Tu cand ai gatit ultima oara

CAMPANIA PUBLICITARA

“Tu cand ai gatit ultima oara?”

REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul autentificat poate fi gasit aici 

 

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

1.1.Campania publicitara „Tu cand ai gatit ultima oara” este organizata si desfasurata de Caroli Foods Group SRL, societate comerciala din Romania, cu sediul social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790, Capital social subscris (total RON): 2110.00, IBAN RO30RNCB0721027072290001, BCR, sucursala Mall Plaza, tel.021.444.08.09; fax:021.444.08.10 (denumita in continuare ”Organizator”)

1.2. Campania se deruleaza in colaborare cu Front Line Marketing, cu sediul in Strada Andrei Barseanu nr. 14, sector 3, Bucuresti, inmatriculata la Registrul Comertului J40/16308/2003, C.U.I.  RO15956672, Cod IBAN : RO95 INGB 0001 0081 8767 8910 la ING Bank sau Cod IBAN : RO72 BACX 0000 0045 1402 4001 la Unicredit Bank, prin Octavian Sava, Director General.

Si cu

NEXT ADVERTISING ACHIZITII S.R.L, cu sediul social in Bucuresti, str. Caimatei nr. 10, corp A, etaj 1, camera 14, sector 2, inregistrata la Registrul Comertului sub J40/3708/2010, CUI (RO) 26759315, avand contul bancar IBAN RO23BRDE445SV16705034450 - deschis la BRD Dorobanti, reprezentata prin Sorin Mihai Popescu - in calitate de Administrator.

1.3 Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos ("Regulamentul Oficial").

1.4 Pentru aducerea la cunostinta publicului, Regulamentul Oficial este intocmit si este disponibil in mod gratuit oricarei persoane interesate, pe intreaga perioada de desfasurare a Campaniei promotionale pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Maestro.Natural si pe site-ul https://www.casacarolistilor.ro.

1.5 Caroli Foods Group SRL, in calitate de Organizator, isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba unilateral orice clauza a prezentului Regulament, urmand ca aceste modificari sa intre in vigoare de la data afisarii actului modificator/completator pe https://www.casacarolistilor.ro si  https://www.facebook.com/Maestro.Natural

 

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

2.1 Campania va incepe in 07.12.2021 ora 10:00, se va finaliza in 22.12.2021, ora 23:59.59 si se va desfasura pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Maestro.Natural. Dupa incetarea duratei Campaniei promotionale, indeplinirea conditiilor mentionate in prezentul Regulament Oficial nu mai confera dreptul de a participa la Campania promotionala.

 

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

 • Campania va fi lansata cel mai devreme la data de 07. 2021 ora 10:00 si se va desfasura pana cel mai tarziu  in data in 22.12.2021, ora 23:59.59 inclusiv.
 • Campania se va desfasura in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

SECTIUNEA 4. MARCILE PARTICIPANTE / SCOPUL CAMPANIEI

4.1 Marca participanta si promovata: mancaruri gata preparate Maestro, produse de Caroli Foods Group.

4.2 Prin intermediul campaniei „Tu cand ai gatit ultima oara?” organizata pe durata prevazuta in art.3.1., pe  pagina de Facebook https://www.facebook.com/Maestro.Natural, participantii vor trebui sa dea curs provocarii propuse de Maestro Romania pe pagina  https://www.facebook.com/Maestro.Natural  si vor avea sansa sa castige unul din premiile precizate in sectiunea 7.

 

SECTIUNEA 5. DREPTUL DE PARTICIPARE

5.1 Campania este deschisa participarii persoanelor fizice, cetateni romani, cu domiciliul sau resedinta chiar temporara in Romania care detin cont de facebook pe toata perioada campaniei (de la data inscrierii in campanie, cel mai devreme), create pe baza/asociate unui numar de telefon valid/real; atat numarul de telefon cat si profilul de Facebook (prin unic sau acelasi titular/proprietar/utilizator) trebuie sa fie valide/reale si astfel asociate/corelate pe toata durata campaniei si  pana la data de 01.03.2022, inclusiv. Conditiile privind profilul de Facebook si numar de telefon, precizate, trebuie respectate de catre orice participant, in orice categorie s-ar incadra.

