E natural sa citesti

CAMPANIA PUBLICITARA

REGULAMENTUL OFICIAL “Este Natural sa citesti!"

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

 • Campania publicitara „Este Natural sa citesti!”("Campania") este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris (total RON): 1840.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (”Organizator”)
 • Campania se derulează prin intermediul Front Line Marketing, societate comercială cu sediul social în Bucuresti, Str. Vasile Lascar, Nr. 150, înregistrată la Registrul Comerţului cu numărul J40/16308/2003, C.U.I. RO 15956672 (“Agenţia”). Agentia este inregistrata în registrul de evidentă al ANSPDCP cu numarul 1664.
 • Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").
 • Regulamentul Oficial este întocmit şi făcut public conform legislaţiei aplicabile din România prin publicarea pe pagina de Facebook com/caroli.romania si pe site-ul www.carolifoods.ro, https://www.casacarolistilor.ro/campanii fiind disponibil in mod gratuit oricarui participant, pe întreaga durată a Campaniei potrivit celor mentionate in Sectiunea 3, sau trimiţând o scrisoare la sediul Organizatorului.
 • Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmând ca astfel de modificări să intre în vigoare numai după publicarea acestor modificări pe pe pagina de Facebook com/caroli.romania, pe site-ul, www.carolifoods.ro.https://www.casacarolistilor.ro/campanii

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

 

 • Campania este organizata si se desfasoara in magazinele mentionate in Anexa 1 („Lista magazinelor participante”). Pentru obtinerea de informatii suplimentare, participantii pot accesa Regulamentul oficial publicat pe  pagina de Facebook  com/caroli.romania, pe site-ul www.carolifoods.ro, https://www.casacarolistilor.ro/campanii pe intreaga durata a Campaniei, potrivit celor mentionate in Sectiunea 3 de mai jos.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 

 • Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 04.2019 (ora 00:01a.m) si se va desfasura pana cel mai tarziu  in data de 30.04.2019 (ora23:59 p.m), inclusiv, in functie de intervalul orar in care este deschis fiecare punct de vanzare prezentat in ANEXA 01.
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Organizatorul isi rezerva dreptul de a prelungi perioada Campaniei pe parcursul derularii acesteia, dar nu inainte de a modifica prezentul Regulament Oficial si de a anunta acest lucru public pe pagina de Facebook  com/caroli.romania, si pe site-ul www.carolifoods.ro.https://www.casacarolistilor.ro/campanii

 

SECTIUNEA 4. PRODUSELE PARTICIPANTE

 

Produsele participante sunt:

 

CAROLI CARNATI MAESTRO SUBTIRI VID

CAROLI CARNATI MAESTRO SUBTIRI VRAC

CAROLI CARNATI MAESTRO GROSI VRAC

CAROLI SALAM DE PORC MAESTRO 300g

 

 

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

 • Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta, chiar temporara, in Romania.
 • La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:
 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Organizatorului,
 2. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajaţi) Agentiei;
 • persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani, la data inscrierii in campanie, aceasta fiind data bonului fiscal emis in conformitate cu conditiile din prezentul regulament sau data trimterii mesajului de tip SMS (precizat mai jos in sectiunea 6). Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani.
  • Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.2 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.
  • Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

 • Fiecare participant la Campanie, care achizitioneaza de minim 15 lei Produsele Participante, pe acelasi bon fiscal, din Magazinele participante (vezi ANEXA 01) si va trimite  (pe durata Campaniei precizata la art. 3.1.) un SMS la 3793, cost per SMS 0.05 euro + TVA (numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume si mesajul „Natural” va intra in tragerea la sorti pentru premiile mentionate la art 7.1 al prezentului Regulament. Un bon fiscal participa o singura data la extragere si confera o singura sansa de castig, indiferent de numarul de produse participante inscrise pe bonul fiscal.
 • Bonul fiscal trebuie sa fie emis in perioada Campaniei, de catre unul dintre Magazinele Participante. SMS-ul precizat la art. 6.1. trebuie trimis in interiorul duratei campaniei, asa cum aceasta este definita la art. 3.1., si trebuie sa cuprinda toate elementele precizate mai sus la art. 6.1.
 • Inregistrarea participantilor in baza de date utilizata pentru extragerea care se va efectua in data de 05.2019 va fi efectuata o data pentru fiecare bon fiscal (oricare ar fi numarul de produse inscrise pe bonul fiscal), daca sunt respectate conditiile de participare prevazute in regulament.
 • Extragerea se va realiza din randul clientilor care, in perioada Campaniei (detaliata conform art. 3.1.), au  achizitionat de minim 15 lei  Produsele Participante, pe acelasi bon fiscal, din Magazinele participante si au trimis SMS la 3793, cost per SMS 0.05 euro + TVA ( numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal, nume si prenume si mesajul „Natural”. Castigatorii vor fi anuntati prin telefon.
 • Premiile sunt:

