Pitești

Str. Exercitiu nr. 216, cod 110210, Pitesti, jud. Arges

2600

KAUFLAND Bucuresti Barbu Văcărescu (Tei)

Str. Barbu Vacarescu 120-144, sect. 2, cod 020284, Bucuresti

2670

KAUFLAND Rădăuți

Str. Ștefan cel Mare, nr. 103, Municipiul Rădăuți, jud. Suceava

2700

KAUFLAND Deva

Str. Calea Zarandului, nr. 67, cod 330092, loc. Deva, jud. Hunedoara

2800

KAUFLAND Miercurea Ciuc

Str. Lunca Mare FN, M. Ciuc, cod 530232, jud. Harghita

2870

KAUFLAND Bucureștii Noi

Bld. Bucurestii Noi, Nr. 50 B,Sector 1, Bucuresti

2900

KAUFLAND Slatina

Bd. Nicolae Titulescu nr. 29, cod 230099, loc. Slatina, jud. Olt

3000

KAUFLAND Tg. Jiu

Str. Luncilor-Termocentralei, FN, cod 210177, Tg. Jiu, jud. Gorj

3200

KAUFLAND Zalău

Str. Sf. Vineri, FN, cod 450086, loc. Zalau, jud. Salaj

3300

KAUFLAND Brașov

Calea Bucuresti 112, cod 500299, Brasov, jud. Brasov

3400

KAUFLAND Roman

Str. Sucedava-Artera ocolitoare nr. 2, cod 611053, Roman, jud. Neamt

3500

KAUFLAND Bucuresti Mihai Bravu

Str. Racari Nr. 5, Sector 3, cod Bucuresti

3600

KAUFLAND Arad

Str. Banu Maracine, FN, Arad, cod 310150, loc. Arad, Jud. Arad

3700

KAUFLAND Craiova

Calea Bucuresti nr. 72, Craiova, cod 200260, jud. Dolj

3800

KAUFLAND Iasi Pavlov

Str. Pavlov nr. 3, cod 700010, Iasi, jud. Iasi

3900

KAUFLAND Iași Varlaam

Str. Metropolit Varlaam nr. 54, cod 700198, Iasi, jud. Iasi

4000

KAUFLAND Iași Păcurari

Sos. Pacurari nr. 92, cod 700547, Iasi, jud. Iasi

4100

KAUFLAND Ploiești 2

Bd. Republicii nr. 138, Ploiesti, jud. Prahova

4200

KAUFLAND Pitesti 2

Str. Nicolae Balcescu nr. 91-95, Pitesti, cod 110087, jud. Arges

4300

KAUFLAND Sibiu

Sos. Sibiului, nr. 1, com. Selimbar, cod 557260, jud. Sibiu

4400

KAUFLAND Timișoara

Str. Damaschin Bojinca, nr. 2-4, cod 300216, Timișoara, Jud. Timiș

4600

KAUFLAND Bistrița

Bld. Independentei, Nr. 97 - 99, cod 420170, loc. Bistrita, jud. Bistrita - Nasaud