La aceasta Campanie nu au drept de participare urmatoarele persoane:

 1. prepusii (inclusiv insa fara a se limita la angajati) Organizatorului,
 2. persoanele a caror varsta este mai mica de 18 ani la data inscrierii in campanie (conform procedurii descrise in prezentul regulament). Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie a persoanelor sub varsta de 18 ani la data de 6 decembrie 2021.

 

5.2 Daca sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii sau care au participat la Campanie desi se aflau sub incidenta art. 5.1 din Prezentul Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiilor astfel castigate si de a urmari in instanta respectivele persoane pentru recuperarea premiilor si a prejudiciilor cauzate.

 

5.3 Orice incercare de fraudare, de incalcare si/sau nerespectare a conditiilor de participare se soldeaza cu eliminarea definitiva a participantului in cauza, acesta urmand a fi informat in scris cu privire la aceasta decizie.

 

SECTIUNEA 6. MECANISMUL CAMPANIEI

6.1 Participantii se pot inscrie participand la concursul organizat de Caroli Foods Group pe  pagina de Facebook https://www.facebook.com/Maestro.Natural, acceptand provocarea Maestro si etichetand in comentarii un prieten(obligatoriu detinator al unui cont de Facebook valid si activ) care nu are timp suficient sa gateasca. Astfel, pe pagina de facebook https://www.facebook.com/Maestro.Natural, se va crea o postare de campanie cu denumirea „Hello, Maestro. Adio gatit!”, iar in sectiunea de comentarii participantii vor putea eticheta un prieten care nu are timp sa gateasca.

 

6.2. Participantii pot inscrie comentarii conform 6.1. pana pe 22 decembrie ora 23:59.

 

6.3. Fiecare participant va avea dreptul de a insera un singur comentariu, care trebuie sa includa o singura etichetare a unui singur prieten(detinator al unui cont de Facebook valid si activ pe perioada campaniei) care nu are timp suficient sa gateasca. Orice participant care inscrie intr-un comentariu mai multe etichetari va fi descalificat.

 

6.4.Participantii vor avea sansa sa castige prin tragere la sorti un espressor de cafea, iar prietenul etichetat in comentariul la postarea de campanie va avea sansa de a castiga un Kit FARA GRIJI format din 6 caserole cu mancaruri gata pregatite Maestro (ostropel cu pui, mazare cu pui, chiftelute marinate cu piure, fasole cu carnati, farfalle cu carne, gulas cu vit), potrivit art. 7.1.

 

6.5.Selectia pentru castigarea premiilor se va face din lista numelor/ID-urile participantilor care intra in campanie. 

 

6.6.Vor fi trase la sorti 3 id-uri de participanti: un participant care a inserat comentariul la postarea de campanie si care castiga premiul pentru sine si pentru persoana etichetata in comentariu. Este obligatia participantului castigator sa transmita mai departe premiul persoanei pe care a etichetat-o in comentariu. Persoanelor care nu participa voluntar in campanie(prietenul etichetat in postarea cu titlu de inscriere in campanie) nu li se vor oferi premiile campaniei si nu i se vor solicita date personale.

 

6.7.Organizatorul isi rezerva dreptul de a avea 2 rezerve pentru fiecare castigator.

 

6.8.Tragerea la sorti a castigatorilor si rezervelor va fi efectuata in 23 decembrie ora 10:00, iar lista castigatorilor si a rezervelor va fi afisata in 23 decembrie ora 12:00 pe https://www.facebook.com/Maestro.Natural

6.9. Litigiile referitoare la dreptul de proprietate asupra dovezilor de achizitionare a Produselor Participante nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul participantului care a respectat prevederile prezentului Regulament Oficial.

 

 

SECTIUNEA 7. PREMIILE SI VALOAREA PREMIILOR

7.1.In cadrul Campaniei se vor acorda urmatoarele premii individuale:

Un Espresor Nespresso cu valorea de 480 lei cu TVA insotit de respectiv un Kit Maestro FARA GRIJI continand 6 caserole Maestro, kit in valoare 114 lei.  Astfel, valoarea unui premiu individual este de 594 lei.