10 buc x eBook Kindle in valoare totala de 6.000 lei

 

 • Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.
 • Pentru a fi declarat participant la promotie cumparatorul trebuie sa trimita, pe durata campaniei (detaliata conform art. 3.1.) SMS la 3793, cost per SMS 0.05 euro + TVA (numar valabil in retelele Vodafone, T-Mobile, Orange, cost 0,05 euro fara TVA), cu numarul bonului fiscal (emis in conditiile prezentului regulament), nume si prenume si mesajul „Natural”

 

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

 

 • In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii, ce are urmatoarea valoare:

 

 

 

 

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

 • Premiul Actiunii „Este Natural sa citesti!”se va acorda la finalul campaniei, in urma extragerii efectuate in data de 05.2019, in maxim 15 zile lucratoare de la extragere, sau rezervelor in max 60 de zile de la extragere.
 • Extragerea castigatorilor se va face prin intermediul aplicatiei electronice random.org , in mod aleatoriu, in prezenta reprezentantilor Caroli Foods Group.
 • La extragere va fi desemnat un singur castigator pentru fiecare premiu in parte, urmand a fi supus procesului de validare a castigului (potrivit Art.8.4. si urm.) si 1 rezerva aferenta unui castigator.
 • Castigatorul premiului oferit prin tragere la sorti, dupa verificarea intrunirii tuturor conditiilor de participant si confirmarea datei de transitere a SMS-ului, va fi anuntat personal prin telefon in maxim 10 zile lucratoare de la data extragerii. Pentru validarea finala castigatorul premiului va prezenta cartea de identitate si bonul fiscal in original.
 • In cazul in care castigatorul nu poate fi contactat telefonic (ca de exemplu, dar fara a se limita la situatiile in care acesta nu raspunde, numarul este nealocat, telefonul este inchis etc.) in termen de 2 zile lucratoare consecutive (in intervalul de 10 zile lucratoare, ulterioare datei extragerii, prevazute in art. 8.4.), se va trece la contactarea rezervei, cu respectarea acelorasi termene de contactare calculate de la data epuizarii termenelor de contactare pentru castigatorul/rezerva anterior/anterioara. In cazul in care nici rezerva aferenta unui castigator nu poate fi contactata, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui premiul respectiv.
 • Campania se adreseaza participantilor cu varsta implinita de 18 ani.
 • Castigatorul premiului nu poate ceda premiul, in integralitatea sa, unei alte persoane.
 • Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator/unei rezerve de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.
 • Premiul va fi acordat castigatorului numai  in baza unui proces verbal de predare- primire  a premiului (cu respectarea conditiilor de la pct. 8.1.), in care se vor consemna  datele castigatorului  si  datele de individualizare ale tipului de premiu castigat.. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi  intocmit intr-un singur exemplar in original, care va ramane la Agentie pentru a fi transmis catre Caroli Foods Group la finalul campaniei. Furnizarea datelor de identificare ale castigatorului , prezentarea bonului fiscal in original si semnarea procesului verbal de predare-primire sunt conditii de respectat de castigator pentru validarea si acordarea/predarea premiului. In lipsa intrunirii acestor conditii , premiul nu va fi validat / acordat / predat castigatorului / rezervelor.
 • Caroli Foods Group SRL, in calitate de Organizator nu isi asuma responsabilitatea pentru:
 • Bonurile fiscale deteriorate sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 • Bonurile fiscale prezentate/introduse de persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie, sau bonuri care sunt prezentate in afara perioadei Campaniei sau bonurile fiscale care dovedesc achizitia produselor din alte magazine decat cele in care se desfasoara prezenta Campanie.
 • Nedetinerea bonului fiscal in original, de catre castigator/rezerva, la data la care se valideaza sa intre in posesia premiului.
 • Caroli Foods Group SRL nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care castigatorii sunt persoane care nu intrunesc conditiile de participare in promotie.
 • Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve, fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului, intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate, durata ce nu va depasi 30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorii considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs, acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

 

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1.         Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2.         Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3.         Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele.

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de aceastea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4.         Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor oferite in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

9.5. Organizatorul loteriei publicitare , in temeiul art. 42 alin (2) din OG 99/2000, are obligatia de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate.

 

SECTIUNEA 10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În conformitate cu dispozițiile legislației în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participanții la prezenta Campanie sunt informați cu privire la următoarele aspecte legate de viața privată și protecția datelor.

 

Cine este operatorul care prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  înmatriculată la Registrul Comerţului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, denumit în continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat în mod oficial un responsabil cu protecția datelor cu caracter personal care să vă răspundă solicitărilor dumneavoastră, responsabil care poate fi contactat folosind următorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com

 

 

Cum obținem datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 

 1. Sursele din care provin datele personale.

 

 • Furnizate de participant în cadrul relației sale cu Operatorul, prin participarea la Campania în cauză.