4700

KAUFLAND Cluj

Str Fabricii nr. 12, 400620, loc. Cluj Napoca, jud. Cluj

4800

KAUFLAND Focșani

Str. Brailei nr. 102, Focsani, cod 620170, jud. Vrancea

4900

KAUFLAND Brăila

Aleea Mecanizatorilor nr. 4, cod 810457, Braila, jud. Braila

5000

KAUFLAND Odorheiu Secuiesc

Str. Bethlen Gábor nr. 79, cod 535600, loc. Odorheiu Secuiesc, jud. Harghita

5200

KAUFLAND Bacău

Str. Nicu Enea nr. 1, Bacau, cod 600191, loc. Bacau, jud. Bacau

5300

KAUFLAND Turda

Calea Victoriei, F.N, cod 401058, loc. Turda, jud. Cluj

5400

KAUFLAND Mediaș

Șos. Sibiului, FN, loc. Mediaș, jud. Sibiu

5500

KAUFLAND Buzău

Str. Frasinet FN, nr. 15, Buzau, cod 127427, loc. Buzau, jud. Buzau

5600

KAUFLAND Sf. Gheorghe

Str.Lunca Oltului F.N, Sf. Gheorghe, jud. Covasna

5700

KAUFLAND Craiova

Bd. Tineretului nr. 6-6A, cod 200260, loc. Craiova, jud. Dolj

5800

KAUFLAND Onești

Str. Victor Babes nr. 5, cod 601140, Onesti, jud. Bacau

5900

KAUFLAND București Vulcan

Str. Sebastian nr. 88, sect. 5, cod 050778, Bucuresti

6500

KAUFLAND Reșița

B-dul Muncii, nr. 21, cod 320184, Resita, Jud. Caras-Severin

6600

KAUFLAND Sighișoara

B-dul Mihai Viteazu, FN, cod 545400, Sighișoara

6700

KAUFLAND Slobozia

DN 2A, cod 920051, Slobozia, jud. Ialomita

6800

KAUFLAND Câmpulung

Str. Fratii Golesti, nr. 22, loc. Campulung Muscel, jud. Arges

6900

KAUFLAND Făgăraș

Str. Tudor Vladimirescu nr. 85-87, Făgăraș, jud. Brasov

7100

KAUFLAND Reghin

Str. Gării, nr. 23-25, loc.Reghin, Jud. Mures

7200

KAUFLAND Galați IV

Str. Henri Coanda nr. 5, Galati, jud. Galati

7300

KAUFLAND Tulcea

Tarla 23 (Parcela 361/1) si Sola (Parcela 361/2), Str. Barajului FN, Tulcea, jud. Tulcea

7400

KAUFLAND Vaslui

Bdul. Decebal FN, Vaslui, jud. Vaslui

7500

KAUFLAND Sebeș

Str. Industriilor, nr.2, loc. Sebes, jud. Alba

7600

KAUFLAND Orăștie

Orastie, Str. Armatei, FN, jud. Hunedoara, cod 335700

7700

KAUFLAND Mioveni

Str. I.C. Bratianu, nr. 10, Mioveni, jud. Arges

7800

KAUFLAND Comănești

Str. Vasile Alecsandri nr. 18, Comanesti, jud. Bacau

7900

KAUFLAND Giurgiu

Blvd. Bucuresti, nr. 156, loc. Giurgiu, jud. Giurgiu

8000

KAUFLAND Fălticeni

Str. Armatei, nr. 5B, Fălticeni, cod 725200, jud. Suceava

8100

KAUFLAND Câmpina

Str. Nicolae Balcescu nr. 46, Campina, jud. Prahova

8200

KAUFLAND Baia Mare

Blvd. Unirii, nr. 21, Baia Mare, jud. Maramures

8300

KAUFLAND Botoșani

Str. Mihai Eminescu nr. 2, loc. Botosani, jud. Botosani

8400

KAUFLAND Sighet

Str. Bogdan Voda, Nr. 164-170, Sighetu Marmatiei, cod 435500, jud. Maramures

8500

KAUFLAND Caransebeș

Str. Ardealului, FN, Caransebeș, jud. Caraș Severin

8600

KAUFLAND Rm. Sărat

Str. Constantin Brancoveanu nr. 46, Ramnicu Sarat, cod 125399, jud. Buzau

8700

KAUFLAND Medgidia

Str. Independentei, nr. 12, Medgidia, cod 905600, jud. Constanta

8800

KAUFLAND Tg. Secuiesc

Strada Cernatului, F.N, cod 525400, loc. Tg. Secuiesc, jud. Covasna

8900

KAUFLAND Gheorgheni

B-dul Fratiei, FN, cod 535500, Gheorgheni, jud. Harghita


 

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,