 

Premiile oferite in campanie au valoarea totala in lei de  in lei ;1.754,02 lei cu tva.

PREMII

Nr. buc

Pret Unitar fara TVA (lei fara tva)

Valoare totala fara TVA ( lei)

Valoare totala cu tva(lei)

Espressor Nespresso by De'Longhi Pixie, 19 bari, 1260W, 0.7l, Aluminiu + 14 capsule cadou

3

403,36

1210,08

1439,97

Ostropel cu pui

3

14,76

44,28

48,27

Mazare cu pui

3

14,76

44,28

48,27

Chiftelute marinate cu piure

3

14,76

44,28

48,27

Fasole cu carnati

3

16,56

49,68

54,16

Farfalle cu carne

3

17,08

51,24

55,86

Gulas cu vita

3

18,11

54,33

59,22

Valoare Totala  (lei TVA)

                                                                  1498,17

1754,02

 

SECTIUNEA 8. PROCEDURA PENTRU VALIDAREA SI ACORDAREA PREMIILOR

8.1 Premiile  Campaniei se vor acorda pana la data de 01 martie 2022, cu conditia si ca urmare a validarii castigatorilor. Tipologia premiilor acordate este mentionata la articolul 7.1.

8.2.Organizatorii vor incerca sa ia legatura cu potentialii castigatori timp de maximum 2 zile lucratoare consecutive incepand cu data de 06.01.2022, prin intermediul unui mesaj privat pe Facebook Messenger catre userul cu care s-a realizat inregistrarea potential castigatoare. Organizatorii vor trimite maximum 1 mesaj pe zi.

In cadrul mesajului pe Facebook Messenger Organizatorul va informa castigatorul asupra statutului sau (de castigator) si a premiului castigat. Cu aceasta ocazie va solicita castigatorului:

 • Numele complet, numar de telefon, judet, localitate si e-mail
 • Adresa postala(de pe teritoriul Romaniei) la care potentialul castigator doreste primirea premiului castigat

8.3 In cazul in care, in termen de maximum 2 zile calendaristice, castigatorii nu raspund la niciunul din cele doua mesaje consecutive trimise de organizatori prin mesaje private pe Facebook Messenger, cu contintul specificat la 8.2, organizatorul isi rezerva dreptul de a invalida castigatorul si sa contacteze prima rezerva rezultata din tragerea la sorti. Daca nici prima rezerva nu raspunde la niciunul dintre mesajele organizatorului, transmise la fel ca la 8.2. procedura se reia pentru rezerva cu numarul 2. Daca nici rezerva cu numarul 2 nu raspunde la mesajele organizatorilor conform prevederiilor specificate in cuprinsul articolului 8.2 premiul ramane la dispozitia Organizatorului.

8.4 Castigatorii nu pot ceda premiul unei alte persoane.

8.5 Premiile  vor fi livrate castigatorilor, dupa caz, numai in baza unui proces verbal de predare - primire a premiului, in care se vor consemna datele castigatorului (Numele si prenumele, numar de telefon, adresa de livrare) si datele de individualizare ale tipului de premiu castigat, precum si datele care il califica drept castigator. Procesul verbal de predare-primire al premiului va fi intocmit in doua exemplare, in original.

8.6 Pentru acordarea/inmanarea premiilor, reprezentantul Organizatorului va solicita castigatorilor urmatoarele date personale, in functie de tipul de premiu, conform descrierii de mai sus: nume, prenume, numar telefon, semnatura,  adresa de email, adresa de livrare. Aceste date vor fi mentionate intr-un formular centralizat care va fi ulterior trimis catre Caroli Foods Group. Acordarea premiilor este conditionata de obtinerea acestor date din partea castigatorilor, date necesare Organizatorului ca dovada a acordarii premiilor. Validarea va cuprinde verificarea tuturor conditiilor pe care trebuia sa le fi intrunit participantul la data inscrierii in campanie, iar materialele castigatoare nu trebuie sa incalce drepturi de proprietate intelectuala.