 

 1. Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator.

 

 • Date de identificare: Numele si prenumele, oras domiciliu, serie/nr. CI, numar de telefon
 • Date cu caracteristici personale: semnatura
 • Date economice și financiare, exclusiv în cazul în care acestea sunt necesare pentru a se permite acordarea și intrarea în posesia premiului pentru câștigătorul prezentei Campanii: numarul si data bonului fiscal, si o fotocopie a bonului fiscal;

 

Care este scopul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

În cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile detaliate mai jos:

 

 • Gestionarea Campaniei și/sau participarea dumneavoastră la aceasta, precum și furnizarea de informații, astfel încât participarea dumneavoastră la Campanie să respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Asigurarea inexistenței unor acțiuni sau participări frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Gestionarea furnizării și/sau facilitarea accesului și a intrării în posesia premiului acordat câștigătorilor.
 • Respectarea obligațiilor legale și/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului în calitate de organizator al prezentei Campanii.

 

 

Care este temeiul juridic în baza căruia Operatorul prelucrează datele dumneavoastră?

 

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe executarea unei obligații contractuale, având în vedere că Regulamentul Oficial al Campaniei reprezintă contractul dintre Organizator și participanți. Prin înregistrarea dumneavoastră în calitate de participant la Campanie și prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datelor dumneavoastră în scopuri care sa faca posibilă gestionarea participării dumneavoastră la Campanie, inclusiv în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale câștigătorilor Campaniei.

 

În cele din urmă, vă informăm că Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastră în vederea respectării obligațiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin în calitate de organizator al Campanie si de a vă acorda premiul.

 

Ce informații cu caracter personal trebuie să ne furnizați?

 

Dacă participarea la prezenta Campanie implică transmiterea de către dumneavoastră a unor date cu caracter personal într-un formular/ modalitate în care se indică faptul că anumite date sunt obligatorii, trebuie să furnizați cel puțin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastră la Campanie să poată fi gestionată. În cazul în care nu furnizați cel puțin aceste date, participarea dumneavoastră la Campanie nu va fi posibilă.

 

Ce trebuie să garantați atunci când furnizați date cu caracter personal?

 

Atunci când furnizați date, trebuie să vă asigurați că acestea sunt reale, exacte, complete și actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a încălcării acestei obligații. În plus, prin furnizarea datelor dumneavoastră, garantați că aveți peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru această declarație.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

Pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, Operatorul utilizează serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem către Agentie sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și ii solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispoziție autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise către autorități publice, auditori sau instituții cu competențe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății noastre, care solicită societății să furnizeze informații, în virtutea obligațiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerințe legale sau pentru protejarea drepturilor și activelor societății noastre sau ale altor entități sau persoane, sau unor terți achizitori, în măsura în care activitatea societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții.

De asemenea, în scopurile prelucrării de mai sus, putem distribui datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți din grupul nostru, precum Caroli Management Services S.R.L., care își desfășoară activitatea în Romania, societăți care vor respecta instrucțiunile societății în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.

În conformitate cu cele de mai sus, comunicările de date menționate anterior urmăresc garantarea unei desfășurări corecte a relației stabilite între participant și Operator, precum și respectarea obligațiilor legale care impun efectuarea comunicărilor menționate.

 

Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?

 

Datele personale vor fi păstrate cât timp relația stabilită între participant și Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu condiția de a nu se fi exercitat dreptul la ștergere, aceste date vor fi păstrate în conformitate cu termenele legale aplicabile în fiecare caz specific, ținând cont de tipul de date, precum și de scopul prelucrării.

 

Puteți solicita Operatorului mai multe informații cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal?

 

Ca răspuns la preocuparea noastră de a asigura securitatea și confidențialitatea datelor dumneavoastră, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protecția datelor cu caracter personal și am instalat mijloacele tehnice aflate la dispoziția dumneavoastră pentru a preveni pierderea, utilizarea abuzivă, modificarea, accesul neautorizat și furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveți în legătură cu prelucrarea datelor dumneavoastră?

 

Operatorul vă informează că aveți dreptul de a vă accesa datele cu caracter personal și de a obține confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul în care sunt prelucrate acestea.

 

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastră: aveți dreptul de a vă accesa datele pentru a ști care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucrăm vă privesc și care sunt condițiile în care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră: aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor inexacte sau, dacă este cazul, să solicitați ștergerea acestora atunci când, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare în scopurile în care au fost colectate de către Operator.
 • De a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră: in anumite circumstanțe, puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care Operatorul va păstra datele în legătură cu care ați solicitat restrictionarea prelucrării numai pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstanțe, veți avea dreptul să primiți datele personale care vă privesc, și pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, precum și ca acestea să fie transmise de Operator către alt operator.
 • De a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră: în anumite circumstanțe și din motive legate de situația dumneavoastră particulară, aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, caz în care prelucrarea va înceta, cu excepția cazului în care Operatorul trebuie să continue să facă acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apărarea unui drept în justiție. De asemenea, vă reamintim că puteți oricând să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră în scopuri publicitare sau promoționale.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod similar într-o manieră semnificativă.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin următoarele canale:

 

 • Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social în Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, prin intermediul unei scrisori care trebuie să includă mențiunea „Protecția datelor”.

 

 • external@campofriofg.com

 

În ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante

 

Operatorul vă va furniza informațiile solicitate în termen de maximum o lună de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu încă două luni, dacă este necesar, în funcție de complexitatea cererilor și de numărul acestora.

 

Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, în cazul în care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fără ca acest lucru să afecteze legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ anterior retragerii acestuia.

 

Puteți depune o plângere la Autoritatea de supraveghere competentă în materie de protecție a datelor. Cu toate acestea, vă încurajăm să transmiteți în primă instanță reclamația dumneavoastră responsabilului cu protecția datelor, pentru a fi soluționată în mod amiabil.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi întreruptă doar în caz de forţă majoră sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii in toate Magazinele Participante la aceasta Campanie sau vizitand pagina de Facebook  facebook.com/caroli.romania si site-ul www.carolifoods.ro si www.casacarolistilor.ro/campanii

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organizator,

Caroli Foods Group SRL                             

                               

 

Prin Agentie,                                                                                 

SC Front Line Marketing SRL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 1 la regulamentul campaniei Este Natural sa citesti!”

Lista magazinelor  participante

 

Judet

Nume Magazin

Adresa

Bucuresti

MI MIHAI BRAVU

Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI TITULESCU     

Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI PANTELIMON    

Strada Pantelimon Nr. 243 sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI DRUMUL TABEREI

Drumul Taberei, Nr. 96, sector 6, Bucuresti

Bucuresti

MI TITAN         

Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI TINERETULUI   

Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI ION MIHALACHE 

Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti

Constanta

MI CONSTANTA 1 

Strada Tomis Nr. 310 Constanta

Prahova

MI PLOIESTI    

Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti

Bucuresti

MI HALA TRAIAN 

Strada Calarasilor Nr. 133 sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI EMINESCU    

Strada Mihai Eminescu Nr. 185 sector 2 Bucuresti

Ilfov

MI PIPERA      

Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari

Bucuresti

MI GIULESTI    

Strada Giulesti Nr. 38 sector 6 Bucuresti

Bucuresti

MI OBREGIA     

Strada Straduintei Nr. 1 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI BRANCOVEANU 

Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI CAROL       

Strada Carol I Nr. 61 Sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI VALEA OLTULUI

Strada Valea Oltului, Nr. 131-137, Sector 6, Bucuresti

Bucuresti

MI IANCU DE HUNEDOARA

Strada Grigore Alexandrescu Nr. 87-97

Constanta

MI TOMIS MALL       

Strada Ștefan Cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, Subsol, Constanța

Bucuresti

MI OBOR             

Strada Stefan Cel Mare Nr. 238 Bl. 59B  Sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI MUNCII           

Bd. Decebal Nr.25-27-29

Ilfov

MI 1DECEMBRIE       

Soseaua Bucuresti-Giurgiu, Km 18, Nr. 264, T160-161

Bucuresti

MI PIATA VITAN    

Strada Vitan Nr. 13-19 Sector 3 Bucuresti

Bucuresti

MI PROGRESULUI    

Strada Giurgiului Nr. 115 Sector 4 Bucuresti

Ilfov

MI OTOPENI        

Strada Bucurestilor Nr. 178-180 Otopeni

Constanta

MI ION ROATA      

Strada Ion Roata Nr. 3

Bucuresti

MI FERDINAND      

Strada Ferdinand I Nr. 97 Bl. P17  Sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI CRANGASI       

Calea Crangasi Nr. 29

Bucuresti

MI T.PALLADY      

Strada Theodor Pallady Nr. 73A Bl. P4  Sector 3 Bucuresti

Brasov

MI C.BUCURESTI    

Strada Berzei Nr. 2A Brasov

Bucuresti

MI PIATA AMZEI     

Strada Amzei Nr. 10-22 Bl. Corp A  Sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI IZVORUL CRISULUI

Strada Constantin Brancoveanu Nr. 116 Bl. M2/3 Sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI UNIRII          

Piata Unirii Nr. 1 (Magazin Unirea Shopping Center)