8.7 Campania se adreseaza participantilor din sectiunea 5, cu varsta implinita de 18 ani, la data inscrierii in concurs.

8.8 Nu se permite acordarea contravalorii in bani a premiului oferit in cadrul Campaniei, inlocuirea premiului sau schimbarea parametrilor acestuia; in cazul refuzului unui castigator de a beneficia de premiul castigat, asa cum este acesta descris in Regulamentul Oficial, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In acest caz se apeleaza la rezerve conform prevederiilor art. 8.2. In cazul in care nu mai sunt rezerve disponibile, premiul va ramane la dispozitia Organizatorului.

8.9 Pentru situatii contradictorii, confuze, care genereaza interpretari , privind calitatea de castigator, de participant, organizatorii isi rezerva dreptul de a solicita informatii/date/documente suplimentare de la participanti/castigator/rezerve,  fata de cele prevazute in regulament, in vederea stabilirii acordarii/neacordarii premiului, intrunirii/neintrunirii conditiilor de participare, predarii/nepredarii, validarii/nevalidarii premiilor. Termenele de acordare/predare a premiilor se vor prelungi in mod corespunzator pentru astfel de situatii cu durata cuprinsa intre momentul aparitiei motivului/situatiei precizate anterior si momentul la care informatiile/documentele solicitate sunt furnizate , durata ce nu va depasi  30 zile lucratoare. Daca in urma expirarii acestui termen organizatorul considera ca nici o lamurire/solutionare a situatiei nu s-a produs , acestia isi rezerva dreptul de a nu acorda/a nu valida premiul /castigatorul.

8.10. In conformitate cu art. 42(2) din OG 99/2000 este obligatia organizatorului de a face publice numele castigatorilor si castigurile acordate, obligatie ce va fi indeplinita prin publicarea acestor informatii pe https://www.casacarolistilor.ro/promotii-lunare.

 

SECTIUNEA 9. RASPUNDERE

9.1 Prin participarea la Campanie, toti participantii si eventualii castigatori sunt de acord si se obliga sa respecte si sa se conformeze tuturor cerintelor si conditiilor impuse de Organizator prin prezentul Regulament Oficial, nerespectarea acestora atragand raspunderea personala si exclusiva a participantilor si eventualilor castigatori.

9.2. Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor, sau dupa termenul de revendicare a premiilor prevazut in prezentul Regulament Oficial. Responsabilitatea Organizatorului cu privire la acordarea premiilor este limitata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

9.3 Prin participarea la Campanie, participantul declara pe propria raspundere ca a luat la cunostinta, si este de acord cu urmatoarele:

 1. Participantul este singur raspunzator pentru orice declaratie neconforma cu realitatea;
 2. Participantul declara ca nu sufera de afectiuni fizice sau psihice care sa faca imposibila utilizarea premiilor;
 3. Participantul este constient de conditiile normale de utilizare a premiilor si poate face uz de acestea fara a constitui o amenintare la adresa sanatatii si integritatii sale corporale, si/sau a celor din jur.

9.4. Organizatorul si societatile comerciale implicate in Campanie:

 1. nu este raspunzator pentru calitatea premiilor care nu sunt produse de catre Caroli Foods Group in cadrul acestei Campanii si nu acorda termen de garantie de utilizare pentru acestea;
 2. nu este raspunzator pentru deteriorarea, disparitia sau sustragerea premiilor dupa momentul preluarii lor de catre castigator;
 3. este exonerat de catre castigatori, acordul de vointa al acestora fiind dat prin simpla participare la prezenta Campanie, de orice raspundere pentru toate prejudiciile suferite de catre castigatori in legatura cu premiile, ulterior momentului preluarii acestora, indiferent de natura acestor prejudicii, incluzand dar fara a se limita la, vatamari corporale si/sau vatamari ale sanatatii, respectiv vatamari sau daune aduse patrimoniilor;
 4. nu este raspunzator de eventualele prejudicii sau daune cauzate de catre castigatori unor terti in legatura cu premiile, indiferent de natura acestor prejudicii;
 5. isi rezerva dreptul de a redistribui premiul sau de a nu-l mai distribui in cazul in care castigatorul nu se prezinta/nu poate fi contactat in vederea inmanarii premiului.