Bucuresti

MI NORILOR         

Strada Constantin Radulescu Motru Nr. 12 Sector 4 Bucuresti

Bucuresti

MI MINIS      

Strada Constantin Brancusi Nr.23, Bl. T4-T5

Bucuresti

MI SEBASTIAN  

Calea 13 Septembrie Nr. 221-225 (Complex Comercial Prosper)

Dambovita

MI GAESTI     

Strada Academician S.Cioculescu Nr. 25 Gaesti Jud. Dambovita

Ilfov

MI CORBEANCA  

Strada Unirii Nr. 2 Corbeanca Jud. Ilfov

Bucuresti

MI DAMBOVITA  

Strada Vitan Nr. 126 Sector 3 Bucuresti

Dambovita

MI MUNTENIA   

Bd. Independentei, Nr. 2, Targoviste

Bucuresti

MI GLORIA     

Strada Baba Novac Nr. 25 Sector 3 Bucuresti

Giurgiu

MI BOLINTIN VALE

Strada Poarta Luncii Nr. 30303 Bolintin Vale Jud. Giugriu

Ilfov

MI POPESTI LEORDENI

Strada Oltenitei Nr. 51-55 Popesti-Leordeni Jud. Ilfov

Ilfov

MI JOLIE VILLE

Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 Bis

Bucuresti

MI CHARLES DE GAULLE  

Strada Pangratti Ermil,Inginer Nr. 35 Sector 1 Bucuresti

Prahova

MI BUSTENI

Strada Libertatii Nr 206, Busteni

Bucuresti

MI PETRE ISPIRESCU

Strada Petre Ispirescu Nr. 86

Bucuresti

MI CEAHLAU

Strada Ceahlau Nr. 20 Bl. 103  Sector 6 Bucuresti

Ilfov

MI CHIAJNA  

Strada Preot Sebe Costin Nr. 1 Dat Dudu Jud. Ilfov

Bucuresti

MI GROZOVICI 

Strada Stefan Cel Mare Nr. 50 Bl. 35B Sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI CHITILA

Strada Chitilei Nr. 136 Sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI PANTELIMON-MORARILOR

Strada Pantelimon Nr. 286 Bl. 41 Parter Sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI VOILA

Strada Oltenitei Nr. 232 Bl. 23  Sector 4 Bucuresti

Ilfov

MI DOMNESTI      

Soseaua Alexandru Ioan Cuza Nr. 72 Domnesti Jud. Ilfov

Bucuresti

MI PIATA IANCULUI

Strada Iancului Nr. 4 Bl. 113A  Sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI POD BANEASA  

Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 Sector 1 Bucuresti

Bucuresti

MI GLUCOZA 

Strada Fabrica De Glucoza Nr. 9B, Bl C

Giurgiu

MI MIHAILESTI

Strada Calea Bucuresti Nr. Nc32716 Mihailesti Jud. Giurgiu

Bucuresti

MI STEFAN CEL MARE

Soseaua Stefan Cel Mare Nr. 40, Bl.118

Bucuresti

MI COLENTINA OBOR

Strada Soseaua Colentina Nr. 3 Sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI BUCURESTI MALL

Calea Vitan Nr. 55-59

Bucuresti

MI PLAZA ROMANIA  

Bd. Timisoara Nr.26Z

Giurgiu

MI VLAD TEPES

Strada Vlad Tepes Nr. 20 Giurgiu

Prahova

MI COMARNIC

Strada Republicii Nr.1, Comarnic

Bucuresti

MI COMPOZITORILOR

Strada 1 Mai Nr. 28 Sector 6 Bucuresti

Prahova

MI COMPLEX NORD PLOIESTI

Soseaua Nordului Nr.1, Ploiesti

Bucuresti

MI MAICA DOMNULUI

Strada Lacul Tei Nr. 119-121 Bl. 5A Sc. Parter Ap.  Loc. Sector 2 Bucuresti

Bucuresti

MI DOAMNA GHICA 

Strada Doamna Ghica Nr. 8 Bl. 2 Sc. Parter Ap.  Loc. Sector 2 Bucuresti

Brasov

MI BRAN

Strada Branului Nr. 36 Bis, Bran

Constanta

MI CIRESICA

Strada Cismelei Nr. 16 Constanta

Bucuresti

MI PIATA VICTORIEI

Calea Victoriei Nr 155, Bl D1,Parter, Sc 5 Si 6

Prahova

MI BREAZA   

Strada Republicii Nr. 67A Breaza Jud Prahova

Prahova

MI DOJA 

Strada Gh. Doja Nr. 91-93, Ploiesti (Restaurant Vatra Plaiesilor), Jud. Prahova

Bucuresti

MI BUCURESTII NOI

Bd. Bucurestii Noi, Nr. 7 – 9, Sector 1, Bucuresti

Prahova

MI CANTACUZINO

Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 199, Jud Prahova

Ilfov

MI SFANTU GHEORGHE

Strada Sf.Gheorghe Nr. 95 Pantelimon, Jud. Ilfov

Ilfov

MI CORBEANCA 2

Soseaua Unirii Nr. 238, Corbeanca, Judetul Ilfov

Ilfov

MI GHERMANESTI

Soseaua Ghermanesti Nr.65, Com. Snagov , Sat Ghermanesti

Bucuresti

MI STEFAN CEL MARE METROU

Bd. Stefan Cel Mare Nr 14, Bl 19 Parter Sector 2

Bucuresti

MI TITAN MALL

Strada Liviu Rebreanu, Nr 6, Sector 3, Situat La Parterul "Galeriilor Titan"

Bucuresti

MI FAVORIT

Drumul Taberei Nr 24,Parter, Sector 6

Bucuresti

MI FAINARI

Calea Mosilor Nr 249, Bl 49A, Sector 2

Bucuresti

MI OLTENITEI PARC

Soseaua Oltenitei, Nr 48-50, Bl 7A, Sector 4

Bucuresti

MI LUNCA CERNEI

Strada Drumul Taberei Nr 80 Bl. C15, Parter, Sector 6

Bucuresti

MI PIATA GEMENII

Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, Sector 2, Bucuresti,Stradaviitorului Nr.51,Lot 1&2

Bucuresti

MI PISCULUI

Strada Piscului Nr. 16, Bloc 42, Parter, Sector 4, Bucuresti

Prahova

MI MANECIU

Strada Garii Fn, Orasul Gherba, Comuna Maneciu

Ilfov

MI OTOPENI TUNARI 

Strada 23 August Nr. 196-198, Tarla 20, Parcela 293, Oras Otopeni, Jud. Ilfov

Bucuresti

MI CITY MALL  

Soseaua Oltenitei, Nr. 2, Sector 4 (Parter City Mall)

Constanta

MI BALADA

Bd. 1 Decembrie 1918, Nr 12, Bl L53, Jud. Constanta

Bucuresti

MI STRADA PASCANI

Strada Pascani, Bl 728A, Etaj P, Bucuresti

Bucuresti

MI MOSILOR 2

Calea Mosilor 207, Bloc 15, Sector 2, Bucuresti

Ilfov

MI MOGOSOAIA

Soseaua Bucuresti-Targoviste, Nr 57A, Comuna Mogosoaia

Ilfov

MI VOLUNTARI

Soseaua Afumati, Nr. 72, Tarla 187, Parcela 7326 Si 7324, Jud. Ilfov, Oras Voluntari

Bucuresti

MI UNIRII 2

Bd. Unirii Nr. 3-5, Bloc 1 A, B, Sect.5, Bucuresti

Ilfov

MI BIRUINTEI           

Strada Biruintei Nr. 3 B, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov

Ilfov

MI TUNARI 2            

Calea Bucuresti ( Fosta 23 August), Nr. 3, Comuna Tunari, Jud. Ilfov 

Bucuresti

MI VALEA ARGESULUI     

Strada Valea Argesului Nr. 5, Bloc C1, Parter, Sect.6, Bucuresti

Bucuresti

MI RAUL DOAMNEI

Strada Raul Doamnei Nr. 3, Bl. C3, Parter, Sector 6

Bucuresti

MI CAMPIA LIBERTATII

Strada Campia Libertatii, Nr.36, Sector 3, Bucuresti

Bucuresti

MI PIATA SUDULUI

Soseaua Oltenitei, Nr 208, Sector 4

Bucuresti

MI HUEDIN            

Strada Gradistea, Nr. 8, Sector 4, Bucuresti

Bucuresti

MI ROSETTI           

Strada C.A. Rosetti, Nr. 14-16, Sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI DRUMUL TABEREI 2  

Drumul Taberei Nr. 32 , Sector 6 , Bucuresti

Bucuresti

MI PUCHENI    

Strada Pucheni Nr. 42, Parter, Sect.5, Bucuresti

Bucuresti

MI INDUSTRIILOR

Strada Industriilor Nr. 28, Sect.3, Bucuresti

Ilfov

MI CHITILA 2    

Soseaua Banatului Nr 68-68A, Cvartal 27, Parcela 7402 Si Cvartal 24,
 Parcela 7402/1/2, Oras Chitila, Jud. Ilfov