 

SECTIUNEA 10 PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu dispozitiile legislatiei in vigoare privind protectia datelor cu caracter personal, inclusiv Regulamentul General privind Protectia Datelor (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), participantii la prezenta Campanie sunt informati cu privire la urmatoarele aspecte legate de viata privata si protectia datelor.

 

Cine este operatorul care prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal?

Operatorul este entitatea Caroli Foods Group SRL, o societate comerciala din Romania, cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges,  inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J03/38/2003, avand cod unic de inregistrare RO 6543790denumit in continuare, pentru scopul prezentei sectiuni (Prelucrarea datelor cu caracter personal) „Operatorul”.

Operatorul a desemnat in mod oficial un responsabil cu protectia datelor cu caracter personal care sa va raspunda solicitarilor dumneavoastra, responsabil care poate fi contactat folosind urmatorul canal de comunicare: dpo.external@campofriofg.com.

Informarea persoanelor vizate, cu privire la prelucrarea de date cu caracter personal este efectuata de Operator prin afisarea notei de informare pe website-ul http://www.carolifoods.ro/protectia-datelor-personale.

 

Cum obtinem datele dumneavoastra cu caracter personal?

 Datele cu caracter personal sunt obtinute astfel:

 

Sursele din care provin datele personale

-Furnizate de participant in cadrul relatiei sale cu Operatorul, prin participarea la Campania in cauza.

 

Tipologiile datelor cu caracter personal prelucrate de Operator

 • Date de identificare: nume, prenume, numar telefon,  adresa de email, adresa de livrare.
 • Date cu caracteristici personale: semnatura

 

Care este scopul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

In cadrul acestei Campanii Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopurile detaliate mai jos:

 • Gestionarea Campaniei si/sau participarea dumneavoastra la aceasta, precum si furnizarea de informatii, astfel incat participarea dumneavoastra la Campanie sa respecte prevederile Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Asigurarea inexistentei unor actiuni sau participari frauduloase sau contrare Regulamentului Oficial si legislatiei in vigoare.
 • Gestionarea furnizarii si/sau facilitarea accesului si a intrarii in posesia premiului acordat castigatorilor.
 • Respectarea obligatiilor legale si/sau fiscale care ar putea reveni Operatorului in calitate de organizator al prezentei Campanii.

Datele castigatorilor nu se vor face publice pe niciunul din canalele de comunicare interne sau externe administrate de Organizator.

 

Care este temeiul juridic in baza caruia Operatorul prelucreaza datele dumneavoastra?

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastra se bazeaza pe executarea unei obligatii contractuale, avand in vedere ca Regulamentul Oficial al Campaniei reprezinta contractul dintre Organizator si participanti. Prin inregistrarea dumneavoastra in calitate de participant la Campanie si prin acceptarea conditiilor acestui Regulament, intre dumneavoastra si Organizator este incheiat un contract, pentru executarea caruia sunt prelucrate datele dumneavoastra in scopuri care sa faca posibila gestionarea participarii dumneavoastra la Campanie, inclusiv in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal ale castigatorilor Campaniei.

 

In cele din urma, va informam ca Operatorul va prelucra, de asemenea, datele dumneavoastra in vederea respectarii obligatiilor legale din domeniul fiscal in ceea ce priveste evidenta premiilor acordate (in masura in care legea impune indeplinirea unor astfel de formalitati), iar un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date poate atrage imposibilitatea de a ne indeplini obligatiile legale care ne revin in calitate de organizator al Campanie si de a va acorda premiul.

Ce informatii cu caracter personal trebuie sa ne furnizati?

Daca participarea la prezenta Campanie implica transmiterea de catre dumneavoastra a unor date cu caracter personal intr-un formular/ modalitate in care se indica faptul ca anumite date sunt obligatorii, trebuie sa furnizati cel putin datele marcate ca fiind obligatorii pentru ca participarea dumneavoastra la Campanie sa poata fi gestionata. In cazul in care nu furnizati cel putin aceste date, participarea dumneavoastra la Campanie nu va fi posibila.