Bucuresti

MI MARGELELOR   

Strada Margelelor Nr.11, Sect.6, Bucuresti

Ilfov

MI CARTIER LATIN     

Strada Prelungirea Ghencea Nr. 53 Bis, Bragadiru, Jud. Ilfov

Bucuresti

MI CALEA VACARESTI   

Calea Vacaresti Nr. 220-224, Parter, Sect.4, Bucuresti

Bucuresti

MI TUDOR VLADIMIRESCU

Bd. Tudor Valadimirescu Nr. 57, Bloc T4, Sect.5, Bucuresti

Ilfov

MI BIRUINTEI 2       

Bd. Biruintei Nr. 42, Oras Pantelimon, Jud. Ilfov

Bucuresti

MI BASARABIEI

Bd. Basarabia Nr. 101, Sector 2, Bucureşti

Bucuresti

PRELUNGIREA GHENCEA DRIVE

Bucuresti, Prelungirea Ghencea Nr. 89 B, Sector 6

Bucuresti

MI AEROGARII

Bd. Aerogarii Nr. 38A, Sector 1

Bucuresti

MI SISESTI

Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti Nr. 8B (Fost 8A), Sector 1

Ilfov

MI CIOROGARLA 

Soseaua Bucuresti, Com. Ciorogarla, Jud. Ilfov

Bucuresti

MI DOROBANTI 2

Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, Mezanin, Et 1, Corp A, Sector 1, Bucuresti

Prahova

MI SINAIA

Bd. Carol I Nr. 33, Sinaia, Judetul Prahova

Ilfov

MI BRAGADIRU

Soseaua Alexandriei 468, Bragadiru, Ilfov

Bucuresti

MI GHEORGHE DUCA   

Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr.3-5, Sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI GIURGIULUI 2

Soseaua Giurgiului Nr. 52-54, Sector 4

Bucuresti

MI AVRIG       

Bulevardul Ferdinand Nr. 113A (Fost Nr. 111-113), Sector 2

Bucuresti

MI PALEOLOGU        

Calea Mosilor Nr. 101, Sector 2

Bucuresti

MI DRISTOR          

Bd. Camil Ressu Nr.7 (Fost Calea Dudesti Nr.225), Sector 3

Constanta

MI MIRCEA CEL BATRAN

Bd. Mircea Cel Batran  Nr 152 Bl Md12B, Parter, Constanta

Bucuresti

MI DINICU GOLESCU 

Bd. Dinicu Golescu, Nr. 23-25, Sector 1

Bucuresti

MI DOMENII 2  

Bd. Ion Mihalache, Nr. 142, Sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI OBOR 2     

Soseaua Colentina, Nr. 1, Sector 2

Prahova

MI DOMNISORI

Strada Domnisori Nr. 35, Ploiesti, Jud. Prahova

Bucuresti

MI FERENTARI

Strada Prelungirea Ferentari Nr. 52-60, Sector 5, Bucuresti

Ilfov

MI BRANESTI 2

Tarla 59, Parcela 211,Branesti, Jud. Ilfov

Bucuresti

MI MAGHERU

Bulevardul Magheru Nr. 9, Sector 1

Bucuresti

MI LACUL MORII

Strada Dambovitei Nr 40, Sector 6

Bucuresti

MI ARON COTRUS

Str. Aron Cotrus, Nr. 57, Sc. B, Sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI PIATRA MORII 

Str. Piatra Morii Nr.16 A Si Nr. 16, Parter, Sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI ION CIOPLEANU

Str. Ion Ciopleanu Nr.8, Sector 3, Bucuresti

Ilfov

MI ATOMISTILOR

Str. Atomistilor Nr. 411 , Magurele, Jud. Ilfov

Bucuresti

MI DOAMNA GHICA 2

Bucuresti, Str. Doamna Ghica (Fost Prelungirea Maica Domnului Nr. 176), Nr. 177, Sectorul 2

Bucuresti

MI GHICA PLAZA

Bucuresti, Str. Ziduri Intre Vii Nr. 19, Corp D, Parter, Sector 2

Bucuresti

MI MIHAI BRAVU 2

Bucuresti, Sos. Mihai Bravu Nr. 2 Bl. 60B, Parter

Bucuresti

MI BARBU VACARESCU

 Str. Barbu Vacarescu Nr. 201, Bucuresti, Sector 2,

Bucuresti

MI MIZIL

Bucuresti, Str. Mizil Nr. 2A, Parter, Sector 3

Bucuresti

MI RADU BELLER

Str. Av. Radu Beller Nr. 5-7, Sector 1, Bucuresti

Bucuresti

MI PIATA COTROCENI

Str. Sf. Elefterie Nr. 47-49, Sector 5, Bucuresti

Bucuresti

MI BANEASA

Bucureşti, Sos. Bucureşti Ploiesti Nr. 83 - 87, Sector 1

Ilfov

MI DOINEI

Doinei 52, Dobroesti

Ilfov

MI AMURGULUI

Popeşti - Leordeni, (Str. Oituz 46), Tarlaua 54/6,
 Parcela 26, Lot 1 - Lot 13, Lot 1, Judetul Ilfov