 

Ce trebuie sa garantati atunci cand furnizati date cu caracter personal?

Atunci cand furnizati date, trebuie sa va asigurati ca acestea sunt reale, exacte, complete si actualizate, fiind responsabil pentru orice prejudiciu, direct sau indirect, care ar putea fi ocazionat ca urmare a incalcarii acestei obligatii. In plus, prin furnizarea datelor dumneavoastra, garantati ca aveti peste 18 ani, fiind pe deplin responsabil pentru aceasta declaratie.

 

Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastra cu caracter personal?

Pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, Operatorul utilizeaza serviciile unor parteneri, cum este Agentia cu care colaboram pentru organizarea si derularea acestei Campanii. Acestia vor putea utiliza datele doar in limitele obligatiilor pe care si le asuma fata de Operator. Datele cu caracter personal pe care le transmitem catre Agentie sunt limitate la informatiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii si ii solicitam acestora sa nu utilizeze datele cu caracter personal in niciun alt scop. Totodata, depunem toate eforturile pentru a ne asigura ca toate entitatile cu care lucram stocheaza datele dumneavoastra cu caracter personal in conditii de siguranta si securitate.

Datele cu caracter personal pot fi de asemenea puse la dispozitie autoritatilor fiscale, in scopul indeplinirii obligatiilor fiscale privind castigatorii concursurilor, in conditiile legii sau transmise catre autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale asupra activitatii si activelor societatii noastre, care solicita societatii sa furnizeze informatii, in virtutea obligatiilor legale ale acesteia, precum si pot fi puse la dispozitia instantelor de judecata, pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor societatii noastre sau ale altor entitati sau persoane, sau unor terti achizitori, in masura in care activitatea societatii ar fi transferata (in totalitate sau partial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.

De asemenea, in scopurile prelucrarii de mai sus, putem distribui datele dumneavoastra cu caracter personal catre societati din grupul nostru, care isi desfasoara activitatea in Romania, societati care vor respecta instructiunile Operatorului in ceea ce priveste prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal.

In conformitate cu cele de mai sus, comunicarile de date mentionate anterior urmaresc garantarea unei desfasurari corecte a relatiei stabilite intre participant si Operator, precum si respectarea obligatiilor legale care impun efectuarea comunicarilor mentionate.

 

Cat timp pastram datele dumneavoastra?

Datele personale vor fi pastrate cat timp relatia stabilita intre participant si Operator este in derulare, pe durata derularii Campaniei si acordarii premiilor, precum si perioada necesara pentru protejarea drepturilor Organizatorului, avand in vedere legea aplicabila, inclusiv perioada de prescriptie si termenele prevazute de legislatia fiscala. Ulterior, cu conditia de a nu se fi exercitat dreptul la stergere, aceste date vor fi pastrate in conformitate cu termenele legale aplicabile in fiecare caz specific, tinand cont de tipul de date, precum si de scopul prelucrarii.

Puteti solicita Operatorului mai multe informatii cu privire la termenul de conservare a datelor cu caracter personal la adresa: dpo.external@campofriofg.com

 

Cum protejam datele dumneavoastra cu caracter personal?

Ca raspuns la preocuparea noastra de a asigura securitatea si confidentialitatea datelor dumneavoastra, am adoptat nivelurile de securitate necesare pentru protectia datelor cu caracter personal si am instalat mijloacele tehnice aflate la dispozitia dumneavoastra pentru a preveni pierderea, utilizarea abuziva, modificarea, accesul neautorizat si furtul datelor cu caracter personal furnizate.

 

Ce drepturi aveti in legatura cu prelucrarea datelor dumneavoastra?

Operatorul va informeaza ca aveti dreptul de a va accesa datele cu caracter personal si de a obtine confirmarea prelucrarii, daca este cazul, precum si informatii cu privire la modul in care sunt prelucrate acestea.

Astfel, aveti urmatoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastra cu caracter personal:

 • De a accesa datele dumneavoastra:aveti dreptul de a va accesa datele pentru a sti care dintre datele cu caracter personal pe care le prelucram va privesc si care sunt conditiile in care sunt prelucrate.
 • De a solicita rectificarea sau stergerea datelor dumneavoastra:aveti dreptul sa solicitati rectificarea datelor inexacte sau, daca este cazul, sa solicitati stergerea acestora atunci cand, printre alte motive, datele nu mai sunt necesare in scopurile in care au fost colectate de catre Operator.
 • De a solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra: in anumite circumstante, puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra, caz in care Operatorul va pastra datele in legatura cu care ati solicitat restrictionarea prelucrarii numai pentru exercitarea sau apararea unui drept in justitie.
 • La portabilitatea datelor dumneavoastra: in anumite circumstante, veti avea dreptul sa primiti datele personale care va privesc, si pe care ni le-ati furnizat, intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit automat, precum si ca acestea sa fie transmise de Operator catre alt operator.
 • De a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra:in anumite circumstante si din motive legate de situatia dumneavoastra particulara, aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor dumneavoastra, caz in care prelucrarea va inceta, cu exceptia cazului in care Operatorul trebuie sa continue sa faca acest lucru din motive legitime imperioase sau pentru exercitarea sau apararea unui drept in justitie. De asemenea, va reamintim ca puteti oricand sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra in scopuri publicitare sau promotionale.
 • De a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe aceasta in mod similar intr-o maniera semnificativa.

 

Aceste drepturi pot fi exercitate prin urmatoarele canale:

 Caroli Foods Group S.R.L., cu sediu social in Pitesti, Intrarea Abatorului, nr. 30, jud. Arges, in atentia Departamentului Juridic prin intermediul unei scrisori care trebuie sa includa mentiunea „Protectia datelor”.

 • external@campofriofg.com

 

In ambele cazuri, Operatorul are dreptul, in conditiile prevederilor legale, de a solicita furnizarea de informatii suplimentare necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate, atunci care are indoieli intemeiate cu privire la identitatea persoanei fizice solicitante

 

Operatorul va va furniza informatiile solicitate in termen de maximum o luna de la primirea cererii. Acest termen poate fi prelungit cu inca doua luni, daca este necesar, in functie de complexitatea cererilor si de numarul acestora.

 

Va puteti retrage consimtamantul in orice moment, in cazul in care acesta a fost acordat pentru un anumit scop, fara ca acest lucru sa afecteze legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamant anterior retragerii acestuia.

 

Puteti depune o plangere la Autoritatea de supraveghere competenta in materie de protectie a datelor. Cu toate acestea, va incurajam sa transmiteti in prima instanta reclamatia dumneavoastra responsabilului cu protectia datelor, pentru a fi solutionata in mod amiabil.

 

SECTIUNEA 11. TAXE SI IMPOZITE

Organizatorul Campaniei nu este raspunzator pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligatii fiscale legate de premiile oferite, cu exceptia impozitului cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din premii, impozit pe care Organizatorul Campaniei este obligat sa il calculeze, sa il retina si sa il vireze la bugetul de stat conform prevederilor codului fiscal.

 

SECTIUNEA 12. INTRERUPEREA CAMPANIEI INAINTE DE TERMEN

Campania va putea fi intrerupta doar in caz de forta majora sau printr-o decizie a Organizatorului, decizie ce va fi anuntata public si care va respecta prevederile legale. In cazul intreruperii acestei Campanii, Organizatorul nu isi asuma nici un fel de raspundere referitor la premiul care ar trebui oferit in urma indeplinirii conditiilor de premiere survenite ulterior acestei date.

 

SECTIUNEA 13. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente din Bucuresti.

 

SECTIUNEA 14. REGULAMENTUL OFICIAL

Regulamentul Oficial este disponibil gratuit pentru toti participantii de pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/Maestro.Natural si pe platforma https://www.casacarolistilor.ro.  

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiillor prezentului Regulament Oficial.

 

 

Organizator,                                                                                                      

Caroli Foods Group SRL                                                                                

 

 

Prin

Front Line Marketing

 

 

Si

 

NEXT ADVERTISING ACHIZITII