Ilfov

MI BRAGADIRU 2

Oraşului Bragadiru, Strada Speranţei Nr. 77, Tarla 24,
 Parcelele 104/1-104/8, Lotul 2, Judeţ Ilfov

Bucuresti

MI CITY GATE

Bucuresti, Piata Presei Libere Nr.3-5, City Gate Turnul Nord, Parter, Sector 1

Constanta

MI MAMAIA 

Constanta, (Statiunea Mamaia), Complex/Restaurant Miorita, Parter, Jud. Constanta

Bucuresti

MI PANTELIMON 2 

Bucuresti, Sos. Pantelimon Nr.361, Complex Cosmos,
Parter, Lot A + Lot B + Loc C, Sector 2

Bucuresti

MI BUHUSI

Bucuresti, Strada Aleea Buhusi Nr. 2, Bloc 3, Sectorul 3

Bucuresti

MI GIURGIULUI 3

Bucuresti, Sos. Giurgiului Nr. 118, Parter, Sectorul 4

Bucuresti

MI VETERANILOR

Str. Veteranilor Nr. 20, Parter, Sect.6, Bucuresti

Bucuresti

MI DECEBAL

Bucuresti, Sector 3, Decebal 6

Bucuresti

MI GIULESTI 2

Bucuresti, Sector 6, Calea Giulesti Nr. 233

Bucuresti

MI LIVIU REBREANU

Bucuresti, Str. Liviu Rebreanu Nr. 1, Sector 3

Bucuresti

MI ZIZIN 2

Bucuresti, Sector 3, Str. Zizin Nr. 8, 8A, 8B 

Bucuresti

MI GHITA SERBAN 

Bucuresti, Str. Soldat Ghita Serban (Fost Nr. 52) Nr. 55, Demisol, Sector 3

Bucuresti

MI MATEI AMBROZIE

Bucuresti, Bdul Camil Ressu, Pictor, Nr. 41, Sector 3

Bucuresti

MI GIURGIULUI 4

Bucuresti, Sectorul 4, Sos. Giurgiului Nr. 125, Bloc A4, Parter

Bucuresti

MI NERVA TRAIAN

Bucuresti, Sector 3, Str. Nerva Traian Nr. 3, Sector 3

Cluj Napoca

MI PLATINIA

Cluj-Napoca, Calea Manastur Nr. 2-6, Judetul Cluj

Constanta

MI DACIA

B-Dul. Al. Lapusneanu Nr. 104, Bloc Ts 15 Ii, Parter, Constanta

Ilfov

MI REZERVELOR

Str. Tineretului, Nr.19, Sat Dudu, Com. Chiajna, Jud. Ilfov

Cluj Napoca

MI MIHAI VITEAZUL

Piata Mihai Viteazu Nr. 17, Parter, Cluj-Napoca, Judetul Cluj

Giurgiu

MI GHIMPATI

Sat Ghimpati, Comuna Ghimpati, Str. Bucuresti Alexandria 6, Jud. Giurgiu

Ilfov

MI REZERVELOR 2

Dudu, Str. Rezervelor Nr. 58 A (Prov), Bl. 1, Demisol, Ap. Sp. Com. 1, Judet Ilfov, Lot 1

Dambovita

MI BRANCOVEANU MICRO 4

Constantin Brancoveanu Nr. 54 A, Targoviste, Jud. Dambovita – Cod Postal 130120

Cluj Napoca

MI DAMBOVITEI

Str. Dambovitei Nr.37, Cluj-Napoca, Jud. Cluj

Bucuresti

MI PACII     

Bucuresti, Bld.Iuliu Maniu Nr. 246, Parter, Sectorul 6

Bucuresti

MI COOPERATIVEI

Str. Drumul Cooperativei Nr. 78-82, Parter, Sect.5, Bucuresti

Prahova

MI BARAOLT

Str. Eremia Grigorescu, Complex Baraolt Nr. 22 Bis, Bloc 64 Bis,
 Magazin 4, Ploiesti, Jud. Prahova

Bucuresti

MI RASARITULUI

Str. Rasaritului Nr. 3 (Fost Nr. 11 A), Parter, Sect.6, Bucuresti

Bucuresti

MI I.C. BRATIANU 2

Bucuresti, Bld I.C. Bratianu Nr. 20, Parter, Sector 3

Bucuresti

MI COBALCESCU

Bucuresti, Str. Prof. Grigore Cobalcescu Nr. 45, Sector 1

Ilfov

MI COMUNA BERCENI

Berceni, Bld. 1 Mai Nr.  66A, Judetul Ilfov

Cluj Napoca

MI TITULESCU CJ

Nicolae Titulescu, Nr.109, Ap.34

Bucuresti

MI GRIGORE IONESCU

Grigore Ionescu Nr.94, Bl.T7B, P

 

 

 

 

 

 

Caroli Foods Group SRL

Prin reprezentant,